Granlohögs förskola

Granlohögs förskola

Förskolan är belägen i ett villaområde i Granlo. Närmiljön är lugn och fin med närhet till skog.

Vi arbetar med kommunens utvecklingsområden.

Språkutveckling och läsförståelse.

Förskolans mål: Barnen kan utrycka sina viljor, tankar och ord för att göra sig förstådd.

Genusperspektivet

(de förutsättningar som pojkar respektive flickor ges i stitt lärande)
Förskolans mål: Alla har lika värde och blir likvärdigt behandlade.

Barns inflytande i och över sitt eget lärande

Förskolans mål: Barnen är delaktiga och känner att de kan påverka sin vardag.

Hälsa och livsstil

Förskolans mål: Att alla barn ges möjlighet till motoriska aktiviteter. Det lagas och serveras hälsosam och näringsriktig mat. Vi lägger en god grund för hälsa genom god hygien.

Vi har en egen kokerska som lagar en varierad och näringsrik kost, vilken till största delen är tillagad från grunden. Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. Eget mjukt bröd bakas varje vecka.

Mer om mat i förskolan

Kontoret
060 – 658 36 00

Köket
060 – 658 36 01

Fjärilen
060 – 658 36 02

Trollsländan gul
060 -658 36 03

Trollsländan grön
060 – 658 36 04

Granlohögs förskolas Likabehandingsplan

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Granlohögs förskola

060-658 36 00

Granlohögsvägen 15
857 40 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.