Härmsta förskola

Gården på Härmsta förskola

Härmsta förskola ligger i Bergsåkers villaområde. Vi har en stor lummig gård med både bärbuskar och äppelträd.

Härmsta förskola omfattas av fyra avdelningar som är fördelade i två hus. Ett hus rymmer två småbarnsavdelningar och det andra är för de äldre barnen. Förskolan ligger nära Bergsåkers skola och travbanan. 6-års verksamhet fortsätter sedan på Österro skola.

Alla avdelningar jobbar utifrån ett gemensamt tema, där barnens erfarenheter, tankar och intressen visar vägen. Vi låter barnen styra hur temat utvecklar sig. För oss är resan viktigast, inte målet.

Läroplan

Verksamheten utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Några av målen vi strävar mot är att erbjuda en innehållsrik miljö, att låta barnens lärande vara lustfyllt och kreativt, samt att varje barn får utveckla sin identitet och känna sig trygg i sig själv.

Vi använder oss regelbundet av föräldramötet på webben för att göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet. Där kopplar vi bilder till det dagliga arbetet och läroplanen.

Pedagogiskt arbetssätt

På Härmsta förskola låter vi ett gemensamt tema vara den röda tråden i vårt arbetssätt. Miljön är utformad så att att material ska vara lättillgängligt och anpassat efter barnens utveckling. Vår miljö förändras efter barnens intressen och behov.

 

Vi har egen kokerska som bl.a. bakar allt vårt bröd. Det nybakade brödet tillsammans med maten sprider hemtrevliga dofter från det närliggande köket. Vi har kravmärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt.
Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och serverar sällan sötsaker.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar

Avdelning Krubban: 073-841 86 13
Avdelning Spiltan: 073-841 86 17
Avdelning Stallet: 073-841 80 89
Avdelning Gunghästen: 073-841 86 82
Kök: 060-658 31 21

Kontakt

Härmsta förskola

073-841 86 82

Härmstavägen 10
857 51 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.