Hellbergs förskola

Hellbergs förskola

Välkommen till Hellbergs förskola i centrala Skönsberg

Förskolan, som är belägen på Hellbergsskolans område, öppnades 2018 och består idag av en avdelning med cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år. Efter en renovering, som beräknas vara klar i början av 2019, kommer förskolan att bestå av fyra avdelningar.

Förskolan är belägen i Hellbergsskolans lokaler, vilket ger goda möjligheter för bra samarbete mellan förskola och skola. Det ger en smidig övergång för barnen mellan de olika skolformerna.

Våra öppettider är 06.30-17.00 och anpassas i viss mån efter föräldrars arbetstider.

Förskolan består i dagsläget av en avdelning, Diamanten, med cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år. Under hösten 2018 kommer lokalerna att renoveras och därefter har vi totalt fyra avdelningar. Avdelningarna kommer då att vara mer åldersindelade för att kunna erbjuda barnen en stimulerande miljö utifrån deras utveckling och mognad. Vårt mål är att lägga en god grund för det livslånga lärandet.

Vi lägger stor vikt vid att stödja och stimulera barnen i sitt tänkande om alla människors lika värde, oavsett bakgrund och olikhet. Goda relationer ser vi som viktiga ”byggstenar” i vårt arbetssätt för att grundlägga trygghet och trivsel i vardagen för barn och pedagoger.

Vi har som mål att våra pedagogiska lärmiljöer ska locka barnen till lek, samtal och upptäckarlust. Miljöerna förändras ständigt utifrån barnens utvecklingsnivå och deras intressen. Goda relationer är viktigt i vårt arbetssätt. Pedagogerna ska vara goda förebilder för barnen om hur man ska uppträda mot varandra. Att vi har roligt tillsammans på förskolan är viktigt då forskningen visar att barn lär sig när de har roligt.

Hellbergs förskola ingår i Norra Verksamhetsområdet och tillhör Barn-och utbildningsförvaltningen. Svenska förskolor har sedan 1998 en egen läroplan – Lpfö 98 som reviderades 2010.

Förskolan har ett så kallat serveringskök. Vi får mat från Västermalms skola som är tillagad efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolans kock lagar frukost och mellanmål. Så långt som det är möjligt inhandlas ekologisk frukt och grönsaker.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar

Diamanten
070-646 01 16
Rubinen
073-270 81 57
Smaragden
073-275 29 75
Safiren
Telefonnummer kommer inom kort

Förskolechef

Gunilla Eriksson
Mobil: 073-271 86 00

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Hellbergs förskola

070-646 01 16

Vasagatan 12

Öppettider

Måndag-Fredag kl. 06.30-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.