Till dig som inte går i gymnasiet eller funderar på att hoppa av

En vägkorsning i skogsmiljö

Livet är fullt av vägval och ibland kan det vara bra att prata med någon om olika alternativ.

Kontakta skolans mentor eller SYV (studie- och yrkesvägledare)

Berätta hur du känner för skolans mentor eller studie- och yrkesvägledare så snart som möjligt.

Ni kan tillsammans fundera på vad som behövs för att förändra din situation. Kanske går det att skruva på din studieplan, byta program, inriktning eller skola? Eller backa ett steg och börja om årskursen?

Möte med Drivkraftspunkten

Vi från Drivkraftspunkten bli inbjudna till ett möte med dig som elev och din eller dina vårdnadshavare. Där bollar vi enkelt och avspänt olika alternativ utifrån vad som känns bra för dig.

Är du under 20 år och inte har blivit kontaktad av oss från Drivkraftspunkten? Ta då själv kontakt med oss så snart som möjligt för att stämma av hur det ser ut för dig.

Vi funderar tillsammans på vad du eventuellt kan behöva hjälp med.
E-post: kaa@sundsvall.se

Vuxenutbildningen och Komvux

Hos Vuxenutbildningen och Komvux har du stor frihet att bestämma hur du vill lägga upp dina studier. Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid eller helt eller delvis på distans. Du kan själv bestämma vilka ämnen du ska läsa och hur du ska kombinera dem.

Du kan börja studera här från och med 6 månader innan du fyller 20 år. Det kan gå att börja tidigare genom att ansöka om “särskilda skäl” tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på Ungdomsrådgivningen och oss på Drivkraftspunkten.

Du har förtur om du har tagit examen med studiebevis (alltså inte fullständig examen).

Läs mer och boka in en förutsättningslös träff med studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen, vuxenutbildning.org

Folkhögskola

På en folkhögskola kan du plugga in dina behörigheter på grundskole- eller gymnasienivå och utveckla dig inom olika områden.

Läs mer på Folkhögskola, folkhogskola.nu

Ung i Sundsvall

Ung i Sundsvall är en mötesplats på webben för ungdomar i Sundsvall. Den innehåller allt från aktuella evenemang, mötesplatser och aktiviteter till länkar för råd, stöd och hjälp, ungisundsvall.se

Koll på socialtjänsten

Du har rätt att må bra, ha någon som tar hand om dig, vara trygg och få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig.

Läs mer på webbplatsen Koll på Soc, kollpasoc.se

Barn och unga som mår psykiskt dåligt

Kommunens webbplats, sundsvall.se

Föreningen Ubuntu: https://facebook.com/foreningenubuntu

Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du snarast anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att snabbare kunna ta del av stöd, råd och andra insatser. Informera då om att du har kontakt med Drivkraftspunkten.

Smidigast kontaktar du Arbetsförmedlingen via deras webbplats arbetsformedlingen.se och mobilt bank-id. Du kan även besöka Sundsvallskontoret på adressen Badhusparken 1.

När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen via deras webbplats är kontakt via telefon eller Skype förkryssat som alternativ för ditt första planeringsmöte. Om du saknar gymnasieexamen bör du kryssa i lokala kontoret istället.

Arbetsförmedlingens öppettider, karta för att hitta dit och mer information hittar du på, arbetsformedlingen.se/sundsvall

Matnyttigt på Arbetsförmedlingens webbplats

Du kan ta del av nyttiga tips, råd och stöd utan att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Bland annat massor av bra filmklipp, webbinarier, poddsändningar, yrkesguider, självtester, dokumentmallar och mycket annat.

Stöd och ersättning

Vad gäller för A-kassa, aktivitetsrapporter, utbildningar, funktionsnedsättning, delta i program med mera?

Information du på på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning

Just blivit arbetslös
Om du precis blivit arbetslös ska du börja med att skriva in dig och boka ett första möte med Arbetsförmedlingen.

Information på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/nar-du-blir-arbetslos

Välja yrke

Läs om olika yrken, framtidsutsikter, studier, intresseguide med självtester med mera.

Information på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke

Hitta jobb

Se bland annat lediga jobb på Platsbanken, hur det är att starta eget, att starta eget, rekryteringsträffar och egna aktiviteter.

Information på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb

Din jobbansökan

Läs om hur du gör för att skriva ett CV och personligt brev, hitta nedladdningsbara mallar, tips för jobbintervjuer, att lämna referenser med mera.

Information på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/jobbansokan

Arbeta i Sverige

Läs om hur det är att arbeta i Sverige, rättigheter, skyldigheter, lön förmåner med mera.

Information på https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.