Lärarens förskola

Lärarens förskola

Välkommen att leka och lära på vår förskola i Skönsberg.

Förskolan är belägen i ett villaområde med närhet till såväl centrala Skönsberg som Korsta.
Lärarens förskola består av tre avdelningar

  • Gula avdelningen är för de yngsta barnen i åldern ett till två år
  • Gröna avdelningen för barnen i åldern två till fem år
  • Röda avdelningen för barnen i åldern två till fem år

Vi har ett samarbete med förskoleklassen på Hellbergsskolan som gör att våra äldre barn besöker skolan. Vid mötena får barnen träffas i sina blivande nya lokaler och i sin blivande utemiljö. De får även äta en måltid i skolans matsal.

Vår verksamhetsidé

Vi på Lärarens förskola har följande tre ledord som vi strävar efter att uppnå:

  • Respekt-värdegrund
  • Utmanade lärmiljöer
  • Roligt-lustfyllt

Vad är anledningen till att vi valt dessa ledord?

Stor vikt läggs vid att stödja och stimulera barnen i sitt tänkande om alla människors lika värde oavsett bakgrund och olikhet. Goda relationer ser vi som viktiga “byggstenar” i vårt arbetssätt för att grundlägga trygghet och trivsel i vardagen för barn och pedagoger. Det är något som genomsyrar vårt arbetssätt och pedagogerna ska vara goda förebilder för barnen om hur man ska uppträda mot varandra. Att vi har roligt tillsammans på förskolan är viktigt för oss då barn lär sig när de har roligt. För att lägga grunden till god hälsa vistas vi ofta utomhus.

Vi har som mål att våra pedagogiska lärmiljöer ska locka barnen till lek, samtal och upptäckarlust. Miljöerna förändras ständigt utifrån barnens utvecklingsnivå och deras intressen.

Miljön

Vårt arbetssätt grundas på att barnen ska få en stimulerande tid och utmanande lekmiljö på förskolan. Miljön både ute och inne, utformas för att locka till lek,samtal och lusten att upptäcka. Den förändras ständigt för att anpassas efter barnens intressen och utvecklingsnivåer.

Från köket doftar det av nybakat bröd och mat som lagas från grunden.
Vi följer en 10-veckors matsedel som är näringsberäknad i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Avdelning Gul
073-270 94 30

Avdelning Grön
072-144 06 78

Avdelning Röd
072-141 57 81

Köket
060-19 97 98

Kontakt

Lärarens förskola

073-271 86 00

Borgargatan 7
856 31 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.