Sommarskola

Anmälningstiden till sommarskolan 2019 kommer inom kort.

sommarskola

Lektion på sommarskolan[ Foto: Svante Harström

Sommarskola en möjlighet att studera på ett annorlunda sätt

I år har vi flera olika former av sommarskola i Sundsvalls kommun. Alla börjar i första sommarlovsveckan och håller på i tre eller fyra veckor. För elever i årskurs 6-7 anordnar vi ”Samarbete för smartare studier”; för elever i årskurs 8 – 9 och på introduktionsprogrammet finns ämnesstudier för att klara ämnen och gymnasiebehörighet.  För nyanlända eller elever på IMSPR finns en specialsommarskola. Och elever på gymnasiets nationella program finns olika matematikkurser.

Alla delar av sommarskolan håller till på Västermalm med start i vecka 25. Kom ihåg att – Vad du än läser i sommarskolan, väljer du att använda din fritid för din framtid.

Du går i årskurs sex eller sju. Du tycker att det är ganska bra i skolan men det är lite krångligt särskilt i de vanliga läsämnena. För det är så mycket att läsa och så ska man förstå också. För att inte tala om matten – ibland är den svår – särskilt lästalen. Ofta hinner du inte riktigt bli färdig för att det är svårt att komma igång, ha ordning på vad du ska göra och sedan hinna göra färdigt och i bästa fall komma ihåg något

Känner du igen dig? Ja, du är ju inte ensam.

Innehåll

Vi har satt samman en sommarskola som ska hjälpa dig att klara studierna lättare i fortsättningen. Genom ett samarbete mellan Barn- och utbildnings- och Kultur och fritidförvaltningen ska vi hjälpa dig att få bättre studieteknik, lära dig att läsa på olika sätt, få ordning på matten och jobba tillsammans med problemlösning och ha roligt.

Sommarskolan

Start: Datum för detta kommer inom kort.

Det är samma regler som gäller under sommarskolan som i den ordinarie skolan. Du får skollunch, rätt till skolskjuts och givetvis undervisning och det är obligatorisk närvaro när du anmält dig till sommarskolan.

Anmälan

Anmälan kommer att ske via en e-tjänst och anmälningstiden startar i april.

Skolskjuts

Om du har mer än 6 km mellan hemmet och skolan har du rätt till skolskjuts. Fyll i blanketten om du anser att du har rätt till det. Obs, vi kan endast erbjuda resor med ordinarie busstrafik.

Frågor och kontakt

Har du frågor kring Sommarskolan kontakta:

Göran Wallin tel: 070 395 23 76

eller via E-post sommarskolan@sundsvall.se

För dig i årskurs nio

Du går i årskurs nio och vet att du kanske inte kan komma in på gymnasiet eftersom du inte har tillräckligt många godkända betyg. Du måste ha svenska, engelska, matematik och fem ytterligare ämnen för att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Har du inte dessa åtta ämnen har du rätt att studera i Sommarskolan. I Sommarskolan läser du ett ämne på heltid under tre veckors tid. I slutet av din studietid har du rätt att pröva för betyg i det ämne du läst. Anmäl dig till Sommarskolan om du är osäker på att klara behörigheten till gymnasiet. I och med att du anmäler dig får du en plats i Sommarskolan. Om du klarar studierna under vårterminen behöver du bara avanmäla din plats. Har du sökt sommarjobb under sommaren? Kontrollera med din eventuella arbetsgivare eller den som ansvarar för sommarjobben om du kan få jobba under sommarlovets mellersta eller senare del. Det bästa är att först satsa på studierna och sedan på jobbet.

För dig i årskurs åtta

Du går i årskurs åtta och märker att det inte är så lätt i alla ämnen. 2019 vill du komma in på gymnasiet, men just nu ser det svårt ut.  Du måste ha svenska, engelska, matematik och fem ytterligare ämnen för att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Har du inte dessa åtta ämnen har du rätt att studera i Sommarskolan. I Sommarskolan läser du ett ämne på heltid under tre veckors tid. Du studerar i Sommarskolan för att utveckla dina kunskaper för att klara studierna bättre under sista året i grundskolan. Samtala med din mentor om vilket ämne som är bäst att arbeta med. Anmäl dig till sommarskolan. I och med att du anmäler dig får du en plats i Sommarskolan.

För dig på ett introduktionsprogram

Du studerar på IMIND, IMPRE, IMPRO eller IMYRK för att nå behörighet till studier på ett nationellt program. Du måste ha svenska, engelska, matematik och fem ytterligare ämnen för att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du kan öka dina chanser att nå ett godkänt betyg genom studier i Sommarskolan. I Sommarskolan läser du ett ämne på heltid under tre veckors tid. I slutet av din studietid har du rätt att pröva för betyg i det ämne du läst. I och med att du anmäler dig får du en plats i sommarskolan. Om du klarar studierna under vårterminen behöver du bara avanmäla din plats. Har du sökt sommarjobb under sommaren? Kontrollera med din eventuella arbetsgivare eller den som ansvarar för sommarjobben om du kan få jobba under sommarlovets mellersta eller senare del. Det bästa är att först satsa på studierna och sedan på jobbet.

Sommarskolan

Start: Datum för detta kommer inom kort.

Det är samma regler som gäller under Sommarskolan som i den ordinarie skolan. Du får skollunch, rätt till skolskjuts och givetvis undervisning och det är obligatorisk närvaro när du anmält dig till Sommarskolan.

I Sommarskolan får du undervisning och hjälp av lärare och assistenter så dina chanser att lyckas är goda.

Anmälan

Anmälan kommer att ske via en e-tjänst och anmälningstiden startar i april.

Skolskjuts

Om du som går i grundskolan och har mer än 3 km, eller går på gymnasiet har mer än 6 km mellan hemmet och skolan har du rätt till skolskjuts. Fyll i på blanketten om du anser att du har rätt till det. Obs, vi kan endast erbjuda resor med ordinarie busstrafik. Om du som går i grundskolan har mer än 3 km från hemmet till närmaste busshållplats ber vi dig markera det i ansökan.

Frågor och kontakt

Har du frågor kring Sommarskolan kontakta

Göran Wallin tel: 070 395 23 76

eller via E-post sommarskolan@sundsvall.se

Sommarkolan Inkludering är till för dig som läser Språkintroduktionsprogrammet (IMSPR) på gymnasiet eller är nyanländ elev i grundskolans årskurs 7-9. Målet med Sommarskolan är samma som för dina vanliga studier. Sommarkolan ger dig mera tid att nå ditt mål att bli behörig för studier på ett nationellt gymnasieprogram.

Innehåll

Det viktigaste ämnet är givetvis svenska och vi arbetar så mycket som möjligt med muntlig kommunikation. Du ska öva att lyssna, tala, argumentera och diskutera på svenska. I år kommer vi att ha trafikundervisning – körkortsteori som ett annorlunda sätt att arbeta med information på svenska.

Du får även möjlighet att arbeta med andra ämnen som exempelvis matematik och engelska.

Vi kommer även att erbjuda simundervisning för dig som ännu inte kan simma eller just lärt dig att simma.

Tider

Sommarskolan börjar: måndagen den 18 juni håller på till fredagen den 13 juli.

Det är obligatorisk närvaro i Sommarskolan och reglerna är samma som under terminstid. Du får skollunch, rätt till skolskjuts och undervisning av lärare, lärarstuderande och assistenter.

Anmälan

Du anmäler dig till Sommarskolan och får automatiskt en plats.

Om du söker sommarjobb under sommaren bör du välja den mellersta eller sista perioden. Det är viktigt att du använder tiden först för skola och sedan för arbete.

Anmälan kommer att ske via en e-tjänst och anmälningstiden startar i april.

Skolskjuts

Om du har mer än 6 km mellan hemmet och skolan har du rätt till skolskjuts. Fyll i på blanketten om du anser att du har rätt till det. Obs, vi kan endast erbjuda resor med ordinarie busstrafik.

Frågor och kontakt

Har du frågor kring Sommarskolan kontakta

Pål Christensson på Barn- och utbildningsförvaltningen.

eller via E-post sommarskolan@sundsvall.se

För dig som studerar på ett nationellt program

Du läser på ett nationellt program men har svårigheter att klara ett godkänt betyg i en matematikkurs. Under tre veckor får du möjlighet att intensivstudera en matematikkurs och genomföra prövning för betyg. De kurser som erbjuds är matematik 1a, 1b, 1c, 2b och 2c.

I sommarskolan får du undervisning och hjälp av lärare och assistenter så dina chanser att lyckas är goda.

Har du sökt sommarjobb under sommaren? Kontrollera med din eventuella arbetsgivare eller den som ansvarar för sommarjobben om du kan få jobba under sommarlovets mellersta eller senare del. Det bästa är att först satsa på studierna och sedan på jobbet.

Sommarskolan

Start. Datum för detta kommer inom kort.

Det är samma regler som gäller under sommarskolan som i den ordinarie skolan. Du får skollunch, rätt till skolskjuts och givetvis undervisning och det är obligatorisk närvaro när du anmält dig till sommarskolan.

Anmälan

Anmälan kommer att ske via en e-tjänst och anmälningstiden startar i april.

Om du i slutet av vårterminen når ett godkänt betyg i den kurs du anmält att du vill studera i sommarskolan är det bara att skicka in en avanmälan.

Skolskjuts

Om du har mer än 6 km mellan hemmet och skolan har du rätt till skolskjuts. Fyll i på blanketten om du anser att du har rätt till det. Obs, vi kan endast erbjuda resor med ordinarie busstrafik.

Frågor och kontakt

Har du frågor kring sommarlovsskolan kontakta Göran Wallin tel: 070 395 23 76 eller via E-post sommarskolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.