Kronans förskola

Gården på Kronans förskola

Kronans förskolan ligger i Södermalm-Östermalmsområdet. I samarbete med er föräldrar, tar vi vara på barnens nyfikenhet och glädje.

Förskolan ligger mitt på Södermalm nära till Sundsvalls centrum med ett rikt kulturutbud. I förskolans närhet finns också skogsområden och Grevebäcken. Dit går vi både sommar som vinter för att leka, utforska och upptäcka både djur och natur.

För att möta alla barns behov och intressen har vi organiserat förskolan i fem åldersindelade avdelningar. Avdelningarnas material och miljöer är anpassade efter barngruppens behov och intressen.

Avdelningarna på Kronan

  • Röd: 1-2 år
  • Grön: 2-3 år
  • Blå: 3-4 år
  • Gul: 4-5 år

Avdelningen Torpet: 1-2 år ligger i en egen byggnad på Majorsgatan och har öppettiderna 7.00-17.00

Förskolans profil

Kronans förskola har som sin profil Hållbar framtid. Våra utvecklingsområden tar avstamp i den visionen och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra både miljöer och material.

Utvecklingsområden

Hälsa och välbefinnande

Att skapa ett hållbart samhälle där alla individer mår bra skapar de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna utveckla sin fulla potential och leva ett rikt liv.
Vikten av att förstå balansen mellan aktivitet och vila för oss som individer är central.

Språket som kommunikatör

Barnets tidiga språkutveckling ska vara i fokus för allt arbete på förskolan. Forskningen visar att tidiga insatser är viktiga för barnets förmåga på längre sikt.
Vårt uppdrag är att stimulera och göra barnen medvetna om sin egna kommunikativa förmåga. Genom att använda flera olika arbetssätt och metoder nås så många som möjligt.
Språket har också en viktig social funktion samt är konfliktmotverkande.

Vardagens matematik

Matematik är så mycket mer än bara siffror. Det handlar om att barnen ska få upptäcka grundläggande begrepp i leken båda inom – och utomhus för att utveckla sin matematiska förmåga. Med ökad kunskap om matematikens byggstenar skapas förutsättningar för att ta sig an och klara av olika typer av problemlösningar inom matematik.

Nyfikenhet på teknik

Utifrån framtida försörjningsbehov i vårt samhälle är det av största vikt att barnen kommer i kontakt med och får utforska teknik och artefakter. Vikten av att vara väl förtrogen med både begrepp och processer inom teknik, redan i förskoleåldern, skapar en grund för livslång nyfikenhet på hur saker fungerar och dess funktion.

Möta naturvetenskapliga fenomen

Kunskap om naturvetenskap är grunden för att kunna ha en förståelse för hur miljön fungerar och vad man kan göra för att få en hållbar framtid. Kemi, fysik och biologi är en naturlig del av barnens vardag här hos oss.

På förskolan serverar vi tre måltider varje dag, frukost, lunch och mellanmål.

Vi anser att det är viktigt med en nyttig, god och näringsrik kost, att barnen får uppleva olika sorters mat både i ursprungsform samt tillagat, därför jobbar alla avdelningar med Sapere modellen som innebär att vi får uppleva mat med alla våra sinnen. Kronan är KRAV certifierad och vi strävar efter att i så hög grad det går använda KRAV och ekologiska, närproducerade samt rättvisemärkta produkter.

Vår kock som jobbar i vårt kök lagar självklart maten från grunden.

Matsedeln är näringsberäknad för att följa Svenska närings rekommendationer och följer riktlinjerna som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.

Mer om mat i förskolan

Avdelningars telefonnummer

Gul      070-106 25 15
Blå      070-106 25 17
Grön    070-106 25 14
Röd      070-106 25 18
Torpet  070-106 25 16
Köket   070-106 27 56

Kontakt

Christin Grelsson Biträdande rektor

073-270 78 63

Kronans förskola

Besöksadress
Rosenborgsgatan 18
852 38 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Kronans förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.