Copernicus förskola

Experiment gjorts av barn som visas på ett bord

Förskolan Copericus ligger mitt i Kvissleby. Tillsammans upptäcker vi världen, genom att låta nyfikenheten styra oss.

Namnet på förskolan är valt efter vetenskapsmannen Nicolaus Copernicus (1473-1543) utifrån hans intresse att stötta unga forskare. Det stämmer in med det vi tror på, att barn lär genom att undersöka och utforska.

Vårt arbetsätt – Vad blir bäst för barnen.

Vi på Copernicus har valt att arbeta med barnet i centrum, där vi tror på det kompetenta barnet och dess förmåga. Förskolans förhållningssätt bygger på respekt för människan och dess tankar och åsikter. Vi arbetar med vår värdegrund där barnen alltid är i fokus.
Gemensamt för oss pedagoger är att vi vill utveckla våra pedagogiska miljöer, vår verksamhet och utmana både oss själva och barnen.
Vi arbetar temainriktat med inspiration från Reggio Emilia. Det är inte resultatet som är det viktigaste, utan vägen dit.

Förskolan har fyra hemvister:

  • Lilla Björn och Castor för våra yngsta barn
  • Pollux för våra mellanbarn
  • Vintergatan för våra äldsta barnen

Hemvisten är där barnen har sin naturliga tillhörighet med kamratgrupp och pedagog. Vi ser Copernicus som en enhet där alla barn är allas ansvar.

Vår kokerska lagar en varierad och näringsrik kost som till största delen är tillagad från grunden. Det är viktigt att använda oss av kravmärkta och ekologiska produkter så mycket som möjligt. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vårdnadshavare kan ta del av veckans matsedeln på Vklass.

Hemvister

Lilla Björn: 070-190 30 27
Castor: 070-190 30 28
Pollux: 070-190 30 29
Vintergatan: 070-315 31 45

Kontakt

Copernicus förskola

073-270 78 46

Bryggargränd 1
862 31 Kvissleby

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.