Geijer förskola

Geijer förskola öppnar vårterminen 2021. Den ligger i stadsdelen Haga, bredvid Hagaskolan

När förskolan öppnar kommer den att bestå av åtta hemvister, torg, ateljéer, matsalar och stor härlig utemiljö.

Geijer förskola kommer att vara en demokratisk mötesplats för lärande, glädje och gemenskap där allas delaktighet och inflytande är viktigt. Den pedagogiska tanken grundar sig i läroplanen och är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Vi lägger stor vikt vid introduktionen av förskolan som för oss är grunden för en bra relation mellan förskola och hemmet. Vi ser tryggheten som grunden för ett lustfyllt lärande. Nyfikenheten leder oss till att utforska omvärlden tillsammans.

Mer information om förskolan kommer på sidan i samband med öppnandet.

Information om hur du söker plats i förskolan finns på sidan Plats i förskolan

Kontakt

Geijer förskolan

070-185 76 43

Geijergatan 3
856 43 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.