Aktuellt för förskola och utbildning

Här kan du ta del av aktuell information som rör förskola, fritidshem och skola

Från och med höstterminen 2019 slås Sticksjö skola och Granloholms skola samman och blir Granbergsskolan.  Rektor på den nya skolan blir Stefan Bergqvist och biträdande rektor blir Joakim Bouvin.

Väntar du på erbjudande om plats på förskola eller fritidshem? Beroende på inställningarna för din inkorg kan mejl från oss hamna i din skräppost, så det kan vara bra att titta där för att inte missa information från oss.

När vi erbjuder ditt barn plats på förskola eller fritidshem så får du ett mejl från oss där vi ber dig att logga in i E-tjänst förskola/fritidshem för att besvara erbjudandet. Om du inte besvarar erbjudandet tar vi bort det och du får göra en ny ansökan om behovet fortfarande finns.

Ansökan om skolskjuts inför HT19

Alla vårdnadshavare till elever som till hösten ska

 • börja i förskoleklass,
 • elever som ska börja i årskurs 4
 • och elever som ska börja i årskurs 7
 • som tidigare ansökt om skolskjuts och har ett beslut där giltigheten går ut i samband med slutet på vårterminen 19

ska ansöka om skolskjuts om behov av skolskjuts finns (oavsett form av skolskjuts)

 Ansökan ska även göras av alla oavsett årskurs

 • vid byte av skola eller annan förändring som exempelvis
 • flytt,
 • ny eller ändrad fritidshemsplacering
 • och nytt eller ändrat schema för växelvis boende för eleven.

Har du ett beslut som gäller längre än vårterminen -19 behöver du inte ansöka på nytt om inte någon av förändringarna ovan är aktuell.

De allra flesta som till någon del blivit beviljad skolskjuts med taxi måste också ansöka på nytt om inte beslutet säger något annat. (det kan t ex vara att man endast behöver taxi hem vissa eftermiddagar för att skolbussen inte går då) Normalt beviljas skolskjuts med taxi endast för ett läsår i taget medan beslut om resor med buss normalt beviljas stadievis. (F-3, 4-6, 7-9)

Detta innebär att även elever som tidigare har kunnat kvittera ut sitt busskort hos skolans administratör måste ansöka om skolskjuts.

Observera att vid växelvis boende så är det den förälder som har behov av skolskjuts som skickar in ansökan. Har man behov av skolskjuts från båda vårdnadshavarna ska en ansökan från respektive adress skickas in.

Ansökan görs via e-tjänst på sundsvall.se.

Ansökan ska vara inne senast 30 april för att skolskjutsen ska börja gälla från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

Du kan ta del av de regler som gäller i Skolskjutsreglementet – dokument pdf

E-legitimation

För att kunna logga in på Vklass måste du ha en e-legitimation.

Logga in via E-tjänst

Logga in via länken till e-tjänsten
Vklass

Det går inte att logga in via Vklass hemsida.

Logga in via appen Vklass

Ladda ner appen.

 1. Logga in med SSO
 2. Välj organisation
 3. Scrolla och välj Sundsvalls kommun
 4. Tryck på Sundsvall
 5. Välj Medborgare
 6. Välj BankID
 7. Välj enhet för BankID
 8. Fyll i ditt personnummer
 9. Starta BankID och snart är du inloggad

Här kan du ladda ner en manual med bilder.

Om du har problem med appen kan det vara bra att ta bort den och ladda hem den igen och följa stegen ovan.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.