Aktuellt för förskola och utbildning

Här kan du ta del av aktuell information som rör förskola, fritidshem och skola

Den 1 januari 2022 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från 50 340 kronor till 52 410 kronor. Det betyder att avgiften blir högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på över 50 340 kronor. Om du betalar maxtaxa i förskolan och till exempel har ett barn som är 1-2 år kommer din avgift att höjas med 62 kronor i månaden. Om du betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn heltid kommer din avgift att höjas med 41 kronor i månaden.

Läs mer på sidan Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Inför lov/ledighet i förskolan

Det är just nu väldigt många barn anmälda att vara på förskolan under lovet/ledigheten. I och med rådande omständigheter vädjar vi till er vårdnadshavare att vi behöver hjälpas åt, så att både barn och personal kan få välförtjänt ledighet och vila.

Vi vill påminna om vad som gäller för er vårdnadshavare vid ledighet:

 • Barnen är lediga när vårdnadshavare är ledig (semester eller schemalagd ledighet)
 • Om en av vårdnadshavaren inte arbetar, exempelvis är föräldraledig, och den andra vårdnadshavaren har semester ska barnet vara ledigt
 • Det är viktigt att du meddelar förskolan hur ditt barn kommer att närvara under lovet/ledigheten
 • Anmäl inte närvaro på förskolan ”för säkerhets skull”. Vi planerar med bemanning utifrån de barn som är anmälda
 • Om vårdnadshavare tvingas bryta sin semester och återgå i arbete har hen rätt att ha sitt barn på förskolan. Meddela förändringen till förskolan så snart som möjligt
 • Håll barnens vistelseschema i Vklass uppdaterade och meddela eventuella förändringar så snart som möjligt. Det är nödvändigt för att ha rätt bemanning på förskolan, vilket är extra viktigt just nu.

Lov och ledighet förskola på andra språk

Inför lov/ledighet i förskolan på arabiska.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på dari.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på engelska.pdf
Inför lov/ledighet på finska Lomat ja vapaat suomeksi sida på webbplatsen
Inför lov/ledighet i förskolan på somaliska.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på tigrinja.pdf

Inför lov/ledighet i fritidshemmet

Det är just nu väldigt många barn anmälda att vara på fritids under lovet/ledigheten. I och med rådande omständigheter vädjar vi till er vårdnadshavare att vi behöver hjälpas åt, så att både barn och personal kan få välförtjänt ledighet och vila.

Vi vill påminna om vad som gäller för er vårdnadshavare vid ledighet:

 • Barnen är lediga när vårdnadshavare är ledig (semester eller schemalagd ledighet)
 • Om en av vårdnadshavaren inte arbetar, exempelvis är föräldraledig, och den andra vårdnadshavaren har semester ska barnet vara ledigt
 • Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet hur ditt barn kommer att närvara under lovet/ledigheten
 • Anmäl inte närvaro på fritids ”för säkerhets skull”. Vi planerar med bemanning utifrån de barn som är anmälda
 • Om vårdnadshavare tvingas bryta sin semester och återgå i arbete har hen rätt att ha sitt barn på fritids. Meddela förändringen till fritids så snart som möjligt
 • Håll barnens vistelseschema i Vklass uppdaterade och meddela eventuella förändringar så snart som möjligt. Det är nödvändigt för att ha rätt bemanning på fritidshemmet, vilket är extra viktigt just nu
 • Fritidshemmets öppettider kan komma att komprimeras.

Lov och ledighet fritidshem på andra språk

Inför lov/ledighet i fritidshemmet på arabiska pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på dari.pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på engelska pdf
Inför lov/ledighet på finska Lomat ja vapaat suomeksi sida på webbplatsen
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på somaliska.pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på tigrinja.pdf
Inför lov/ledighet på finska Lomat ja vapaat suomeksi sida på webbplatsen

Säg upp platsen i förskolan

Förskoleplatsen för ditt barn upphör fredagen den 29:e juli 2022. Om barnet ska sluta före den 29:e juli 2022 måste du säga upp platsen själv.

Säga upp platsen tidigare

E-tjänst förskola/fritidshem

Blankett för att säga upp plats

Har du och barnets andra förälder delad plats? Då måste ni säga upp respektive plats var för sig.

Uppsägningstiden är en månad från dagen då Barn- och utbildningskontoret tagit emot uppsägningen. Tänk på att du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Fritidshem för barn i kommunal förskoleklass

Om du har behov av omsorg för ditt barn utöver skoltiden erbjuder vi fritidshem. Fritidshemmen tar emot blivande förskoleklassbarn från och med måndagen den 1 augusti 2022.

På sidan om fritidshem hittar du mer information

Sök plats på fritidshem

E-tjänst förskola/fritidshem

Blankett för att söka plats på fritidshem pdf

Senast 15 april behöver vi ha din ansökan.

Kontakt: forskolan@sundsvall.se eller 060-19 89 50

Nu kan du ta del av dina fakturor för plats i förskola och fritidshem i en e-tjänst på kommunens webbplats. Logga in på Mina sidor och klicka på rubriken Fakturor.

Väntar du på erbjudande om plats på förskola eller fritidshem? Beroende på inställningarna för din inkorg kan mejl från oss hamna i din skräppost, så det kan vara bra att titta där för att inte missa information från oss.

När vi erbjuder ditt barn plats på förskola eller fritidshem så får du ett mejl från oss där vi ber dig att logga in i E-tjänst förskola/fritidshem för att besvara erbjudandet. Om du inte besvarar erbjudandet tar vi bort det och du får göra en ny ansökan om behovet fortfarande finns.

För att förskolans resurser (lokaler och personal) ska användas på bästa sätt för ditt barn, är det väldigt viktigt att du som är förälder lämnar barnets aktuella vistelsetider i Vklass.
Som underlag för vistelsetid räknas:

 • Förälders närvaro på arbetsplats eller skola
 • Förälders restid till och från arbetsplats och skola
 • Studietid i hemmet under vardagar, dagtid
 • Tid för sömn vid nattarbete.

Vid behov kan rektor/kommunen begära att du ska lämna in ett intyg över arbetstid/studietid från din arbetsgivare/utbildningsanordnare.

Har du barn som är i behov av skolskjuts måste du ansöka innan den 30 april inför hösten 2022. Detta gäller elever som går i förskoleklass, grundskola och gymnasiesärskola.

Vilka regler som gäller kring skolskjuts hittar du på sidan om skolskjuts.

E-legitimation

För att kunna logga in på Vklass måste du ha en e-legitimation.

Logga in via E-tjänst

Logga in via länken till e-tjänsten
Vklass

Det går inte att logga in via Vklass hemsida.

Logga in via appen Vklass

Ladda ner appen.

 1. Logga in med SSO
 2. Välj organisation
 3. Scrolla och välj Sundsvalls kommun
 4. Tryck på Sundsvall
 5. Välj Medborgare
 6. Välj BankID
 7. Välj enhet för BankID
 8. Fyll i ditt personnummer
 9. Starta BankID och snart är du inloggad

Ladda ner en manualen med bilder.

Om du har problem med appen kan det vara bra att ta bort den och ladda hem den igen och följa stegen ovan.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.