Kulans förskola

Gården vid Kulans förskola

I området Sallyhill med skogen runt knuten inbjuder Kulans förskola till nya upptäckter. Inne- och utemiljön är utformad så att positiva möten kan äga rum.

Kulans förskola består av fyra avdelningar med åldersindelade grupper, en småbarnssida och en storbarnssida, för att bättre kunna möta barnen utifrån deras olika förutsättningar. De respektive sidorna fungerar i stort sett som en avdelning. Barnen har en bestämd avdelning som sin hemvist.
Vår verksamhet ska komplettera hemmet och erbjuda sådant som man kanske inte gör hemma.

Utifrån barnens intressen och funderingar arbetar vi med projekt/teman, vilket innebär att innehållet i arbetet kan variera beroende på barnens åldrar.
Varje dag planeras för att bli den bästa möjliga och vi försöker skapa en både säker och stimulerande miljö, såväl inne som ute, där barnen kan utmanas och bli inspirerande till att reflektera och utforska omvärlden.

Prioriterade utvecklings områden för förskolorna i Sundsvalls kommun.

Språkutveckling

Arbetet med barns språkutveckling utgår från barnens individuella förutsättningar och behov. Vi har en nära kontakt med barnen så att de känner sig sedda och förstådda.

Barn utvecklar sitt språk genom att vara tillsammans med engagerade vuxna och andra barn som lyssnar och samtalar med dem.

Genus

Vi bemöter barnen individuellt oavsett kön. Flickor och pojkar får samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen.

Barns inflytande

Barnen får utifrån sin förmåga ha inflytande över och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö och innehåll. Vårt arbetssätt medverkar till att barnen utvecklar en demokratisk kompetens.

Hälsa och livsstil

Vi ger barnen förutsättningar till en hälsosam livsstil genom att grundlägga vanor och positiva upplevelser av god kost och motion. Vi erbjuder en nyttig och väl avvägd kost under dagen och ger utrymme för barnens rörelsebehov. Den vardagliga uteleken, stärker den fysiska utvecklingen.

 Vi har en egen kokerska som lagar en varierad och näringsrik kost, vilken till största delen är tillagad från grunden. Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Glaskulan: 072 147 72 75
Rövarkulan: 073 270 36 62
Stenkulan: 072 147 72 61
Trollkulan: 072 147 72 66
Köket: 060 658 36 90

Kontakt

Kristina Apelqvist Biträdande rektor

073-270 94 39

Kulans förskola

060-658 36 90

Besöksadress
Kullagergatan 34
853 56 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Kulans förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Förskolan har öppet 6.30 till 17.30.
4 dagar per år är förskolan stängd för personalens utbildningsdagar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.