Paviljongvägens förskola

Mitt bland all grönska på Sidsjöhöjden ligger Paviljongvägens förskola. Närheten till skogen inspirerar oss i vår dagliga verksamhet.

Barn på promenad i skogen

Foto: Paviljongvägens förskola

Paviljongvägens förskola består av fyra avdelningar med åldersindelade grupper,för att bättre kunna möta barnen utifrån deras olika förutsättningar. Våra småbarnsavdelningar Kotten och Fröet 1-3 år, samt avdelningarna Lövet och Stubben 3-5 år, ligger bredvid varandra för att främja samarbete kring barngruppen, aktiviteter, lokaler och personal.

Förskolan har tillsammans med kommunen i övrigt ett uttalat mål om hållbar utveckling. För oss betyder det att vi tillsammans lägger grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en hållbar utveckling. Genom att ta tillvara på vår närmiljö kan vi utmana barnens intresse och nyfikenhet för naturen, samhället och teknik.

Den dagliga verksamheten skapas utifrån barnens intressen, nyfikenhet och funderingar kring det gemensamma tema-arbetet på förskolan. Innehållet i arbetet kan variera på avdelningarna.

Barns inflytande

Vi ger barnen möjlighet att göra egna individuella val utifrån sin förmåga.Barnen erbjuds att delta och inspireras i planerade aktiviteter på förskolan och de deltar efter sina egna förmågor och förutsättningar.

Kunskaper

Vi medvetandegör och lyfter fram begrepp i vardagen och stimulerar och väcker barns nyfikenhet till fortsatt lärande. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandras kunskaper. Barn lär av barn och kan inspireras av varandra.

Trygghet

Vi arbetar för att vara närvarande och fokuserade pedagoger och att föräldrarna känner tillit och tilltro för vårt vardagliga arbete med barnen. Att varje barn ska känna trygghet i den egna gruppen och med alla pedagoger på förskolan är något vi tycker är väldigt viktigt.Vi arbetar mot all form av kränkande behandling.

Utvecklande lärmiljö

Barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter ska styra förskolans miljö både ute och inne, och den är föränderlig. Miljön ska iordningställas för att locka, utmana och inspirera till lek och lärande. Vi synliggör lärandemiljöerna för barn och föräldrar.

Utveckla sin fulla potential

Vi låter barnen göra val i den förberedda miljön. Genom pedagogisk dokumentation, observation och reflektion kan vi synliggöra barnens behov och intressen, för att utmana barnen i deras lärande.

Utevistelse

Utemiljön har stor betydelse för oss. Genom att vistas i olika naturmiljöer ges barnen förutsättningarna att utvecklas. Vi ser skogen som en förlängning utav vår gård där vi på ett naturligt sett upplever rörelseglädje och där igenom utvecklar vårt intresse för att vara fysiskt aktiva. Det man kan göra inne, kan man också göra ute är en tanke som vi vill ska genomsyra vår verksamhet. Utifrån barnens intressen och funderingar, arbetar vi med och om vår närmiljö.

Köket ligger som hjärtat i mitten av vår förskola där vi möts av dofterna av nybakt bröd och hemlagad mat. Där står dörren alltid öppen för barnens nyfikenhet och funderingar.

De måltider som vi serverar på Paviljongvägens förskola tillreds utav vår kokerska. Vi tillreder klimatsmart mat. Det serveras grönsaker efter säsong som i största möjliga mån är KRAV-odlad. Menyn innehåller vegetariskt och fisk tre gånger i veckan. För att minska kött konsumtionen så serverar vi mindre kött och istället kyckling och mer grönsaker.

Förskolans matsedel

Förskoleköket kan varje dag välja mellan tre olika maträtter att tillaga. Det gör att alla förskolor inte serverar samma rätt samma dag. Matsedeln är framtagen i  samarbete mellan kockar och dietist.

Alla rätter är näringsberäknade och menyn är sammansatt för att följa de “Nordiska näringsrekommendationerna” och Livsmedelsverkets riktlinjer för ”Bra mat i förskolan”.

Mer om mat i förskolan

Sjukanmälan Paviljongvägens förskola
Mellan 06:30-07:30     073-270 36 70

Övrig tid välj respektive avdelnings telefonnummer.
Kotten 072-147 53 30
Stubben 073 – 270 36 70
Lövet 072 – 147 48 05
Fröet 070 – 181 44 01
Mobil 073 270 36 70
Köket 060-658 32 92

Kontakt

Anna-Carin Ljusberg Biträdande rektor

073-275 16 02

Paviljongvägens förskola

Besöksadress
Paviljongvägen 31
852 40 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Paviljongvägens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30
4 dagar per år är förskolan stängd för personalens utbildningsdagar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.