Barn- elevhälsa och stödteam

Vi är en stödenhet för förskolor och skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi kompletterar verksamheternas kunskaper om hur de kan möta elever med de största behoven på bästa sätt.

I vår enhet (BES) ingår särskilda kompetenser som
• skolläkare
• psykolog
• socionom
• logoped,
• beteendevetare,
• specialpedagoger
• pedagoger med olika kompetenser.
Vi bistår skolledare och pedagoger med att ge tvärprofessionellt perspektiv på barns och elevers utveckling och lärande.

 

Kontakt

Annelie Haglund Chef, Barn-, elevhälsa och stödteam

070-191 72 60

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.