Granlo förskola

Förskolan ligger i Granlo Centrum med många lekparker, gångvägar, kullar och barnvänliga miljöer. Vi har vår gård och nära till skog och natur.

Värdegrunden

Förskolan vill stärka och synliggöra barns olikheter och allas lika värde. Värdegrunden är vår grundstomme som barnens lärande byggs utifrån. Trygghet och god självkänsla går hand i hand med ett utforskande och lärorikt arbetssätt.

Språkutveckling

Att utveckla ett rikt talspråk, att få uttrycka sina tankar och åsikter. Att barnen ska känna lust, glädje och motivation att vilja lära. Utgå från barnens individuella behov. Att personalen har dagliga samtal och dialoger med barnen.

Genus

Verksamheten genomsyras av att alla är lika mycket värda. Barnen blir sedda utifrån sin egen personlighet och inte utifrån kön.

Barns inflytande

Verksamheten utformas så att barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar och får nya utmaningar. Det ska vara roligt att lära sig nya saker.

Hälsa och livsstil

Vi erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande. För att ge utrymme till barnens rörelsebehov så är vi ute i alla väder. Varje dag serveras näringsrik och allsidig kost.

Vi har egen kokerska som lagar en god och näringsrik kost. Maten lagas mestadels från grunden och vi försöker i möjligaste mån använda oss av ekologiska varor. Söta produkter använder vi sparsamt, vi försöker istället öka intaget av frukt och grönt, i enlighet med livsmedelverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Kullen: 072-143 60 09

Stenen: 073-275 15 60

Ängen: 072-143 61 54

Köket: 072-142 75 04

Kontoret: 070-399 95 41

Kontakt

Granlo förskola

072-143 60 09

Vikingavägen 43 D
857 41 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.