Aktuellt för förskola och utbildning

Här kan du ta del av aktuell information som rör förskola, fritidshem och skola

Skolorna i Sundsvalls kommun startar den 22 augusti. Mer information om skolstarten får du som vårdnadshavare och elev via Vklass. Mer om Vklass finns på sidan Vklass för grundskola och gymnasium

Skolans läsårstider hittar du på sidan Lov, läsår och ledigheter

Den här perioden på året har vi har stora mängder skolskjutsansökningar att handlägga. Det innebär att det blir längre svarstider än normalt.
Vill du veta status på skolskjutsansökan?

I e-tjänsten kan man själv se vilken status skolskjutsansökan har. Står det att ansökan är Under behandling håller ansökan på att handläggas.

Från och med höstterminen 2019 slås Sticksjö skola och Granloholms skola samman och blir Granbergsskolan.  Rektor på den nya skolan blir Stefan Bergqvist och biträdande rektor blir Joakim Bouvin.

För att vi ska använda oss av förskolans resurser, lokaler och personal, på allra bästa sätt vill vi påminna om att:

 • det är viktigt att personalen i god tid får veta hur ditt barn ska närvara på förskolan
 • när en förälder är ledig är också barnen lediga, det gäller även barn med 15-timmarsplats och barn med utökad tid.
 • förskolan kan ha andra tider än normalt för de 15-timmarsbarn och barn med utökad tid som ändå behöver vara på förskolan på klämdagar eller på sommaren.

Observera att förskolor kan slå ihop sin verksamhet och ditt barn kan få vistas på en annan förskola under vissa perioder, till exempel under sommaren.

Senast den 30 april behöver vi ha din ansökan om fritidshemsplats. Enklast gör du ansökan via e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem. Om du saknar e-legitimation hittar du blankett för ansökan här

Fritidshemmet börjar ta emot blivande förskoleklassbarn måndagen den 4 augusti.

I dagarna har du som har ett blivande förskoleklassbarn i våra kommunala förskolor, fått en uppsägning av plats hemskickad. Platsen upphör automatiskt fredagen den 2 augusti. Om barnet slutar förskolan före den 2 augusti måste du säga upp platsen, antingen i vår e-tjänst E-tjänst förskola/fritidshem eller på uppsägningsblankett som du hittar här

Observera! även om du informerat förskolan om barnets närvaro och ledighet under sommaren måste du ändå säga upp platsen enligt ovanstående om ditt barn ska sluta på förskolan innan 2019-08-02.

Väntar du på erbjudande om plats på förskola eller fritidshem? Beroende på inställningarna för din inkorg kan mejl från oss hamna i din skräppost, så det kan vara bra att titta där för att inte missa information från oss.

När vi erbjuder ditt barn plats på förskola eller fritidshem så får du ett mejl från oss där vi ber dig att logga in i E-tjänst förskola/fritidshem för att besvara erbjudandet. Om du inte besvarar erbjudandet tar vi bort det och du får göra en ny ansökan om behovet fortfarande finns.

Ansökan om skolskjuts inför HT19

Alla vårdnadshavare till elever som till hösten ska

 • börja i förskoleklass,
 • elever som ska börja i årskurs 4
 • och elever som ska börja i årskurs 7
 • som tidigare ansökt om skolskjuts och har ett beslut där giltigheten går ut i samband med slutet på vårterminen 19

ska ansöka om skolskjuts om behov av skolskjuts finns (oavsett form av skolskjuts)

 Ansökan ska även göras av alla oavsett årskurs

 • vid byte av skola eller annan förändring som exempelvis
 • flytt,
 • ny eller ändrad fritidshemsplacering
 • och nytt eller ändrat schema för växelvis boende för eleven.

Har du ett beslut som gäller längre än vårterminen -19 behöver du inte ansöka på nytt om inte någon av förändringarna ovan är aktuell.

De allra flesta som till någon del blivit beviljad skolskjuts med taxi måste också ansöka på nytt om inte beslutet säger något annat. (det kan t ex vara att man endast behöver taxi hem vissa eftermiddagar för att skolbussen inte går då) Normalt beviljas skolskjuts med taxi endast för ett läsår i taget medan beslut om resor med buss normalt beviljas stadievis. (F-3, 4-6, 7-9)

Detta innebär att även elever som tidigare har kunnat kvittera ut sitt busskort hos skolans administratör måste ansöka om skolskjuts.

Observera att vid växelvis boende så är det den förälder som har behov av skolskjuts som skickar in ansökan. Har man behov av skolskjuts från båda vårdnadshavarna ska en ansökan från respektive adress skickas in.

Ansökan görs via e-tjänst på sundsvall.se.

Ansökan ska vara inne senast 30 april för att skolskjutsen ska börja gälla från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

Du kan ta del av de regler som gäller i Skolskjutsreglementet – dokument pdf

Nu blir det enklare för dig att kommunicera med din förskola

Du som vårdnadshavare möter ett nytt system i din kontakt med förskolan den 3 januari 2019. Det blir en ny och modern systemlösning som gäller från förskola till Komvux inom Sundsvalls kommun. Det nya systemet heter Vklass och kommer att ersätta Föräldramötet.

Genom Vklass kan du som vårdnadshavare på ett enkelt sätt kommunicera med din förskola. Det kommer att finnas en app till Vklass som du kan ladda ner. Som vårdnadshavare kan du från den 3 januari logga in via e-tjänst på www.sundsvall.se eller via appen.

Vklass

Du kan ta del av hur du loggar in på sidan Vklass för förskolan

Det går inte att logga in via Vklass hemsida. Du loggar in via E-tjänst på Sundsvall.se Vklass

Vårterminen 2019 startar även Vklass för fritidshemmen. Det blir ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdnadshavare och fritidshem. Där kommer även att finnas vistelseschema. Ta kontakt med fritidshemmets personal om du har frågor.

Vklass

Du kan ta del av hur du loggar in på sidan Vklass för fritidshem.

Det går inte att logga in via Vklass hemsida. Du loggar in via E-tjänst på Sundsvall.se Vklass

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.