Klingsta förskola

En grupp barn leker på gården vid Klingsta förskola

Klingsta förskola har ett naturskönt läge nära både skog och vatten, en mil sydväst om Sundsvall.

Avdelningarna

Klingsta förskola består av fyra avdelningar. På avdelningen Maskrosen finns de yngsta barnen (1-2 ½ år). De äldre barnen (2 ½ -5 år) är på avdelningarna Ringblomman, Tussilagon och Solrosen.

Era barns bästa, er trygghet, vårt uppdrag

Vårt mål är att barn och föräldrar känner trygghet och trivs hos oss.
Varje barn är unikt. Vi utgår från varje barns förutsättningar och intresse och inspirerar barnen i deras vilja att lära.
Det är genom leken och vardagssituationerna som barnen utvecklar sitt språk, lär känna sig själva och omgivningen.
Vår verksamhet bedrivs och planeras i första hand utifrån förskolans styrdokument, barnets och barngruppens behov, förutsättningar och intressen.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt skapar en lugn och trygg atmosfär. Vårt arbete tar tillvara barnens intressen, motiverar, engagerar och ger dem inflytande i sitt eget lärande.

Att ibland dela in barnen i mindre grupper är ett bra sätt för oss att lyssna till alla barns unika behov och intressen.

Lärandemiljöer

I förskolan finns tre pedagogiska hörnstenar. Det är barnen, pedagogerna samt lokalernas utformning och materialet som finns där.De tillsammans bildar lärandemiljön.
Eftersom barngruppens sammansättning förändras är det viktigt att vi känner till vad de barn som finns hos oss har för tidigare erfarenheter, deras intressen och kompetenser.

Vi som pedagoger reflekterar kontinuerligt över hur vår lärandemiljö ser ut, har vi det material som öppnar sinnen och utmanar barnens kreativitet och nyfikenhet?

Uteverksamheten

Förskolan arbetar med en utökad uteverksamhet i skog och mark. Under våren kommer vi att arbeta vidare med ekologiska odlingar för att främja en hållbar utveckling med berikande lärmiljöer för barnen.

Kvalitetsindikatorer

Vi jobbar utifrån Sundsvalls kommuns kvalitetsindikatorer för förskolan.

På vår förskola lagas maten från grunden i vårt kök och vi följer Sundsvalls kommuns riktlinjer.

Vill du veta mer om maten i förskolan kan du läsa broschyren Mer om mat i förskolan

Telefonnummer till våra avdelningar

Maskrosen

072-147 06 37

Ringblomman

072-147 04 86

Solrosen

073-280 74 27

Köket

060-658 33 41

Kontakt

Kristina Apelqvist Biträdande rektor

073-270 94 39

Klingsta förskola

072-147 06 37

Besöksadress
Prästhusvägen 32
855 90 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Klingsta förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.