Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Staplade böcker med Skollagen

Under 20 år och läser inte på gymnasiet?

Aktivitetsansvaret är lagstadgat i skollagen och innebär att kommunen ska ta kontakt med de ungdomar som är under 20 år och inte studerar på gymnasiet.  Det för att hålla sig informerad om ungdomens sysselsättning och kunna motivera och stötta ungdomen att påbörja eller återuppta studier.

 • Du som har fullgjort din skolplikt, alltså gått klart grundskolan
 • …och inte läser på gymnasienivå
 • …och inte har fått gymnasieexamen eller gymnasiesärskoleintyg
 • …och inte har fyllt 20 år

Det är ungdomens hemkommun som har aktivitetsansvaret för ungdomen. Med hemkommun menas den kommun där ungdomen är folkbokförd.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • Hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.
 • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som inte studerar på gymnasiet för att motivera dem till att påbörja eller återuppta studier.
 • Dokumentera insatserna på lämpligt sätt och föra register över de ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.

Den huvudsakliga målsättningen med KAA är att få så många som möjligt att bli klara med en gymnasieutbildning. Ibland handlar det om att få hjälp med att hitta motivationen och rätt utbildning. Men många gånger handlar det om att få livet och vardagen att gå ihop så studier kan bli möjligt. I slutändan handlar det om att skaffa sig en hållbar och långsiktig egen försörjning.

Personer utan avslutad gymnasieutbildning har vid…

 • 20 års ålder 43% högre risk för arbetslöshet och 3,5 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd
 • 24 års ålder drygt 4 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd
 • 25 års ålder 60% högre risk för arbetslöshet
 • 29 års ålder 86% högre risk för arbetslöshet och 5 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd

Källa: Utbildning – Nyckeln till arbete (SKL) 2015

När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna, eller avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren för kommunens aktivitetsansvar innan avbrottet sker. Detta för att ge en så bra bild som möjligt av vad ett avbrott innebär och vilka konsekvenser det får. Eleven och vårdnadshavarna måste få klart för sig vilka risker det innebär att göra avbrott och sedan kunna väga det mot vad skolan har att erbjuda.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.