Grevebäckens förskola

Grevebäckens förskola

Vid foten av Södra berget, alldeles i skogsbrynet vid bäcken ligger Grevebäckens förskola.

Grevebäckens förskola består av en avdelning med barn från 1 till 6 år.
Barnen har en bestämd avdelning som sin hemvist där de hänger av sig sina kläder, Kotten och Fröna. Utifrån barnens intressen och funderingar arbetar vi med olika projekt och teman, vilket innebär att innehållet i arbetet kan variera beroende på barnens ålder.

En förskola full av kreativitet och nyfikenhet…..

Språkutveckling

 
I våra möten och samtal med barnen använder vi medvetet vardagliga situationer, för att stödja barnens språkutveckling. Varje barn, ges tillfälle att uttrycka sig i ord, beskriva, berätta, lyssna och reflektera utifrån sina förutsättningar och behov.

Genus

Barnen ska inte begränsas på grund av sitt kön, utan får möjlighet att utveckla alla sina färdigheter som krävs för att man ska bli en komplett människa. Vi vill inte göra om pojkar till flickor och tvärtom. Poängen är inte att byta utan att bredda könsrollerna.

Barns inflytande

Barnen uppmuntras att ta egna initiativ, att själva söka svaren på olika frågor, att väcka tankar om vad, varför och hur de vill göra i olika situationer samt att vi alla lär av varandra.

Hälsa och livsstil

Vi lägger stor vikt vid att utveckla den sociala kompetensen hos barnen och använder bl a drama som ett uttrycksmedel i den dagliga verksamheten. Att lära av varandra och vara en bra kompis, tycker vi är viktigt.

Barnen erbjuds en väl avvägd dagsrytm med variation av lugna/livliga aktiviteter såväl ute som inne, god och näringsriktig kost. Under vinterhalvåret erbjuds barnen skridskoåkning på vår egen skridskobana, och 5-åringarna även längdskidåkning.

 

God näringsriktig mat och nybakat bröd sprider hemtrevliga dofter från vårt kök. All mat lagas från grunden av vår kokerska. Frukt och grönsaker serveras alltid till frukost, lunch.

Mer om mat i förskolan

Avdelning Fröna
072 – 147 73 53

Avdelning Kotten
072 – 146 56 87

Köket
060 – 658 30 41

Likabehandlingsplan för Grevebäckens förskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Caroline Hartford Biträdande rektor

Grevebäckens förskola

Besöksadress
Rosenborgsgatan 46
852 38 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Grevebäckens förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.