Norrbackaskolans förskola

En fallskärm och ballonger som ligger på marken.

Förskolan vänder sig till barn med en svår eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning samt flerfunktionsnedsättning, främst inom motorik och kommunikation

Platserna tillsätts i samråd med habiliteringen för att rätt målgrupp av barn ska få tillgång till verksamheten. Ansökan görs via särskild blankett. Kontakta rektor eller placeringshandläggare.

Med närhet till en fantastisk lekmiljö i Nacksta som till stor del är handikappanpassad. Där finns till exempel en nedgrävd studsmatta där man köra upp en rullstol, en karusell där rullstolar kan köras upp och barnen får uppleva både att studsa och att snurra sittande i sin rullstol.  Skolan har även närhet till Sundsvalls centrum.

Förskolan delar lokaler med Norrbackaskolans grundsärskola och fritidshem med inriktning träningsskola och ämnesområden.

Anpassad lärmiljö

Norrbackaskolans verksamheter, förskola, skola och fritidshem har ett nära samarbete i de gemensamma lärmiljöerna som till exempel musikrum, motorikrum, sinnesrum, ateljé. Det är en lärmiljö som är anpassad för barn och elever med stora motoriska funktionsnedsättningar med exempelvis taklyftar i de flesta av rummen. Förskolan och skolan arbetar mycket med att ge barn och elever möjlighet till kommunikation genom AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Bra samarbete

På Norrbackaskolans förskola arbetar förskollärare och barnskötare. Det är ett nära samarbete med Norrbackaskolans personal som består av speciallärare, specialpedagoger, förstelärare, fysioterapeut, musikhandledare, elevassistenter och måltidsbiträde. Verksamheterna har gemensam rektor.

Det pedagogiska arbetet utgår från förskolans läroplan med en helhetssyn på barnet där lek, kommunikation, samspel och rörelse/motorik är vårt fokus för att utveckla och främja barnens utveckling.

På förskolan serveras varje dag frukost, lunch och mellanmål. Maten levereras från Västermalms gymnasiums kök. Det finns möjlighet till individuella lösningar utifrån elevernas behov där vårt eget måltidsbiträde har en viktig roll.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta.

Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Kontakt

Gunilla Colldén Rektor Norrbackaskolan, Samordnande rektor särskolan Sundsvalls kommun

070-100 08 01

Norrbackaskolans förskola

Axvägen 5
853 50 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.