Barn och utbildning sommaren 2019

Här finns information om sommarens öppethållande på barn- och utbildningskontoret samt på kommunens förskolor och fritidshem.

Välkommen till oss med frågor om plats i förskola och fritidshem. Vi svarar också på frågor om avgifter och faktura för plats i de två verksamheterna. Om du har frågor om betalningspåminnelse eller inkassokrav kontaktar du Servicecenter på telefon 060-19 84 24.

En vanlig fråga till oss under sommaren är om du måste betala avgift för plats i förskola/fritidshem när barnet är ledigt. Svaret är ja, du abonnerar på platsen och betalar för den 12 månader per år.

Kontakt: forskolan@sundsvall.se eller 060-19 89 50 (telefontid mellan klockan 10 och klockan 12).

Placeringshandläggning förskola och fritidshem är stängt 18 – 25 juli. Mejla ditt ärende till forskolan@sundsvall.se så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Under veckorna 25 – 29 (17 juni-21 juli) har skolskjutssamordnaren semester.
Veckorna 25-28 ( 17 juni-14 juli) finns annan handläggare på plats som på deltid svarar på frågor under telefontiden 11-12 och svarar på mejl som skickas till skolskjuts@sundsvall.se
Vecka 29 (15 juli-21 juli) finns ingen bemanning på skolskjuts.

Du kan hitta information om skolskjuts på sidan Skolskjuts,busskort. På sidan finns länk till e-tjänst för ansökan, skolskjutsreglementet, blanketter och vanliga frågor och svar.

Välkommen att mejla eventuella frågor till skolskjuts@sundsvall.se. Frågorna besvaras efter semestertidens slut.

Om du har frågor om en speciell förskola eller skola tar du kontakt med den förskolans/skolans rektor.

Mer information om kommunens förskolor

Mer information om kommunens grundskolor

Under vecka 28-31 (8 juli- 2 augusti) har antagningshandläggaren semester. Kansliet har då telefontid 10.00-11.00 varje dag för frågor om lösenord, blanketter för omval och inackorderingstillägg. Antagningskansliet telefon 060- 19 14 41.

För att se ditt slutliga antagningsbesked så loggar du in med ditt lösen på http://www.sokgymnasiet.nu

Du hittar information om antagning på sidan Val och antagning

Skoldirektör Urban Åström
har semester under perioden 4 juli till 7 augusti.

Tillförordnad skoldirektör

  • v.27 Mikael Öst 060-19 24 82
  • v.28 Mikael Öst 060-19 24 82
  • v.29 Ing-Mari Åslund 070-348 53 59
  • v.30 Ing-Mari Åslund 070-348 53 59
  • v.31 29-30 juli Ing-Mari Åslund 070-348 53 59
    31/7-2/8 Ann-Catrin Bjurestam 070-534 09 33
  • v.32 Johan Lindqvist 060-19 14 71

Förskolor som är öppna och stängda under sommaren samt chef i tjänst.

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Granloholm, Granlo, Bergsåker, Kovland, Indal, Liden

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Ljustadalen, Sundsbruk, Alnö

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Haga, Skönsberg, Bosvedjan

 

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Bredsand, Kvissleby, Njurunda

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Skönsmon, Södermalm, Sidsjö, Nacksta, Klingsta

Här ser du vilka förskolor som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Lucksta, Matfors,Stöde

Fritidshem som är öppna och stängda under sommaren

Här ser du vilka fritidshem som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Fritidshem norra skolområdet

I norra området finns skolorna:
Norrbackaskolan
Vallens skola
Lidens skola
Österro skola
Sticksjö skola
Granloholms skola
Högoms skola
Uslands skola
Kyrkskolan
Ljustadalens skola
Gångvikens skola
Hellbergsskolan

Här ser du vilka fritidshem som är öppna eller stängda under sommaren 2019 i området Fritidshem södra skolområdet

I södra området finns skolorna:
Matfors skola
Stöde skola
Runsviks skola
Kyrkmons skola
Solede skola
Bredsands skola
Essviks skola
Sankt Olofsskolan
Skönsmons skola
Allsta skola
Lucksta skola
Sundsvalls Montessoriskola
Södermalms skola

Grundskolorna och gymnasiet är stängda under sommaren. Du finner datum för sommarlovet på sidan Lov, läsår och ledigheter 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.