Forskarens förskola

Förskolan ligger belägen i västra Granloholm. Den ligger i ett bostadsområde med naturen nära inpå.

Vi har gångavstånd till Granloholms centrum, skola, bibliotek, kyrka och Sticksjön. Granloholm har väl utbyggda cykel- och gångvägar, så vi tar oss lätt ut på promenad.

Forskarens förskola består av tre avdelningar, Håven där de minsta barnen går samt Luppen och Kikaren där de större barnen går. Förskolans öppettider är 06:00-17:15. Vi arbetar med ett gemensamt tema över hela förskolan, vårt temaarbete grundar sig i FN:s barnkonvention.

Varje vecka har vi gemensamma aktiviteter, såsom sångsamlingar och gympapass. Utöver detta firar Forskarens förskola gemensamma högtider, bland annat Nobeldagen, en sagovecka, en ljusfest som uppmärksammar Barnkonventionens födelsedag och vi firar Förskolans dag.

Språk och hållbar utveckling

På Forskarens förskola arbetar vi med språk och hållbar utveckling i fokus. Som en del i arbetet med språk och kommunikation så arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av stödtecken, sånger och bildstöd. Vi arbetar även med boksamtal och lägger stor vikt vid läsning.
Hållbar utveckling innefattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I vårt temaarbete med FN:s barnkonvention så är social hållbar utveckling en viktig del. Alla barn ska veta att de är värdefulla och duger precis som de är.

Utemiljö

Vi har en stor kuperad gård som erbjuder både naturupplevelser i vår skogsdunge och tillrättalagda miljöer med bland annat gungor och sandlek. Vi går ofta på promenad och nyttjar närliggande natur och de många lekparker som finns i Granloholm.

Vår mat lagas på plats av förskolans egen kock. Vi har buffé på Kikaren och Luppen, där barnen tar för sig vad de önskar av de olika grönsakerna och smörgåsar. Vi serverar alltid varierande grönsaker att välja mellan samt äter fisk och vegetariska rätter 2-3 gånger i veckan. Det erbjuds olika frukter varje dag.

Matsedeln är näringsberäknad för att följa svenska näringsrekommendationer (SNR) och följer riktlinjer från Livsmedelsverket.

Mer om mat i förskolan

Håven
076-69 62 056

Luppen
076-69 62 017

Kikaren
076-69 62 099

Kök 076-69 62 399

Kontakt

Forskarens förskola

073-616 99 30

Vänersborgsvägen 41
857 33 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.