Lövhyddans förskola

Lövhyddans förskola

Lövhyddans Förskola är en av många kommunala förskolor inom Sundsvalls kommun. Vi håller till på Malmövägen i stadsdelen Granloholm.

Vi har fyra avdelningar, på den östra sidan (småbarnssidan) hittar vi de yngre barnen medan de äldre återfinns på den västra sidan (storbarnssidan). Barnen är indelade i grupper utifrån sin ålder. Det gör det lättare att för oss möta barnen utifrån deras förutsättningar. Barnen börjar på småbarnssidan och flyttar sedan med sin grupp och personal till sidan för de större barnen.

Pedagogisk verksamhet

På förmiddagarna har vi valt att barnen får arbeta i grupper inne eller ute. I mindre grupper får barnen gemensamma upplevelser, dela tankar, lyssna på varandra, känna glädjen i att göra saker tillsammans och lära av varandra.

Vi arbetar också i projekt som innebär att barnen tillsammans med en pedagog får fördjupa sig i olika frågor och fenomen. Ämnet är oftast valt utifrån att barnen visat intresse för något speciellt.

I allt arbete med barnen vill vi att de får använda så många uttryckssätt som möjligt. Det är en viktig del av lärandet att få arbeta med olika sätt att uttrycka sig. För att ge fördjupning och öka kunskaperna när det gäller det skapande arbetet har vi en ateljérista på Lövhyddan.

Pedagogisk dokumentation

På Lövhyddans förskola observerar och dokumenterar pedagogerna. Dokumentationen är ett redskap för reflektion för både barn och pedagoger för att utveckla och fördjupa arbetet.

Dokumentationen som vi sätter upp på väggarna och i barnens egen pärm berättar vad som händer och visar barnens lärande. Den ger också föräldrar större möjlighet till delaktighet.

Avdelning Gul
060-658 31 02,

Avdelning Blå
060-658 31 03,

Avdelning Röd
060-658 31 04,

Avdelning Grön
060-658 31 05

Köket
060-658 31 01

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Lövhyddans förskola

060-658 31 03, 658-31 01

Malmövägen 2A
857 31 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.