Kubens förskola

Barn som leker på gården vid Kubens förskola

Välkommen till vår förskola på Skönsmon, där vi prioriterar glädje, god miljö och relationer.

Kubens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde på Skönsmon i Sundsvall. Vi har en solig och trivsam gård och i närheten av förskolan finns grönområden. Efter utbyggnad av Skönsmons förskola sommaren 2014 flyttade förskolorna Tallbacken, Enhörningen och Skönsmon in i nya fina lokaler. Det nya gemensamma namnet blev då Kubens förskola!

Barngrupperna

Förskolan består i år av åtta hemvister. Dessa är till stor del är åldersanpassade när det gäller miljö och material. Varje avdelning har två hemvister.
Våra yngsta barn, 1-3 år, går på avdelningarna Våga eller Vilja.
När barnen är cirka 3 år flyttar de till “Stora sidan”, som förutom hemvisterna även har flera gemensamma miljöer för barnen.

Vi strävar efter att förskolans identitet ska kännetecknas av trygghet, relationsskapande och en inbjudande miljö.

  • Trygghet innebär stabilitet, struktur, rutiner och säkerhet.
  • Relationsskapande är att förskolan ska vara en mötesplats där relationer och lärande skapas mellan barn, pedagoger och föräldrar. Kommunikation och dialog ser vi som en viktig del i förskolans verksamhet.
  • Inbjudande miljö ska välkomna och utmana barnen att upptäcka – utforska och lära. Lokalerna ska främja en god arbetsmiljö samt vara inspirerande och förändrings bar.
  • Modersmålsstöd kan ges till alla barn som har ett annat aktivt modersmål!
    Utevistelsen ser vi som någonting viktigt, och vi har målet att alla barn ska vara ute en stund varje dag. Just nu jobbar vi även för att utveckla gården, och med att skapa aktiviteter som inbjuder till kreativ och utforskande lek.

Leken

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 98)

“Varje barn ska ges möjlighet att tillsammans med andra upptäcka och lära i sin vardag och i sin närmiljö.”

Barnen och vårt uppdrag enligt läroplan för förskolan står i centrum för hur vi bygger vår organisation; hur barnen delas in och hur pedagoger sätts samman.
Som ett verktyg för att synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Här på förskolan får ditt barn äta god och näringsrik mat. Vi är två kockerskor som arbetar i köket och lagar maten som serveras på våra två restuaranger, Tellus och Stjärnan. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål.

Maten

Största delen av vår mat tillagas från grunden i köket. Där bakas också bröd. Varje dag serveras grönsaker utifrån vad säsongen erbjuder. Vissa dagar serveras vegetarisk mat. Vi uppmärksammar och skapar glädje kring festligare tillfällen som helger och andra högtider.
Vi vill att alla barn och vuxna ska gå från matbordet mätta, nöjda och glada!

Allergier ska styrkas med läkarintyg och det lämnas till kokerskan.

Matsedeln

Förskolans matsedel är framtagen i samarbete med kokerskorna i förskolorna som har lämnat recepten. Därefter har matsedeln näringsvärdesberäknats för att följa Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Matsedeln är 10-veckor, men har många alternativa rätter. Matsedeln följer riktlinjerna för barnomsorgens måltider som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna på Kubens förskola

Våga: 072 – 084 32 10
Vilja: 072 – 084 34 43
Växa: 072 – 084 34 92
Veta: 072 – 084 35 33

Telefon  köket: 073-708 51 44

Kontakt

Maria Dahl Biträdande rektor

072-143 40 41

Kubens förskola

073-271 18 44

Besöksadress
Pastorsgatan 9
854 63 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Kubens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.