Bällsta förskola

Framsidan på Bällsta förskola

Välkommen till förskolan som ligger naturskönt i Bällsta villaområde, med närhet till skog, sjö och ängar.

Till Matfors centrum är det cirka 1,5 kilometer. I dag består förskolan av två småbarnsavdelningar och tre syskonavdelningar för barn i åldrarna ett till fem år. 

Miljö

Vår förskola har en fantastisk utegård med gungor och klätterställningar. Det finns vindskydd med grillplats och generösa gräsytor med flera buskområden där man kan leka. Detta gynnar vår naturpedagogiska inriktning. Kom och se vår fantastiska utegård samt för pedagogisk verksamhet de stora väl planerade lokaler.
Det är ute i verkligheten, i landskapet och i utemiljön som barnen lär sig bäst.

Pedagogik

På vår förskola arbetar vi utifrån ett naturpedagogiskt synsätt. Vår strävan är att få uterummet till ett lärorum. Där vill vi att barnen skall lära sig att uppskatta och utveckla ett livslångt intresse för naturen. En av syskonavdelningarna har ett arbetssätt där större delen av dagens aktiviteter sker ute i naturen.

Vi vet av erfarenhet att ett naturpedagogiskt arbetssätt leder till färre konflikter, främjande av nyfikenhet och kreativitet. Dessutom bidrar det till bättre hälsa för barnen i ett livslångt perspektiv.

Övriga prioriterade områden är språk och hållbar utveckling.

Vår kokerska lagar barnens mat här på plats. Till avdelning Stubben, som är en naturavdelning, förbereder hon också maten som tillagas av pedagoger och barngruppen ute i naturen.
Kokerskan tar även hand om sopsorteringen som är en viktig del i förskolans strävan att återvinna så mycket som möjligt.

Förskolans matsedel är framtagen i samarbete med kokerskorna i förskolorna som har lämnat recepten. Därefter har matsedeln näringsvärdesberäknats för att följa Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Matsedeln följer de riktlinjer för barnomsorgens måltider som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar

Granen (barn mellan 1-3 år) 0732702354

Björken (barn mellan 3-5 år) 0732702311 eller 0721466685

Stubben (barn mellan 3-5 år) 0732702346

Kontakt

Eppi Saari Biträdande rektor

070-189 13 91

Bällsta förskola

070-189 13 91

Kornbodsvägen 5
864 32 Matfors

Öppettider

Måndag - Fredag 06.00-17.45

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.