Rönnbackens förskola

Gården vid Rönnbackens förskola

Rönnbackens förskola ligger på norra delen av Alnö i Sundsvalls kommun.

Förskolan har en naturprofil och en fantastisk utemiljö såväl på den egna gården som i den närliggande skogen. Detta lockar både barn och vuxna till uteverksamhet varje dag året om. Rönnbacken är en “I Ur och Skur” förskola.

På Rönnbacken strävar vi efter att göra det goda livet möjligt för våra barn. Trygghet och trivsel är avgörande faktorer för oss på förskolan.
Vi möter barnen med glädje, nyfikenhet och engagemang i en utvecklande och utmanande lärmiljö såväl inom- som utomhus. Vi tror på det kompetenta barnet och utformar verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Barnen leker och lär i olika möten som sker under dagen, genom dagliga rutiner, projekt/temaarbeten, friluftsgrupper och våra gemensamma traditioner.

 Föräldramedverkan

Förskolan har en egen grillkåta som flitigt används till olika aktiviteter och måltider.

Vi ser den dagliga kontakten med föräldrarna som en viktig del i samarbetet kring barnen. Ni föräldrar har också möjlighet att påverka verksamheten genom, utvecklingssamtal, föräldramöten och i föräldraråd. Föräldrarna är dessutom alltid med på gemensamma aktiviteter och avslutningar. ( ex. Lucia, drop in och drop ut fika)

Verksamheten drivs med utgångspunkt i förskolans läroplan och I Ur och Skur pedagogiken. Vi arbetar utifrån kvalitetsindikatorerna och vår verksamhetsplan. Varje år visas resultaten i en kvalitetsredovisning.
Unik pedagogik för alla sinnen! Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen.
Våra pedagoger utgår från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.

I Ur och Skur

I Ur och Skur är ett arbetssätt som tagits fram av friluftsfrämjandet. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse.

Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur, som att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda miljögodkända produkter. Pedagogen utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

Telefonnummer till avdelningarna

SkogsFröet: 072-146 73 28

SkogsKnoppen: 072-146 73 04

SkogsKnytte: 072-146 7 321

SkogsMulle: 072-146 73 40

Köket: 072-147 14 01

Kontakt

Rönnbackens förskola

072-146 73 28

Röklandsvägen 24
865 33 Alnö

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.