Fäbodgränds förskola

Bar som leker vid Fäbogränds förskola

Fäbodgränds förskola ligger i Bydalen, lugnt och skyddat i ett eget område. Förskolans utemiljö är kuperad och innehåller bärbuskar och fruktträd.

Det finns två hemvist på Fäbodgränd, gul och blå med blandade åldrar 1-5 år. Barn och pedagoger jobbar tillsammans hela dagen utom vid lunch. Vi har barnens lust, intressen och nyfikenhet som verktyg för vår verksamhet i bland annat projekt, slingor, välja själv, skapande och lek med utgångspunkt från Läroplan för förskola:
-Normer och värden.
-Utveckling och lärande.
-Barns inflytande.

Planering

Varje dag planeras för att bli den bästa möjliga och vi försöker skapa en både säker och stimulerande miljö, såväl inne som ute, där barnen kan utmanas och bli inspirerande till att reflektera och utforska omvärlden. Vi månar om att flytta ut vår verksamhet så mycket som möjligt och barn som sover middag gör detta ute om temperaturen tillåter.

Vi som arbetar här har barnens lust, intressen och nyfikenhet som underlag för vår verksamhet i skapande och lek med utgångspunkt från Läroplan för förskola.
Stor vikt läggs vid normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål i enlighet med kommunens måltidspolicy och Livsmedelsverkets normer.

Med några undantag, lagas maten från grunden på förskolan. Vi strävar efter att öka antalet produkter som är ekologiska och rättvisemärkta.

Frukt och grönsaker erbjuds vid varje måltid.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Gul

Telefon: 070 – 191 21 26

Blå

Telefon: 070 – 190 35 96

Kök

Telefon: 060-19 97 09

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Janika Fröjdholm Biträdande rektor

076-775 30 22

Fäbodgränds förskola

Fäbodgränd 4
856 53 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.