Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI), det som tidigare benämndes skolhälsovård

Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök, innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program samt vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

EMI är sedan januari  2020 HBTQ certifierade för att öka kunskapen om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer

Hälsoarbete

Hälsoarbetet sker i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolans personal och övrig elevhälsopersonal.

Vi ska verka för att eleverna har en god arbetsmiljö och att de trivs i sin skola. Elevhälsans medicinska insats ska göra eleverna uppmärksamma på olika livsstilsrelaterade hälsorisker på individ- och gruppnivå. Skolsköterska och skolläkare arbetar för att främja hälsa hos alla elever, men har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan.

Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. Vi stödjer eleverna  i deras utveckling mot utbildningens mål och verkar för sunda levnadsvanor.

På varje skola finns det en skolsköterska. Du kan gå dit när som helst när mottagningen på din skola är öppen. Skolläkare har regelbundet mottagning på varje skolan och kontakt förmedlas via skolsköterska.

Norra skolområdet

Uslands Skola
Gångvikens skola

Marie Nyman marie.nyman@sundsvall.se
060-19 49 41, 070-398 14 68
Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Ljustadalens skola

Evalisa Gillow eva-lisa.gillow@sundsvall.se
060-19 25 70, 070-601 25 61
Söndagsv 6 Sundsvalls kommun Ljustadalens skola 851 85 Sundsvall

Vibackeskolan

Helen Grandin helen.grandin@sundsvall.se
060-19 49 12, 070-365 19 99
Vibackeskolan Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall
Ulrika Öhman ulrika.ohman@sundsvall.se
060-19 49 20, 073-270 73 56
Vibackeskolan Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Kyrkskolan

Annika Lundgren annica.lundgren@sundsvall.se
072-146 49 40
Kyrkskolan Alnöv 74 Box 44 865 21 Alnö

Ankarsviks skola

Elin Hagen elin.hagen@sundsvall.se
073-275 32 20
Ankarsvikskola. Korvettv 24 Box  44 865 21 Alnö

Hagaskolan

Marita Hammarberg marita.hammarberg@sundsvall.se
060-19 27 06, 070-191 80 88
Hagaskolan Geijergatan 2-4 856 43 Sundsvall
Samantha Löfqvist samantha.lofqvist@sundsvall.se
070-190 78 77
Hagaskolan Geijerg 2-4 856 43 Sundsvall

Bosvedjeskolan
Norrbackaskolan

Chatarina Graneheim chatarina.graneheim@sundsvall.se
060-658 38 23, 070-308 97 74
Bosvedjeskolan Bäckebov 14  856 52 Sundsvall
Norrbackaskolan Baldersv 70  856 40 Sundsvall

Hellbergsskolan

Elin Hagen elin.hagen@sundsvall.se
060-658 37 47, 073-275 32 20
Hellbergsskolan Vasag 12  856 30 Sundsvall

Granbergsskolan

Christina Nyman Lindqvist christina.nyman.lindqvist@sundsvall.se
070-190 47 57
Granbergsskolan Västeråsv 5-9 857 31 Sundsvall

Bergsåkers skola

Lena Norell lena.norell@sundsvall.se
060-19 23 43
Bergsåkers skola Härmstavägen 2 Box 1234 850 12 Sundsvall
Marlene Lindström marlene.t.lindstrom@sundsvall.se
060-19 23 54
Bergsåkers skola Härmstavägen 2 Box 1234 850 12 Sundsvall

Högoms skola
Vallens skola

Katarina Martinsson katarina.martinsson@sundsvall.se
060-658 37 61,060-658 30 54,070-626 00 65
Högoms skola Ättehögsvägen 27 857 41 Sundsvall
Vallens skola Ånäsvägen 18 860 25 Kovland

Lidens skola
Österro skola

Susanne Hassel susanne.hassel@sundsvall.se
060-658 33 04, 070-663 79 58
Lidens skola Husåsvägen 15 86041 Liden
Österro skola Dressyrvägen 15 A 857 52 Sundsvall

Stige skola

Samantah Löfqvist samantha.lofqvist@sundsvall.se
070-190 78 77
Stige skola Björkallen 32 860 40 Indal

Södra skolområdet

Höglundaskolan

Lena Schaerström lena.schaerstrom@sundsvall.se
060-19 89 05
Höglundaskolan Parkgatan 17 852 38 Sundsvall
Marelene Lindström marlene.t.lindstrom@sundsvall.se
060-19 89 26
Höglundaskolan Parkgatan 17 852 38 Sundsvall

Södermalms skola

Anna Nyström anna.nystrom@sundsvall.se
060-658 37 04, 070-191 05 23
Södermalm skola c/o Åkersviks skola Hovrättsg 2 85185 Sundsvall

Skönsmons skola
Allsta skola

Anna-Stina Larsson anna-stina.larsson@sundsvall.se
060-658 30 35, 073-2709317
Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall
Allsta skola Allsta 40 855 90 Sundsvall

Sundsvalls Montessoriskola

Anna Micha anna.micha@sundsvall.se
060-19 97 12, 073-275 32 50
Sundsvalls Montessoriskola Paviljongvägen 15A 851 85 Sundsvall

St:Olofsskolan

Ingela Nordström-Mukka ingela.mukka@sundsvall.se
060-658 32 08, 070-327 35 35
St:Olofsskolan Bergsgatan 93 853 53 Sundsvall

Nivrenaskolan

Ingela Spjuth ingela.spjuth@sundsvall.se
060-19 49 63,070-180 70 12
Nivrenaskolan Skolgatan 5 862 31 Kvissleby

Solede skola

Anna Micha anna.micha@skola.sundsvall.se
073-275 32 50
Solede skola Karlavägen 4 862 32 Kvissleby

Kyrkmons skola

Helena Mattsson helena.mattsson@sundsvall.se
073-275 22 70
Kyrkmons skola Njurundavägen 67  862 40 Njurunda

Bredsands skola
Essviks skola

Liselotte Ocklind Wasman liselotte.wasman@sundsvall.se
070-647 14 52
Bredsands skola Tallvägen 1 854 66 Sundsvall
Essviks skola  Mistelvägen 4 862 34 Kvissleby

Matfors skola

Ulrika Sundin ulrika.a.sundin@sundsvall.se
060-19 28 57, 070-296 28 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors
Kristina Rydin Skölving kristina.rydin.skolving@sundsvall.se
060-19 28 80, 070-269 15 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors

Lucksta skola

Kristina Rydin Skölving kristina.rydin.skolving@sundsvall.se
060-19 28 80, 070-269 15 00
Lucksta skola Kullenvägen 17-19 864 92 Matfors

Stöde skola

Margareta Järlehag margareta.jarlehag@sundsvall.se
060-658 33 27, 070-388 61 17
Stöde skola Gräfte 305 860 13 Stöde

Runsviks skola

Annica Lundgren annica.lundgren@sundsvall.se
072-146 49 40
Runsviksskola Fornminnesvägen 21 864 21 Matfors

Sundsvalls gymnasium

GA skolan 852 37 Sundsvall
Malin Kristoffersson malin.kristoffersson@sundsvall.se
060-19 24 41, 070-518 26 13

Hedbergska skolan 852 37 Sundsvall
Annelie Norberg annelie.norberg@sundsvall.se
060-19 24 13

Hedbergska skolan 852 37 Sundsvall
Malin Hessler malin.hessler@sundsvall.se
073-270 29 99

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Birgitta Färdvall birgitta.fardvall@sundsvall.se
060-19 27 76

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Eva Larsson Hansson eva.larsson@sundsvall.se
060-19 17 35, 073-270 13 25

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Karin Tomley karin.tomley@sundsvall.se
060-19 15 56, 070-191 61 89

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Carina Jacobsson carina.jacobsson@sundsvall.se
060-19 15 56, 076-495 23 77

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Stina Sidenvall stina.sidenvall@sundsvall.se
060-19 24 87, 076-697 07 01

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Anna Felländer anna.dahlgren.fellander@skola.sundsvall.se
060-19 15 56

Verksamhetschef Ulrika Öhrling Nilsson

ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

060-19 49 87, 073-275 16 88

Skolläkare

Bernadett Szimuly

bernadett.szimuly@sundsvall.se

076-648 22 76

Skolläkare

Helena Johansson

Helena.johansson@sundsvall.se

073-2705191

Skolläkare

Jenny Hoffman Juhlin

jenny.hoffman.juhlin@sundsvall.se

070-180 73 06

Skolläkare

Anna Jurzyk

Anna.jurzyk@sundsvall.se

073-280 71 57

Fler sidor på Sundsvall.se

Likabehandling

Barn,- elevhälsa och stödteam

Kontakt

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.