Haga förskola

Små barn som leker på gården på Haga förskola

Haga förskola är en av fem förskolor som ligger i Hagaområdet, den ligger intill skogen med tillgång till ryggisspåret.

Vår innemiljö erbjuder många olika platser för lek och lärande, där barnen kan mötas och samspela utifrån intressen och nyfikenhet. Utemiljön är utformad så att den skall komplettera vår innemiljö samt ge utmaningar för hela kroppen .Här kan alla åldersgrupper mötas och lära av varandra. I skogen alldeles intill har vi spännande, fantasifyllda upplevelser och möten.

Avdelningar

Vi har fyra åldersindelade avdelningar röd 1-2 år, grön 2-3 år, gul 3-4 år, blå 4-5 år. Det ger oss en möjlighet att erbjuda roliga och inspirerande lekmiljöer där barnen kan utmanas. Pedagogerna följer barnen under deras förskoletid till de olika avdelningarna. På så sätt lär vi känna varandra, barn, föräldrar och pedagoger och kan jobba långsiktigt med lärandet mot gemensamma mål.

En förskola full av kreativitet och nyfikenhet

Under inskolningen får barn och föräldrar tillfälle att lära känna oss, bli trygga och får en inblick i vår verksamhet.
Vi ser barnet som kompetent och stöttar till att prova samt utforska omvärlden tillsammans i våra lekmiljöer med barn och pedagoger.
En viktig del är att lyssna på varandra och att kunna säga ifrån när man inte vill och även läsa av varandras kroppsspråk.

Vi jobbar med egna val där barnen får inflytande över sitt lärande och möjlighet att arbeta i mindre grupper.
De väljer efter inspiration och intresse. På så sätt blir det lättare att leka, samspela, utveckla sitt språk och sin sociala förmåga.

Pedagogerna är delaktiga och lyssnar på barnens tankar och idéer för att kunna utmana barnen i deras lärande . Vi använder oss av reflektion samt pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten.

Här på Haga förskola får våra små gäster en bra start på sin dag, vi serverar gröt till frukost. Det mesta av maten lagas från grunden och till maten serveras det mycket grönsaker.

Mellanmålet består oftast av hembakat bröd med pålägg. Under dagen bjuds det på frukt vid flera tillfällen. Matsedeln är näringsberäknad för att följa Svenska näringsrekomendationer (SNR) och följer riktlinjerna som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.
Utifrån ekonomin och tillgångar använder vi oss av ekologiskt odlade varor.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Röd:072-146 75 16
Gul: 072-084 34 67
Blå: 072-084 34 38
Grön: 072-084 36 68
Kök: 060-19 97 53

Kontakt

Haga förskola

070-645 63 44

Gaffelbyvägen 3
856 40 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.