Synpunkter och klagomål på legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal

Om du har synpunkter eller klagomål på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterska, psykolog eller logoped.

Synpunkter och klagomål lämnas till verksamhetschef i Elevhälsan.

Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt använd kommunens blankett:

Synpunkter och klagomål på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, pdf

Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan att du får svar inom fyra veckor med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.

Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsan patientsäkerhetsberättelse.

Vill du inte vända dig direkt till verksamhetschef kan du kontakt Regionens patientnämnd (se Vårdguiden 1177). Om du inte är nöjd med det svar du fått kan Inspektionen för vård och omsorg IVO utreda ditt klagomål.

Kontakt

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.