Sommarskola

Elever i Sundsvalls kommuns skolor kan bli erbjudna extra undervisning under skolloven.

Sommarskola anordnas centralt och startar på måndagen direkt efter skolavslutningen.

sommarskola

Lektion på sommarskolan Foto: Svante Harström

 

Vem kan gå sommarskola?

  • Du som går i årskurs 8 eller 9 och löper risk att inte uppnå behörighet att söka ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Det är du tillsammans med vårdnadshavare som får erbjudandet från skolan och som tackar ja eller nej till att gå sommarskola. Det är skolan som avgör vilka ämnen du får undervisning i.

Detta är en del av den lagstadgade lovskolan som är obligatorisk för skolhuvudmän att anordna. Lovskola kan också organiseras för andra elever. Beslut om vilka andra elever som ska få undervisning i den centralt organiserade sommarskolan tas senare under höstterminen.

Vad behöver du göra?

Du behöver tacka ja eller nej till erbjudandet om att gå sommarskola. Du och vårdnadshavare tackar ja genom att gå in på en länk som vårdnadshavare får i ett mejl från skolan. Där fyller ni i uppgifterna och skickar in. Du kommer att få mer detaljerad information när det är dags. Observera att det är närvaroplikt under sommarskolan.

Jag har inte fått något erbjudande, men känner att jag behöver sommarskolan för att klara skolan. Vad kan jag göra?

Om du tillhör någon av de ovanstående grupperna och inte blivit erbjuden sommarskola av din skola så kontakta din rektor eller lärare.  Du kan även mejla eller ringa någon av kontaktpersonerna nedan för att fråga mer om sommarskolan.

Kontakt

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Anna-Carin Olsson Pedagogisk samordnare

073-270 26 77

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.