Copernicus förskola

Förskolan mitt i Kvissleby! Tillsammans upptäcker vi världen, genom att låta “nyfikenheten” styra oss.

Namnet på förskolan är valt efter vetenskapsmannen Nicolaus Copernicus (1473-1543) utifrån hans intresse att stötta unga forskare. Det stämmer in med det vi tror på – att barn lär genom att undersöka och utforska.

Vårt arbetsätt

Vi på Copernicus har valt att arbeta med barnet i centrum, där vi tror på det kompetenta barnet och dess förmåga. Förskolans förhållningssätt bygger på respekt för människan och dess tankar och åsikter. Vi arbetar med vår värdegrund där barnen alltid är i fokus.
-“Vad blir bäst för barnen“.

Gemensamt för oss pedagoger är att vi vill utveckla våra pedagogiska miljöer, vår verksamhet och utmana både oss själva och barnen.
Vi arbetar temainriktat med inspiration från Reggio Emilia. Det är inte resultatet som är det viktigaste, utan vägen dit.
Förskolan inrymmer fyra hemvister:

  • Lilla Björn, för våra yngsta barn
  • Castor
  • Pollux
  • Vintergatan för de äldsta barnen.

Hemvisten är där barnen har sin naturliga tillhörighet med kamratgrupp och pedagog. Vi ser Copernicus som en enhet där alla barn är allas ansvar.

Vi har valt att ha en matsal, där barnen möts över olika åldrar och grupper. Människan växer i möten med andra.

Tillgången till en matsal, visar tydligt för barnen att deras arbete och lek respekteras då verksamheten ute på de olika hemvisterna kan fortgå under dagen. Matsalen bidrar i sin tur till att skapa fler miljöer på hemvisterna.
Vi har en egen kock som lagar samtliga måltider. Vi följer de riktlinjer som Livsmedelsverket sammanställt.

Hemvister

Lilla Björn: 070-190 30 27
Castor: 070-190 30 28
Pollux: 070-190 30 29
Vintergatan: 070-315 31 45

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Copernicus förskola

073-270 78 46

Bryggargränd 1
862 31 Kvissleby

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?