Aktuellt för förskola och utbildning

Här kan du ta del av aktuell information som rör förskola, fritidshem och skola

Den 1 januari 2021 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från 49 280 kronor till 50 340 kronor. Det betyder att avgiften blir högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på över 49 280 kronor. Om du betalar maxtaxa i förskolan och till exempel har ett barn som är 1-2 år kommer din avgift att höjas med 32 kronor i månaden. Om du betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn heltid kommer din avgift att höjas med 21 kronor i månaden.

Läs mer på sidan Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Nu kan du ta del av dina fakturor för plats i förskola och fritidshem i en e-tjänst på kommunens webbplats. Logga in på e-tjanster.sundsvall.se/mina sidor och klicka på rubriken Fakturor.

Väntar du på erbjudande om plats på förskola eller fritidshem? Beroende på inställningarna för din inkorg kan mejl från oss hamna i din skräppost, så det kan vara bra att titta där för att inte missa information från oss.

När vi erbjuder ditt barn plats på förskola eller fritidshem så får du ett mejl från oss där vi ber dig att logga in i E-tjänst förskola/fritidshem för att besvara erbjudandet. Om du inte besvarar erbjudandet tar vi bort det och du får göra en ny ansökan om behovet fortfarande finns.

För att förskolans resurser (lokaler och personal) ska användas på bästa sätt för ditt barn, är det väldigt viktigt att du som är förälder lämnar barnets aktuella vistelsetider i Vklass.
Som underlag för vistelsetid räknas:
• Förälders närvaro på arbetsplats eller skola.
• Förälders restid till och från arbetsplats och skola.
• Studietid i hemmet under vardagar, dagtid.
• Tid för sömn vid nattarbete.
Vid behov kan rektor/kommunen begära att du ska lämna in ett intyg över arbetstid/studietid från din arbetsgivare/utbildningsanordnare.

E-legitimation

För att kunna logga in på Vklass måste du ha en e-legitimation.

Logga in via E-tjänst

Logga in via länken till e-tjänsten
Vklass

Det går inte att logga in via Vklass hemsida.

Logga in via appen Vklass

Ladda ner appen.

  1. Logga in med SSO
  2. Välj organisation
  3. Scrolla och välj Sundsvalls kommun
  4. Tryck på Sundsvall
  5. Välj Medborgare
  6. Välj BankID
  7. Välj enhet för BankID
  8. Fyll i ditt personnummer
  9. Starta BankID och snart är du inloggad

Ladda ner en manualen med bilder.

Om du har problem med appen kan det vara bra att ta bort den och ladda hem den igen och följa stegen ovan.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.