Lidens förskola I Ur och Skur Mullevillan

Gården vid Lidens förskola Ur och skur

“I Ur och Skur Mullevillan” ligger knappt fem mil nordväst om Sundsvall. I en mycket vacker bygd vid Indalsälvens dalgång, med närhet till skogen.

Omsorgen om natur och miljö är en viktig del i det dagliga arbetet hos oss.

Vår “I Ur och Skur-verksamhet” är certifierad av Friluftsfrämjandet  och grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.
Vi som arbetar på förskolan är utbildade pedagoger och har grundutbildning för “I Ur och Skur” samt flera ytterligare ledarutbildningar inom friluftsfrämjandets barnverksamheter.

Vår filosofi är att som vuxen vara:
– medagerande,
– medupptäckande
– medupplevande
– medundersökande

Våra olika friluftsskolor är:
– Skogsmulle femåringar
– Skogsknytte tre till fyraåringar
– Skogsknopp ett till tvååringar

Vintertid har vi även skidskola (Lagge) och skridskoskola (Skrinna) för de äldsta barnen.

Med grund i Lpfö-18 vill vi ge barnen:
– Kunskap om natur och förmedla naturkänsla.
– Ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.
– Kunskap hur man förhåller sig i naturen och respekterar allemansrätten.
– Stimulans till hela sin utveckling genom att använda naturen.
– Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
– Grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Vi :
– komposterar,
– sop- och källsorterar,
– skickar överbliven mat till värmeproduktion,
– återvinner och återanvänder
– slösar inte med förskolans resurser

Barnen får bland annat lära sig att vara rädda om vårt lekmateriel, inte slösa på förbrukningsmateriel, släcka lampor i rum där ingen vistas, inte slösa med vatten.

På vår skola finns restaurangen Trollkrubbet. Där serveras mat efter egen meny och som görs delvis på lokala recept från Lidenbygden.
Restaurangen satsar nu på att vara med i ”White Guide Junior”, en nationell tävling mellan skolrestauranger – bara det bästa är gott nog!
Mer om mat i förskolan

Grodan
072-085 26 26

Myran
073-276 12 03

Kontakt

Lidens förskola

072-085 26 26, 073-276 12 03

Husåsvägen 15
855 99 Liden

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.