Barn- elevhälsa och skolutveckling

Vi är en enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

I vår enhet ingår särskilda kompetenser som skolläkare, psykolog,socionom, logoped, beteendevetare, specialpedagoger samt pedagoger med olika kompetenser. Vi bistår skolledare och pedagoger med att ge tvärprofessionellt perspektiv på barns och elevers utveckling och lärande.

  • Arbetar för en god psykisk och fysisk hälsa hos alla barn och elever.
  • Organiserar, samordnar och leder fortbildningsinsatser och nätverk för pedagoger och skolledare.
  • Utvecklar det kollegial lärandet och stöttar i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Hjälper till med strukturer, systematik och lärprocesser. Alltid utifrån behov och alltid tillsammans med förskolan eller skolan.
  • Tillsammans med förskolor och skolor identifierar, analyserar och medverkar vi i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i barn och elevers lärmiljöer.

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Åsa Jerfsten Chef Barn-, elevhälsa och skolutveckling

070-190 30 17

Annelie Haglund Biträdande chef, Barn-, elevhälsa och skolutveckling

070-191 72 60

Ulrika Öhrling Nilsson Verksamhetschef, Skolhälsovården

060-19 49 87

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.