Paviljongvägens förskola

Paviljongvägens förskola

Nära den natursköna Sidsjön med skogen utanför dörren, inbjuder omgivningen till lust och nyfikenhet att lära om, och vistas i, naturen.

Paviljongvägens förskola består av tre avdelningar med åldersindelade grupper,för att bättre kunna möta barnen utifrån deras olika förutsättningar. Vår småbarnsavdelning Kotten, samt Lövet och Stubben 2-5 år, ligger bredvid varandra för att främja samarbete kring barngruppen, aktiviteter, lokaler och personal.

Förskolan har uttalade mål om utevistelsen. Och för oss betyder det att vi tar tillvara på utemiljön omkring oss och använder oss av den. Det man kan göra inne, kan man också göra ute är en tanke som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.
Utifrån barnens intressen och funderingar, arbetar vi med temat “barnens möte med naturen”. Detta innebär att innehållet i arbetet kan variera på avdelningarna.

Barns inflytande

Vi ger barnen möjlighet att göra egna individuella val utifrån sin förmåga.Barnen erbjuds att delta i planerade aktiviteter på förskolan och de deltar vid intresse efter sina egna förmågor och förutsättningar.

Kunskaper

Vi medvetandegör och lyfter fram begrepp i vardagen och stimulerar och väcker barns nyfikenhet till fortsatt lärande. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandras kunskaper. Barn lär av barn och kan inspireras av varandra.

Trygghet

Vi arbetar för att vara närvarande och fokuserade pedagoger och att föräldrarna känner   tillit och tilltro för vårt vardagliga arbete med barnen.Att varje barn ska känna trygghet i den egna gruppen och med alla pedagoger på    förskolan är något vi tycker är väldigt viktigt.Vi arbetar mot all form av kränkande behandling.

Utvecklande lärmiljö

Barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter ska styra förskolans miljö och denna miljö, både ute och inne är föränderlig. Miljön ska iordningställas för att locka, utmana och inspirera till lek och lärande.Vi fortsätter arbetet med att synliggöra lärandemiljöerna för barn och föräldrar.

Utveckla sin fulla potential

Vi fortsätter låta barnen göra val i den förberedda miljön. Genom pedagogisk dokumentation, observation och reflektion kan vi synliggöra barnens behov och intressen, för att utmana barnen i deras lärande.

Utevistelse

Förskolan har uttalade mål om utevistelsen. Och för oss betyder det att vi tar tillvara på utemiljön omkring oss och använder oss av den. Det man kan göra inne, kan man också göra ute är en tanke som vi vill ska genomsyra vår verksamhet. Utifrån barnens intressen och funderingar, arbetar vi med temat “barnens möte med naturen”. Detta innebär att innehållet i arbetet kan variera på avdelningarna.

Vi har en egen kokerska som lagar en varierad och näringsrik kost, vilken till största delen är tillagad från grunden. Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Sjukanmälan Paviljongvägens förskola
Mellan 06:30-07:30     073-270 36 70

Övrig tid välj respektive avdelnings telefonnummer.
Kotten 072-147 53 30
Stubben 073 – 270 36 70
Lövet 072 – 147 48 05
Fröet 070 – 181 44 01
Mobil 073 270 36 70
Köket 060-658 32 92

Kontakt

Anna-Carin Ljusberg Biträdande rektor

073-275 16 02

Paviljongvägens förskola

Besöksadress
Paviljongvägen 31
852 40 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Paviljongvägens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30
4 dagar per år är förskolan stängd för personalens utbildningsdagar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.