Läs mer om sommarjobb här

Sjung, spela, kratta, undervisa, vårda, städa, guida… vad vill du göra? Här kan du läsa mer om sommarjobb och vilka områden som finns.

Den 1–31 mars 2020 kan du som är skriven i Sundsvalls kommun och går i gymnasiet söka sommarjobb hos oss på Sundsvalls kommun.
Exempel på arbetsområden är:

Barnomsorg
Du kan exempelvis arbeta inom förskola och fritids.

Vård och omsorg
Du kan vara delaktig i arbetet inom hemtjänst, olika boenden eller dagliga verksamheter. Kanske sätta lite extra guldkant på dagarna för de du möter i verksamheterna.

Städ
Du tillhör en lokalvårdsgrupp och kan få göra allt från daglig lokalvård på kontor till grovstädning vid renoveringar.

Kök
Kan innefatta förberedelse, tillredning och paketering av mat inom barnomsorg, äldreomsorg eller storkök.

Utemiljö
Du arbetar utomhus med exempelvis gräsklippning, renhållning av parker, skötsel av planteringar och städ/skräpplockning.

Turism
Du kan exempelvis arbeta med guidning, värdskap, marknadsundersökningar och informationsarbete.

Vaktmästeri/Fastighetsskötsel
Du arbetar med fastighetsskötsel som exempelvis flytt av möbler och annat.

Kommunservice
Kan exempelvis vara jobb på bibliotek, inventeringar, marknadsundersökningar, statistik, jobba som badvakt, måla och fotografera.

Lärarassisten för sommarskolan
Prova på läraryrket.

Gatuartist
Visa upp din förmåga i offentliga och privata miljöer, enskilt eller i grupp.

Demokratiprojekt
Skapa ett inspirerande demokratievent för andra unga i Sundsvall.

Norra Berget
Guida i historisk miljö.

Kulturmagasinet/Sundsvalls museum
Du är exempelvis museiguide och skapar tillsammans med besökarna inom ämnena bild, musik och drama.

Miljöarbete
Kan innebära att ta vattenprover, göra kontroller av livsmedels-hantering

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.