Korsta förskola

Korsta förskola

Vår förskola ligger i ett naturskönt område i Korsta. I den närliggande skogen har vi naturrutor som barnen ofta besöker.

Förskolan har tre avdelningar. Norrgården heter avdelningen för de yngsta barnen och de äldre barnen går på avdelningarna Mellangården och Sörgården.
Vår lärmiljö erbjuder många olika platser för ett lustfyllt lärande. Förskolan har en stor och härlig gård med skogspartier i kuperad terräng där barnen kan upptäcka och utforska.

Utifrån barnens intressen och förskolans läroplan utformar vi vår verksamhet. Vi arbetar med barnet i centrum i en verksamhet som uppmuntrar barnets nyfikenhet att utforska sin omvärld samt lusten att lära. Barnen får genom olika tema och projekt möjlighet att leka och lära .
Barnen får inflytande över sitt lärande genom egna val och de ges möjlighet att arbeta i mindre grupper. Vi lägger stor vikt på den språkliga och matematiska utvecklingen.

Maten lagas från grunden av vår egen kokerska Saloua Dayekh. Måltiden är en lustfylld stund på dagen där barnen bland annat får träna på att själv ta för sig av maten och hälla mjölk i sina glas.

Mer om mat i förskolan

 Avdelningar

Norrgården: 073-280 73 82

Mellangården: 072-147 24 11

Sörgården: 072-147 96 83

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Korsta förskola

073-280 73 82

Stockgränd 14
856 34 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?