Knutsvägens förskola

En vinterbild på Knutsvägens förskola

Med barnets lärande i fokus. Förskolan finns i centrala Stöde.

Knutsvägens förskola ligger i centrala Stöde på norra sidan av Stödesjön och består av två avdelningar. På Lillknuten är barnen ett till två år och på Storknuten två till fyra år.
I vårt arbete ser vi barnen som rika och kompetenta. Vi är respektfulla och lyssnar till vad barnen har att säga och utifrån deras intressen bygger vi vår verksamhet.

Utvecklingsområden

Förskolans gemensamma utvecklingsområde är naturvetenskap, teknik och matematik och vi jobbar mycket med att utveckla våra lärandemiljöer.

Miljö

Innemiljöns utformning växlar ständigt beroende på barngruppens intressen, ålder och förutsättningar. Miljön både ute och inne ska vara på barnens villkor. De ska själva kunna välja vad de vill leka och vilka material de vill använda. De ska se och nå så mycket som möjligt av materialet själva. Det ska finnas möjlighet till många olika uttryckssätt, som att rita, måla, arbeta med lera, skriva, räkna och läsa.
Konstruktion, bygge, musik och rörelse ska vara en del av miljön.

Språkutveckling

Vi arbetar med språkutveckling genom att vi tillsammans med barnen leker med rim, ramsor, sagor, bokstäver, bilder och ord.
Vi väver in språk och matematik i vardagen med ordlekar, ordlådor, sagoläsning, färger, former och siffror.

Matematik

Vår miljö erbjuder barnen konkreta upplevelser, med material som kan jämföras, grupperas, sorteras, klassificeras och paras ihop. Med hjälp av leken lär vi känna matematiken. I bygg- och vattenlek får barnen uppleva form, volym, tyngd och storlek.

Skapande

I vår atelje erbjuder vi skapande verksamhet med olika material som t.ex. färg, lera, returmaterial och annat material, klippa och klistra.  

Hälsa och livsstil

Vi tycker att det är viktigt för barnen med utevistelse. De barn som vill kan få lite massage på ryggen med massageboll innan de somnar. De barn som inte sover kan massera varandra eller bli masserad av en pedagog.

Genus

Vi jobbar för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Alla är lika mycket värda oavsett kön.

Barns inflytande

Vi utformar miljön så att barnen ska kunna göra självständiga val genom att ha leksaker m.m. väl synligt och på barnens nivå.

Att skapa en tillåtande miljö i förskolan där barnen kommer till tals på allvar. Samtal och kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna är en viktig väg. Alla ska få uttrycka sina tankar och bli lyssnad på.

Kotten 073-2807630

Barret 073-2807631

Köket
060 – 658 33 35

Administratör
073-274 21 51

Kontakt

Ann-Christine Lindström Rektor

070-191 62 29

Anna-Lena Rehnberg Biträdande rektor

073-270 56 08

Knutsvägens förskola

073-280 76 30

Knutsvägen 1
86013 Stöde

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.