Indals förskola

Indals förskola

Indals förskola ligger 2,6 mil från Sundsvall i ett naturskönt område efter Indalsälvens dalgång. Vi har nära till skogen, pulkabacken och Kvarnån.

På förskolan strävar vi efter att göra det goda livet möjligt för våra barn. Trygghet och trivsel är viktiga faktorer på vår förskola. Vi skapar bra lärmiljöer som passar barnens utveckling och lärande. Vi arbetar tematiskt tillsammans med barnen på alla avdelningar och tar vara på våra traditioner.
Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom det dagliga mötet, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldrarådet.

En dag i vår verksamhet.

De barn som kommer tidigt på morgonen, samlas på en avdelning för att vid sjutiden gå till respektive hemvist. Frukost dukas fram vid åttatiden. När frukosten är avslutad, går barnen till olika fria aktiviteter. Tisdag till torsdag har vi gruppaktiviteter på förmiddagen som kan se olika ut. Till exempel skogsutflykter, pulkaåkning i backen, utflykter till Kvarnån. Inneaktiviteterna följer våra valda terminsteman, till exempel vatten, då vi arbetar med skapande, sång med sångpedagog, experiment, konstruktion, dans och drama.
Efter lunchen vilar barnen. Därefter har vi samling eller lugn stund beroende på avdelning och barngrupp. Efter mellanmålet kan eftermiddagen innehålla aktiviteter som miniröris (barngympa), skapande, utelek.

Förskolan är kravcertifierad, vilket innebär att vi i första hand väljer krav/ekologiska produkter till köket. Vi har alltid 40% baslivsmedel som är kravmärkta.

Vi har egen kokerska som lagar en varierad och näringsrik kost, vilket till största delen är tillagad från grunden med bra råvaror och eget bakat bröd.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar
Granen:
060-658 32 74

Tallen:
060-658 32 75
072-08 395 28

Lönnen:
060-658 32 77

Pilen:
060-658 32 78
072-08 395 28

Kök:
060-658 32 79

Kontor:
060-658 32 80

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Indals förskola

060-658 32 80

Indalsvägen 25
855 97 Indal

Öppettider

Måndag - Fredag 06.00-17.30

Var sidan till hjälp?