Bällsta förskola

Framsidan på Bällsta förskola

Välkommen till förskolan som ligger naturskönt i Bällsta villaområde, med närhet till skog, sjö och ängar.

Till Matfors centrum är det cirka 1,5 kilometer. I dag består förskolan av två småbarnsavdelningar och tre syskonavdelningar för barn i åldrarna ett till fem år.Miljö

Miljö

Vår förskola har en fantastisk utegård med gungor och klätterställningar. Det finns vindskydd med grillplats och generösa gräsytor med flera buskområden där man kan leka. Detta gynnar vår naturpedagogiska inriktning. Kom och se vår fantastiska utegård samt för pedagogisk verksamhet de stora väl planerade lokaler.
Det är ute i verkligheten, i landskapet och i utemiljön som barnen lär sig bäst.

Pedagogik

På vår förskola arbetar vi utifrån ett naturpedagogiskt synsätt. Vår strävan är att få uterummet till ett lärorum. Där vill vi att barnen skall lära sig att uppskatta och utveckla ett livslångt intresse för naturen. En av syskonavdelningarna har ett arbetssätt där större delen av dagens aktiviteter sker ute i naturen.

Vi vet av erfarenhet att ett naturpedagogiskt arbetssätt leder till färre konflikter, främjande av nyfikenhet och kreativitet. Dessutom bidrar det till bättre hälsa för barnen i ett livslångt perspektiv.

Övriga prioriterade områden är teknik och språk.

Vår kokerska lagar barnens mat här på plats. Till avdelning Stubben, som är en naturavdelning, förbereder hon också maten som tillagas av pedagoger och barngruppen ute i naturen.
Kokerskan tar även hand om sopsorteringen som är en viktig del i förskolans strävan att återvinna så mycket som möjligt.

Förskolans matsedel är framtagen i samarbete med kokerskorna i förskolorna som har lämnat recepten. Därefter har matsedeln näringsvärdesberäknats för att följa Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Matsedeln följer de riktlinjer för barnomsorgens måltider som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar

Dungen 073-270 26 48
Linden 073-270 23 54
Eken 073-270 30 29
Tallkotten 073-270 23 11
Kotten 073-270 20 94
Köket 073 – 270 94 66

Sjukanmälan görs på Dungens telefonnummer mellan 16.30 och 07.15 samt helger.

Kontakt

Eppi Saari Biträdande rektor

070-189 13 91

Bällsta förskola

070-189 13 91

Kornbodsvägen 5
864 32 Matfors

Öppettider

Måndag - Fredag 06.00-17.45

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.