Bosvedjans Montessoriförskola

En grupp med kollegor från förskola

Välkommen till Bosvedjans Montessoriförskola. Förskolan erbjuder en utvecklande och stimulerande miljö för barn i åldrarna ett till sex år.

Montessoriförskolan innehåller många spännande saker. Genom att låta barnen experimentera, känna sig för och öva inom olika områden tar man tillvara barnets inneboende resurser. Vår verksamhet bygger på Maria Montessoris grundtanke “Hjälp barnet att hjälpa sig själv”.Genom att barnet dagligen får pröva och klara av utmaningar i sin vardag stärker det barnets självkänsla och blir en mer självständig individ.

Stimulans

Vi ska sätta barnet i centrum och se vad varje barn behöver för att utvecklas. Vår främsta uppgift är inte att förmedla kunskap utan att stimulera barnet att själv upptäcka och på så sätt skaffa sig kunskap.Vuxna är barnens förebilder. Vårt sätt att behandla våra barn i dag kommer att påverka deras liv som vuxna.

“Förskolan skall lägga grund för ett livslångt lärande.””Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för all barn som deltar.” (lpfö-98)

Maten lagas från grunden av vår kokerska. Vi bjuder för det mesta på hembakat bröd.

Måltiden är en lustfylld stund på dagen. Barnen får träna på att själva ta för sig av maten och hälla mjölk i sina glas.

Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Kock 072-1436798
Solvändan 072-143 57 38
Solstrålen 072-143 57 32
Solrosen 073-270 54 99

Svenska Montessoriförbundet

Kontakt

Janika Fröjdholm Biträdande rektor

076-775 30 22

Bosvedjans Montessoriförskola

060-19 26 55

Bäckebovägen 14 D
856 53 Sundsvall
Telefon: 060-19 26 55

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.