Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården är den medicinska insatsen i elevhälsan. Den omfattar alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och de arbetar med

  • hälsosamtal
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • mottagningsverksamhet
  • medicinska utredningar och information i hälsofrågor

Hälsoarbete

Hälsoarbetet sker i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolans personal och övrig elevhälsopersonal.

Vi ska verka för att eleverna har en god arbetsmiljö och att de trivs i sin skola. Skolhälsovården ska göra eleverna uppmärksamma på olika livsstilsrelaterade hälsorisker på individ- och gruppnivå. Skolsköterska och skolläkare arbetar för att främja hälsa hos alla elever, men har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan.

Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. Vi stödjer eleverna  i deras utveckling mot utbildningens mål och verkar för sunda levnadsvanor.

På varje skola finns det en skolsköterska. Du kan gå dit när som helst när mottagningen på din skola är öppen. Skolläkare har regelbundet mottagning på varje skolan och kontakt förmedlas via skolsköterska.

Norra skolområdet

Uslands Skola
Gångvikens skola

Marie Nyman marie.nyman@sundsvall.se
060-19 49 41, 070-398 14 68
Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Ljustadalens skola

Evalisa Gillow eva-lisa.gillow@sundsvall.se
060-19 25 70, 070-601 25 61
Söndagsv 6 Sundsvalls kommun Ljustadalens skola 851 85 Sundsvall

Vibackeskolan

Helen Grandin helen.grandin@sundsvall.se
060-19 49 12, 070-365 19 99
Vibackeskolan Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall
Ulrika Öhman ulrika.ohman@sundsvall.se
060-19 49 20, 070-190 43 49
Vibackeskolan Sundsvalls kommun 85185 Sundsvall

Kyrkskolan

Ulrika Öhman ulrika.ohman@sundsvall.se
070-190 43 49
Kyrkskolan Alnöv 74 Box 44  865 21 Alnö

Ankarsviks skola

Srwah Darwesha srwah.darwesha@sundsvall.se
070-190 78 77
Ankarsviks skola Korvettv 24 Box 44 865 21 Alnö

Hagaskolan

Srwah Darwesha srwah.darwesha@sundsvall.se
070-190 78 77
Marita Hammarberg marita.hammarberg@sundsvall.se
060-19 27 06, 070-191 80 88
Hagaskolan Geijergatan 2-4 856 43 Sundsvall

Bosvedjeskolan
Norrbackaskolan

Chatarina Graneheim chatarina.graneheim@sundsvall.se
060-658 38 23, 070-308 97 74
Bosvedjeskolan Bäckebov 14  856 52 Sundsvall
Norrbackaskolan Baldersv 70  856 40 Sundsvall

Hellbergsskolan

Anna-Lena Jonsson annalena.jonsson@sundsvall.se
060-658 37 47,072-147 12 95
Hellbergsskolan Vasagatan 12 850 09 Sundsvall

Granloholms skola

Elin Hagen elin.hagen@sundsvall.se
060-658 30 03
Granloholms skola  Västeråsgatan 5-9  85731 Sundsvall

Bergsåkers skola

Lena Norell lena.norell@sundsvall.se
060-19 23 43
Bergsåkers skola Härmstavägen 2 Box 1234 850 12 Sundsvall
Marelene Lindström marlene.t.lindstrom@sundsvall.se
060-19 23 54
Bergsåkers skola Härmstavägen 2 Box 1234 850 12 Sundsvall

Högoms skola
Vallens skola

Katarina Martinsson katarina.martinsson@sundsvall.se
060-658 37 61,060-658 30 54,070-626 00 65
Högoms skola Ättehögsvägen 27 857 41 Sundsvall
Vallens skola Ånäsvägen 18 860 25 Kovland

Lidens skola
Österro skola

Susanne Hassel susanne.hassel@sundsvall.se
060-658 33 04, 070-663 79 58
Lidens skola Husåsvägen 15 86041 Liden
Österro skola Dressyrvägen 15 A 857 52 Sundsvall

Sticksjö skola
Stige skola

Christina Nyman Lindqvist christina.nyman.lindqvist@sundsvall.se
060-658 32 23,070-190 47 57
Sticksjö skola Varbergsvägen 8-12 85732 Sundsvall
Stige skola  Björkallen 32 86040 Indal

Södra skolområdet

Höglundaskolan

Lena Schaerström lena.schaerstrom@sundsvall.se
060-19 89 05
Höglundaskolan Parkgatan 17 852 38 Sundsvall

Marelene Lindström marlene.t.lindstrom@sundsvall.se
060-19 89 26
Höglundaskolan Parkgatan 17 852 38 Sundsvall

Södermalms skola

Anna Nyström
060-658 37 04, 070-191 05 23
Södermalms skola Neptuniegatan 13 851 85 Sundsvall

Skönsmons skola
Allsta skola

Anna-Stina Larsson anna-stina.larsson@sundsvall.se
060-658 30 35, 073-2709317
Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall
Allsta skola Allsta 40 855 90 Sundsvall

Sundsvalls Montessoriskola

Anna Micha anna.micha@sundsvall.se
060-19 97 12
Sundsvalls Montessoriskola Paviljongvägen 15A 851 85 Sundsvall

St:Olofsskolan

Ingela Nordström-Mukka ingela.mukka@sundsvall.se
060-658 32 08, 070-327 35 35
St:Olofsskolan Bergsgatan 93 853 53 Sundsvall

Nivrenaskolan

Ingela Spjuth ingela.spjuth@sundsvall.se
060-19 49 63,070-180 70 12
Nivrenaskolan Skolgatan 5 862 31 Kvissleby

Solede skola

Marie Hübenette marie.hubenette@sundsvall.se
073-275 32 50
vik Anna Micha anna.micha@skola.sundsvall.se
Solede skola Karlavägen 4 862 32 Kvissleby

Kyrkmons skola
Alens särskola

Helena Mattsson helena.mattsson@sundsvall.se
060-658 52 05, 073-275 22 70
Kyrkmons skola Njurundavägen 67  862 40 Njurunda

Bredsands skola
Essviks skola

Liselotte Ocklind Wasman liselotte.wasman@sundsvall.se
070-647 14 52
Bredsands skola Tallvägen 1 854 66 Sundsvall
Essviks skola  Mistelvägen 4 862 34 Kvissleby

Matfors skola

Ulrika Sundin ulrika.a.sundin@sundsvall.se
060-19 28 57, 070-296 28 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors

Kristina Rydin Skölving kristina.rydin.skolving@sundsvall.se
060-19 28 80,070-269 15 00
Matfors skola Skölevägen Box 2 864 21 Matfors

Lucksta skola

Kristina Rydin Skölving kristina.rydin.skolving@sundsvall.se
060-19 28 80, 070-269 15 00
Lucksta skola Kullenvägen 17-19 864 92 Matfors

Stöde skola

Margareta Järlehag margareta.jarlehag@sundsvall.se
060-658 33 27,070-388 61 17
Stöde skola Gräfte 305 860 13 Stöde

Runsviks skola

Annica Lundgren annica.lundgren@sundsvall.se
072-146 49 40
Runsviksskola Fornminnesvägen 21 864 21 Matfors

Sundsvalls gymnasium

GA skolan 852 37 Sundsvall
Malin Kristoffersson malin.kristoffersson@sundsvall.se
060-19 24 41

Hedbergska skolan 852 37 Sundsvall
Annelie Norberg annelie.norberg@sundsvall.se
060-19 24 13

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Birgitta Färdvall birgitta.fardvall@sundsvall.se
060-19 27 76

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Eva Larsson Hansson eva.larsson@sundsvall.se
060-19 17 35

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Karin Tomley karin.tomley@sundsvall.se
060-19 15 56

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Carina Jacobsson carina.jacobsson@sundsvall.se
060-19 15 56

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Stina Sidenvall stina.sidenvall@sundsvall.se
060-19 24 87

Västermalms skola 852 37 Sundsvall
Anna Felländer anna.dahlgren.fellander@skola.sundsvall.se
060-19 15 56

Verksamhetschef Ulrika Öhrling Nilsson

ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

060-19 49 87, 073-275 16 88

Skolläkare

Bernadett Szimuly

bernadett.szimuly@sundsvall.se

076-648 22 76

Skolläkare

Helena Johansson

Helena.johansson@sundsvall.se

073-2705191

Skolläkare

Jenny Hoffman Juhlin

jenny.hoffman.juhlin@sundsvall.se

070-180 73 06

Skolläkare

Anna Jurzyk

Anna.jurzyk@sundsvall.se

073-280 71 57

Fler sidor på Sundsvall.se

Likabehandling

Barn,- elevhälsa och stödteam

Kontakt

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.