Forskarens förskola

I Granloholm, med skogen och natursköna promenadvägar runt knuten och närhet till sjön, inbjuder förskolan till härliga upplevelser.

Inspiration

Vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilias grundtankar.
För oss innebär det att vi ser barnen som rika och fulla av kunskaper. Vi ser ett barn som vill och kan och är bra för den det är!

Vi strävar efter att de barn som lämnar forskaren ska ha fått en god självbild, empati och förmåga att utforska och söka svar på sina frågor och funderingar.
De ska ha fått insikt om allas lika värde och kunna ta tillvara på allas olikheter och kunskaper.

Förskolan består av tre grupper. För de yngsta barnen, Håven. För de lite äldre, Luppen och de äldsta, Kikaren. Vi vuxna arbetar som ett arbetslag där vi har ett gemensamt ansvar att lära känna och skapa goda relationer med alla barn och föräldrar.

Läs mer om Reggio Emilia

Barnens styrkor

Vi arbetar med barnens styrkor och positiva egenskaper. Vi ser hur mycket barnens stärks och vilken glädje som sprids i gruppen när deras tankar och arbeten tas på allvar. Vi uppmuntrar till god kamratskap och samarbetande barn som bryr sig om varandra.

I vår verksamhet får barnen möjligheter att fördjupa sig i det de är nyfikna och intresserade av. Ämnen som barnen tagit fasta på ger dem möjlighet att prova på olika material och att få använda sig av många olika uttryckssätt som att dansa, sjunga dramatisera och skapa.

Att ge förutsättningar för barnen att hjälpa varandra och dela med sig av sina olika erfarenheter och kunskaper ger dem en härlig känsla av att vara behövd och viktig.

Vi har en egen kokerska som lagar en varierad och näringsrik kost, vilken till största delen är tillagad från grunden, allt i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Avdelningen Håven
060-658 36 93

Avdelningen Luppen
060-658 36 94

Avdelningen Kikaren
060-658 36 95

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Forskarens förskola

060-658 36 93

Vänersborgsvägen 41
857 33 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.