Essviks förskola

Barnhänder på vit duk

Essviks förskola ligger i ett villaområde med närhet till skog och natur.

Vår förskola ligger nära naturen och det ger barnen möjlighet till fysisk aktivitet utifrån ett hälsoperspektiv. Förskolan har två avdelningar och drivs som en enhet tillsammans med Skottsunds förskola.

Vår vision är Att låta barnen utvecklas i en kreativ miljö som utmanar till lärande.

Essviks förskola är inspirerad av Reggio Emilias arbetssätt, vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag. Vi arbetar därför temainriktat i längre lärprocesser. Arbetssättet utvecklar förmågan till problemlösning och samarbete. Det skapar meningsfulla sammanhang, vilket leder till trygga och självständiga barn.

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa spännande och inspirerande miljöer för barnen att lära och utforska omvärden i. Vi strävar efter att barnen ska få vara i mindre grupper under delar av dagen.

Våra prioriterade områden är:

  • Värdegrund
  • Kommunikation
  • Hälsofrämjande arbete
  • NO/teknik/matematik och IT
  • Lärmiljö

På vår förskola råder ett tillåtande klimat där vi värnar om allas lika värde och delaktighet.  Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö och där vi utvärderar vår verksamhet. Ett konkret exempel på arbetsmiljöåtgärder är att vi så långt det är möjligt är en giftfri förskola och att barnens sockerkonsumtion är starkt begränsad.

Skottsunds och Essviks förskolor har en gemensam likabehandlingsplan.
Barnen uppmuntras att utforska områden utanför de traditionella könsrollerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Samverkan hem och förskola

Den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och de traditionella föräldramötena.

Välkommen att besöka eller kontakta oss. Kontaktuppgifterna finner du längst ner på sidan.

All mat på förskolan lagas från grunden av vår kokerska. Vårt bröd är alltid hembakat och vi strävar efter att använda ekologiska råvaror.
Vi följer kommunens måltidspolicy som grundar sig på Livsmedelsverkets rekommendationer.

Läs mer i foldern “Bra mat i förskolan

Avdelning Klampen
072-084 94 67

Avdelning Vallen
072-084 95 11

Köket
060-658 37 89

Kontakt

Essviks förskola

070-190 11 93

Mistelvägen 3
862 34 Kvissleby

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.