Aktuellt för förskola och utbildning

Här kan du ta del av aktuell information som rör förskola, fritidshem och skola

Det går inte att logga in via Vklass hemsida. Du loggar in via E-tjänst på Sundsvall.se Vklass

Den 1 januari höjde Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från 46 080 kr till 47 490 kr per månad. För ett hushåll med en ettåring på heltid i förskola/pedagogisk omsorg betyder det en höjning med 43 kronor per månad om hushållet har registrerat maxinkomst. Motsvarande ökning för ett barn på fritids är 28 kr per månad.

Om du tidigare har registrerat maxinkomst hos kommunen men hushållets gemensamma inkomst per månad är mellan 46 080 kr och 47 489 kr bör du registrera den verkliga inkomsten istället, annars utgår maxtaxa. Det gör du enklast i E-tjänst förskola/fritidshem.

Läs mer om avgift, maxtaxa och inkomst här.

Nu blir det enklare för dig att kommunicera med din förskola

Du som vårdnadshavare möter ett nytt system i din kontakt med förskolan den 3 januari 2019. Det blir en ny och modern systemlösning som gäller från förskola till Komvux inom Sundsvalls kommun. Det nya systemet heter Vklass och kommer att ersätta Föräldramötet.

Genom Vklass kan du som vårdnadshavare på ett enkelt sätt kommunicera med din förskola. Det kommer att finnas en app till Vklass som du kan ladda ner. Som vårdnadshavare kan du från den 3 januari logga in via e-tjänst på www.sundsvall.se eller via appen.

Vklass

Du kan ta del av hur du loggar in på sidan Vklass för förskolan

Vårterminen 2019 startar även Vklass för fritidshemmen. Det blir ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdnadshavare och fritidshem. Där kommer även att finnas vistelseschema. Ta kontakt med fritidshemmets personal om du har frågor.

Vklass

Du kan ta del av hur du loggar in på sidan Vklass för fritidshem.

Nu finns en ny e-tjänst för att söka plats i förskola och fritidshem

E-tjänst förskola/fritidshem

Läs mer på sidan Sök, ändra eller säg upp plats i förskola

Läs mer på sidan Fritidshemsplats, fritids

Barn- och utbildningsförvaltningen söker timvikarier inom förskola, skola och kök.

Du kan läsa mer om timvikariat på sidan Vikariat och timvikariat

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.