Fyrens förskola

Gården vid Fyrens förskola

Centralt på Alnö ligger Fyrens förskola med Uslands skola och naturen som närmaste grannar.

Förskolan är placerad i närhet till Uslands skola, där vi har tillgång till gymnastiksal, skridskoplan och elljusspår.
Vår förskola består av fyra åldersintegrerade avdelningar med barn i åldrarna ett till fem där barnen ges möjlighet till utforskande lek och spännande möten på vår stora härliga gård och i vår pedagogiska och kreativa inomhusmiljö. Innanför våra grindar finns massor att upptäcka.

Föräldraråd

Föräldrarådet är en del i vår samverkan mellan förskolan och hemmen. Rådet har en rådgivande funktion alltså inget beslutande organ utan snarare ett forum för att vara delaktig och medverka i frågor som gör att våra barn får en bra förskolemiljö.
Frågor som rör enskilda barn eller personal tas inte i föräldrarådet utan tas direkt med berörd personal eller förskolechef om det inte kan härröra till ett generellt plan.

Sundsvalls kommuns vision

Vi gör det goda livet möjligt”
Att känna arbetsglädje och se möjligheter
Att vara med och lägga grunden i barns lärande

Mod
Att våga utmana sig själv – prova nytt –  möta dagens barn och föräldrar
Att se sina styrkor och brister

Öppenhet
Att skapa ett öppet klimat som bygger på ärlighet, tillit och förtroende
Att delge varandra kunskaper och idéer

Helhetssyn
Att skapa gemensamma mål
Att se hela människan i ett sammanhang
Att genom att göra det goda livet möjligt med mod och öppenhet skapa helhetssyn

Barn- och utbildningsförvaltningens vision

“Alltid bästa möjliga möte för fortsatt lärande”
Att erbjuda skapande/ lärande miljöer till barnen
Att se varje barn som kompetent och ge utmaningar
Att skapa goda relationer för lärande möten
Att vi vuxna ska vara positiva förebilder

Fyrens vision

“Alla har förutsättningar att lyckas ”
Att med synsättet att alla individer är kompetenta så har alla möjlighet att lyckas
Att vi ska erbjuda verktyg och material för lärande

Vi vill
Att lyssna på vad barn vill och ta tillvara på det
Att skapa och uppmuntra till nyfikenhet

Vi törs
Att skapa tillit och trygghet – tilltro till sin egen förmåga
Att uppmuntra till att våga prova och prova igen

Vi kan
Att ha höga förväntningar i en lärande process
Att hitta “fiffiga kompisar – lära av och med varandra

Vår förskola är kravcertifierad och här har vi egen kock som lagar den mesta maten från grunden och i så hög utsträckning som möjligt använder sig av krav/ekologiska produkter.
Vi utgår från livsmedelsverkets mål- och riktlinjer för mat i förskola. Alla pedagoger äter tillsammans med barnen. Där ges tillfällen till samtal om mat och hälsa som en positiv upplevelse.

Mer om mat i förskolan

Avdelningen Kanoten
072-146 68 01

Avdelningen Ekan
072-146 67 83

Avdelningen Flotten
072-146 68 06

Avdelningen Jollen
072-146 67 81

Köket
060-658 31 85

Se vad som händer på Fyrens förskola via Instagram
Du kan behöva Google Chrome webbläsare för att kunna öppna länken.
För att öppna kontot i mobil behöver du användarnamnet fyrensforskola_.

Kontakt

Anna Danielsson Biträdande rektor

070-180 07 62

Anna-Karin Fors Biträdande rektor

070-191 72 48

Fyrens förskola

Kryssarvägen 90
865 32 Alnö

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.