Rondellens förskola

Rondellens förskola

Välkomna till vår förskola i Granloholm. För oss är det viktigt att alla barn känner att de är en tillgång i gruppen.

Vi tar vara på barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Rondellens förskola består av två identiska hus med en stor gård emellan; övre huset för de yngre barnen och nedre huset för de äldre barnen. Förskolan har också tillgång till natur och skog som berikar vår lekmiljö.
Det finns ett tillagningskök i varje hus. Vi använder ekologiskt odlade matvaror i så stor utsträckning som möjligt.

Hälsa och livsstil

Vi källsorterar papper, kartong, matavfall, plast och glas.

I förskolans närhet finns olika skogsområden som vi besöker regelbundet. Speciellt på våren är det spännande att se och höra bäcken, plocka vitsippor, lyssna till fågelsång eller vindens sus i löven. Miljön ger också motoriska utmaningar som att klättra uppför berget, kliva över kullfallna träd eller balansera på stockar.

Vid vindskyddet, som angränsar till förskolans gård, får barnen stora möjligheter att på egna villkor såga, bygga och leka på ett kreativt sätt. Där kan barnen också få olika uppdrag i matematik genom att sortera, samla, räkna och jämföra. Vi har med oss luppar, förstoringsglas och naturböcker för att kunna ta tillvara det som för barnen är intressant att undersöka. Vår naturmiljö är avstressande och till stor glädje och tillgång för barnen i  deras kamratkontakter och motoriska utveckling.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi vill med hjälp av dokumentationen tillsammans med barnen få syn på deras lärande. Vi ser också dokumentationen som ett bra verktyg att ge föräldrarna insyn och delaktighet i verksamheten.

Pedagogisk miljö

Vi strävar efter att vår miljö ska vara utforskande och lärorik och inbjuda till fantasi och kreativitet. Musik, skapande, stödtecken och drama, är vägar till kommunikation.Vi pedagoger är lyhörda för barnens intressen och behov. Barnens delaktighet är en viktig del i förändringen av miljön.

Pedagogisk verksamhet

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barnens lärande. Den är också ett stort stöd i vår egen utveckling som pedagoger.

Vi har ett kök i vardera huset där det lagas mat ifrån grunden och serveras på ett inbjudande sätt. På förmiddagen sprids härliga dofter av mat och nybakat bröd. Vi har ett stort och varierande utbud på grönsaker som mestadels är ekologiska eller KRAV-märkta. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål.

Matsedeln är näringsberäknad för att följa Svenska näringsrekommendationer (SNR) och följer riktlinjerna som bl.a. Livsmedelsverket sammanställt. Vi är KRAV-certifierade tillsammans med andra förskolor i Granloholm.

Mer om mat i förskolan

Telefon avdelningar
Avd Snurran 060 658 38 71
Avd Ratten 060 658 38 73
Kök övre huset 060 658 38 72
Avd Tutan 060 658 38 74
Avd Lyktan 060 658 38 76
Kök nedre huset 060 658 38 75
Kontor 060 658 38 70

Sjukanmälan
Anmälan görs mellan 06.30 – 09.00
Övre huset – 060 658 38 71, 060 658 38 73
Nedre huset – 060 658 38 74, 060 658 38 76

Rondellens förskolas Likabehandlingsplan

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Rondellens förskola

Landskronavägen 1
857 30 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.