Lillhälloms förskola

En pedagog och en grupp barn ute vid Lillhälloms förskola

Förskolan ligger i ett villaområde i Bergsåker med skogen och naturen “in på knuten”. Vi har gångavstånd till skridskobana, fotbollsplan och pulkabackar.

Lillhälloms förskola består av tre avdelningar, varav en är småbarnsavdelning. Där stannar barnen till de är omkring 2 1/2 år, för att sedan gå vidare till våra storbarnsavdelningar. Vi samarbetar med Österro skola, dit våra blivande förskoleklassbarn flyttar.
Vårt pedagogiska rum “skogen” är en guldgruva för förskolan. Här leker vi matematik, sagorum, drama, temadagar.

Läroplan, tema

Verksamheten utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Några av målen vi strävar mot är att erbjuda en innehållsrik miljö, att låta barnens lärande vara lustfyllt och kreativt, samt att varje barn får utveckla sin identitet och känna sig trygg i sig självt.

Pedagogiskt arbetssätt

På Lillhälloms förskola jobbar vi utifrån ett gemensamt tema, där barnens erfarenheter, tankar och intressen visar vägen. Barnen och pedagogerna samarbetar kring hur temat utvecklar sig.

Vår miljö är i ständig förändring, anpassad efter barnens erfarenheter, intressen och utveckling. Allt för att underlätta barnens eget utforskande samt stimulera deras nyfikenhet.

Telefon

Hästhoven 060-65 838 11, 073-295 14 64

Blåsippan 073-082 49 74

Gullvivan 073-460 73 03

Kontakt

Lillhälloms förskola

060-658 38 11, 073-295 14 64

Skimmelvägen 2 A
857 52 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.