Römsta förskola

En vinterdag vid gården på Römsta förskola

Förskolan ligger i stadsdelen Sundsbruk med gångavstånd till skog och mark, backar och skogen.

Vår fina utegård med närhet till pulkabackar, skogen, skola och bibliotek ger möjlighet till utelek varje dag. Förskolan består av tre avdelningar, Smulan, Bamse och Skorpan och är indelade efter barnens åldrar.
Förskolan byggdes 1980 och namnet Römsta, kommer sig av läget. Området det ligger på heter sedan gammalt Römsta och det blev naturligt att ge förskolan detta namn. Idag finns vi i ett utbyggt villaområde, men samtidigt granne med fin jordbruksmark. Vi är också den förskola som ligger närmast Birsta City.
Vi som arbetar på Römsta trivs utmärkt och omsättningen av pedagoger är liten.

I vårt pedagogiska arbetssätt ingår bland annat drama, rörelse, språk, matematik, teknik och naturkunskap i barnens vardag.
Vi arbetar och strävar efter att alla barn och föräldrar ska bli trygga med oss pedagoger och förskolan, och respekterade som enskilda individer med enskilda behov.
Vi anser att utveckling och inlärning sker med hjälp av lek och där vi pedagoger hjälper barnen att förstå och utforska sin omvärld. Under året arbetar vi med olika projekt i större och mindre grupper, dessa och mycket annat visar vi på en gemensam sommaravslutning för föräldrar och syskon.

Bild och skapande

Vi använder oss av mycket olika och varierande material, allt från vad naturen erbjuder till återvunnet material. För att barnen ska få möjlighet att skapa, fantisera och stärka sin kreativitet. Dessa aktiviteter sker både inne och utomhus.

Sång och rörelse

Vikten av god hälsa är stor. Därför tillbringar vi mycket tid utomhus, på vår fina gård eller i den närliggande naturen. Inomhus använder vi sång, musik, rim och ramsor och rörelse för barn (Miniröris).

Miljö

Vi utformar miljön utifrån våra barns behov. Vi vill att förskolan ska vara en spännande och lärande mötesplats för alla. Där vi utforskar, upptäcker och lär oss tillsammans.

Förskoleklass

Vi har samarbete med förskoleklassen på Ljustadalens skola. Vid mötena får barnen träffas i sina nya lokaler, i sin nya utemiljö och vara med om en måltid i deras blivande matsal.

På Römsta lagas maten av vår kokerska. Vi följer kommunens riktlinjer för förskolor. Vår kokerska lagar även specialkost för de barn som behöver det. Det blir alltid något extra gott vid högtider då även kokerskan följer de traditioner som finns på förskolan.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Smulans avdelning: 072-146 63 55
Bamses avdelning: 072-146 63 75
Skorpans avdelning: 072-146 63 64
Köket: 060-658 38 63

Kontakt

Römsta förskola

072-146 63 75

Torsdagsvägen 7
863 34 Sundsbruk

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.