Kovlands förskola

Gården vid Kovlands förskola

Förskolan är belägen i ett villaområde med närhet till skog och strövområden.

Förskolan består idag av sex avdelningar. Barnen går i åldersindelade grupper. Myran är en småbarnsavdelning där barnen är cirka 1-3 år. Mellanavdelningen heter Nyckelpigan och där är barnen cirka 3-4 år. På Fjärilen är barnen cirka 4-5 år. På Björnen, som ligger vid Vallens skola, är alla barn 5 år. Vi har nyligen utökat Kovlands förskola med ytterligare två avdelningar, Älgen och Räven, som ligger i ett eget hus mittemot Björnens femårsavdelning.

Språkutveckling

Vårt mål är att barnen känner vilja och lust att kommunicera och kan göra sig förstådda både muntligt och kroppsligt.
Språkträningen pågår ständigt i vardagen, i varje samtal och möte mellan både barn och vuxna. På Kovlands förskola arbetar vi mycket med stödtecken för att stimulera språkutvecklingen.

Matematik och naturvetenskap

Vårt mål är att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik och naturkunskap i meningsfulla sammanhang.
Sedan den nya versionen av läroplanen infördes, har vi arbetat mer med matte, naturkunskap och teknik i förskolan. Vi räknar, experimenterar och utforskar omgivningen.

Hälsa

Vårt mål är att såväl barn som personal har en god uppfattning om vad som kännetecknar en sund och miljövänlig livsstil och har ett trevligt och respektfullt sätt mot varandra.

Vi är utomhus mycket, oftast två gånger om dagen och vi passar gärna på att äta lunch ute om tillfälle ges. Vi tränar Mini-Röris med barnen för att visa att det är roligt att röra på sig och de äldsta barnen går till gymnastiksalen, ishallen eller åker skidor.

Barns inflytande över sitt eget lärande

Vårt mål är att barnen är nyfikna, tar egna initiativ och känner tillit till sin egen förmåga.
När barnen får tid och möjlighet att prova själva, stärks deras självkänsla och de får känna att de faktiskt är kompetenta och klarar många olika saker.

Genus

Vårt mål är att alla barn har samma handlingsutrymme och deltar i verksamheten på lika villkor, oavsett kön.
Vi uppmuntrar barnen att delta i alla sorters aktiviteter och lekar, istället för att låta sig begränsas av traditioner och förutfattade meningar.

 

Förskolans kök är KRAV-certifierat och följer hygien- och livsmedelslagen med ett egenkontrollprogram. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för att främja barnens hälsa och lägga grunden för goda matvanor.

Kocken på förskolan lagar god och näringsriktig mat, med bra råvaror från grunden. Varje lunch inleds med salladsbuffé och allt mjukt bröd bakas på förskolan. Ofta tar någon avdelning med sig lunchen och går iväg på utflykt.

Vi firar alla barns födelsedagar med ett vackert dekorerat fruktfat.

KRAV

Mer om mat i förskolan

Avdelningarna

Björnen

073 – 274 21 81

Fjärilen

070 – 180 38 76

Nyckelpigan

070 – 180 38 75

Myran

070 – 180 38 74

Köket

060-658 33 61

Våra nya avdelningar

Älgen
070-303 15 77

Räven
072-143 40 12

Kontakt

Kovlands förskola

Brottarvägen 5
855 61 Kovland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.