Svartviks industriminnen

Svartviks sågverk. Fotografi på 49 arbetare från gamla hyvleriet, 1895.

Svartvik visar upp träindustrins historia under 170 år.

Här hittar du byggnader från industriepoken, en engelsk park med fungerande kägelbana och en utställning om Svartviks industrihistoria. Industriminnet ligger vackert vid Ljungans utlopp och ger även möjlighet till picknick och strövtåg.

Industrin

Det började på 1820-talet med upprensningar av Ljungan för flottning och utlastning av brädor och plank från inlandets vattensågar. Därefter avlöste olika trävaruindustrier varandra under 150 år. Bland annat fanns här skeppsvarv, ångsågar, hyvleri, låd- och trähusfabrik. Kvar finns ett av Sveriges äldsta vattentorn. Kronan på verket var Europas största fabrik för tillverkning av sulfitmassa.

Besöksmål

Sulfitfabriken slog igen 1974. Efter tio års rivningshysteri och förfall började Svartviks resa mot att bli ett besöksmål där historia samsas med park- och trädgårdskonst, god mat och dryck, upplevelser och evenemang. Besökscentrum Café Svartvik visar vägen till områdets historia och upplevelser.

Utställning – Från lastageplats till industriminne

I utställningen ser du en 21 kvadratmeter stor modell av Svartvik på 1930-talet tillsammans med filmer och fotografier över området.

Kägelbanan

Kägelspelet har flera tusen år på nacken. Till Sverige kom det under 1500-talet och blev populärt i de norrländska herrgårdsmiljöerna i mitten av 1800-talet.

Kägelbanan, Svartviks industriminnen.

Foto: Viktoria Mellin och David Schreiner.

I Svartvik byggdes en kägelbana på 1850-talet. Den revs 1953 och en ny kägelbana tillkom 1994 på samma plats. Banan är uppförd i 1890-talsstil efter originalritningar från Kubikenborgs Herrgård. Sommartid är kägelbanan öppen för besökare och grupper.

Svartviks Herrgård

Herrgården i Svartvik är byggd omkring år 1820. Kungliga Strömrensningskommittén använde den som utgångspunkt för sitt arbete med att göra Ljungan farbar. Detta var startskottet för industriepoken i Svartvik. Under de följande 150 åren bodde disponenter och direktörer för olika Svartviksindustrier på herrgården. Bland annat James och Oscar Dickson, samt norrmännen Oscar Midling och J. C. Barth. Idag är herrgården restaurang.

Norra flygeln

Herrgårdens flyglar är byggda samtidigt som herrgården på 1820-talet. Den norra flygeln var från början fähus, stall och drängstuga. I slutet av 1800-talet användes flyglarna som förråd och som bostad för guvernanter, informanter, hembiträden och kuskar. Efter industriepoken var norra flygeln föreningslokal och turistinformation. Nu använder lokala konstnärer och hantverkare norra flygeln.

Södra flygeln

Södra flygeln fungerade ursprungligen som kontor för tulluppsyningsmannen vid Svartviks lastageplats. Flygeln rymde även brygghus och bagarstuga. Genom åren har flygeln varit både kontor och privatbostad.

Förråd och innergård

Vid varje bruksherrgård fanns en mängd olika typer av förråd. Hästar, kor, får och grisar behövde tak över huvudet och matvaror, spannmål och grönsaker krävde förvaring. Många av förråden är numera rivna eller ombyggda. En byggnad kan du se på Norra Berget det så kallade Svartviksmagasinet. Byggnaden flyttade till Norra Berget 1983.

Stallet

Det före detta stallet är från 1890-talet. Som mest stod där ett tiotal hästar för timmerkörning och bud till staden. Under 1930-talet blev hästarna ersatta av bilar och stallet blev istället garage. Idag är det gamla stallet bland annat café och besökscentrum, konferenslokal och forskningsbibliotek. Här hittar du också utställningen “Från lastageplats till industriminne”.

Verkstaden och smedjan

Smedjan i Svartvik är ända sedan lastageplatstiden på 1820-talet. Smedjan kompletterades med en mekanisk verkstad på 1870-talet för att utföra reparationer åt ångsågarna och massafabriken. I samarbete med sulfitfabriken drevs en verkstadsskola för ungdomar i lokalerna under 1950-och 1960-talen.

Pannhus och lokstall

Pannhuset är den sista resten av sågverken i Svartvik. Det är byggt 1877-1878 för de tre ångmaskiner som drev Norra Sågens 12 sågramar. Ångmaskinerna eldade med avfall, spån och plankstumpar från sågen. Söder om pannhuset stod tidigare en 35 m hög skorsten. Skorsten revs 1948 för att lämna plats åt ett industrispår.

Röda förrådet

Under sågverksepoken förvarade Röda förrådet extra kättingar, sågblad, ramar, hakar, ramfett, med mera. Byggnaden är med på kartor från 1873, men är troligen äldre än så. Precis som de andra ekonomibyggnaderna var förrådet rödmålat, till skillnad från det vita och finare herrgårdsområdet.

Svartviks kyrka

1851 fick Svartviksborna egen kyrka. I den var även folkskolan inrättad (på övervåningen) och prästbefattningen var kombinerad med lärarsysslan. Kyrktornet tillkom på 1870-talet. Den enkla kyrkan fick sin nuvarande utformning i samband med en ombyggnad 1917. Idag är kyrkan en populär vigselkyrka och tillhör Njurunda församling.

Vattentorn

I Svartvik finns ett av Sveriges äldsta vattentorn för tvätt av brädor och plank från Matfors sågverk. Senare har det fungerat som badhus, tvättstuga och flygspaningstorn under Andra Världskriget.

Svartviks utveckling är ett industrihistoriskt tittskåp. Från lastageplats, skeppsvarv, ångsåg och massafabrik till levande museum och industriminne på knappt 200 år.

Lastageplats

1820 anlägger Kungliga Strömrensningskommittén Svartviks lastageplats. Sågade trävaror från Matfors stora vattendrivna sågverk flottas nedför Ljungan till Svartvik för transport ut i världen. 1832-1891 var Svartviks Herrgård säte för James Dickson & Co:s norrlandsimperium. Firman ägde skogar och industrier från Ljusnan i söder till Umeälven i norr.

Skeppsvarv

1832 startar Dickson & Co ett skeppsvarv i Svartvik. Där bygger man 34 segelfartyg mellan åren 1837-1862.

Ångsåg

1874 står den första sågen i Svartvik färdig. 1906 brinner den ner. 1877-1878 bygger James Dickson & Co ytterligare en ångsåg, där de sågar fram till 1942.

Massaepoken

1891 köper ett konsortium av sågverkspatroner i Sundsvall Svartviksindustrierna. Sågverksindustrin går in i en lågkonjunktur och företaget börjar satsa på tillverkning av pappersmassa. Svartviks sulfitfabrik tillverkar sulfitmassa mellan 1906 och 1974. Fabriken är Europas största producent av sulfitmassa under en period. 1934–1974 ingår Svartvik i Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA).

Industriminne

Sundsvalls museum, föreningar och företag i Svartvik arbetar sedan 1990 på att utveckla området som industriminne och besöksmål, att berätta historien om och bevara arvet efter den skogsbaserade industrin i Sundsvallsdistriktet och efter människorna som levde under sågverksepoken.

Den sista helgen i augusti är det dags för årets höjdpunkt, de traditionella Svartviksdagarna. Det är en helg fylld med musik, teater, marknad, barnens dag, uppvisningar och många upptåg.

Läs mer om Svartviksdagarna på svartvikskulturarv.se.

Svartviksspelet är en amatörteaterförening som sätter upp arbetarspel om livet och människorna i Svartvik.

Läs mer om teaterföreningen på svartviksspelet.se.

Ät gott på restaurangen i den före detta bruksherrgården eller fika hembakade godsaker på Café Svartvik i det gamla stallet.

Restaurang Svartviks Herrgård

Vi har öppet för lunch, måndag-fredag klockan 11.00-14.00.
Kontakt: 060-56 12 51
svartviksherrgard.se

Café Svartvik

Vi serverar hembakat kaffebröd, hemlagad tacopaj, smörgåsar, minipizza & pannkaka. Vi har även glutenfritt kaffebröd. Glass och läsk.
Kontakt: 060-56 11 55, 070-675 67 64
svartvikskulturarv.se

Hotell Aina

Familjärt hotell med prisvärt boende.
Kontakt: 060-56 16 10, info@hotellaina.se
hotellaina.se

Föreningen Svartviks Kulturarv

svartvikskulturarv.se

Föreningen Svartviksspelet

svartviksspelet.se

Sällskapet Ostkustbanans vänner

okbv.se

SV-ART Konst i Svartvik

facebook.com/konstisvartvik

Liv och arbete i ett sågverkssamhälle

Upplev hur barn och vuxna arbetade, bodde och levde på ett av alla Sundsvalls sågverk. Följ den spännande historien från lastageplats, skeppbyggeri och sågverk till Sulfitfabrik och folkhemsbygge

Pris

Vardagar klockan 8.00-17.00 året runt
1-20 personer 1000 kr
Vardagar efter klockan 17.00 och på helger tillkommer 500 kronor.
Längd: 60 minuter
Lokal: Svartvik

Bokning

Skicka ett mejl till info.norra@sundsvall.se

  • Vid bokning ange följande:
  • Önskad tid och datum
  • Kontaktperson
  • E-post, adress och telefon
  • Organisations- eller personnummer
  • Fakturaadress

Boka en visning åt din klass. Vi erbjuder upplevelser riktat till alla åldrar från förskola till vuxenutbildning. Visningarna är gratis för alla skolor i Sundsvalls kommun.

Upplev hur en familj kunde leva och bo i ett industrisamhälle under 1900-talets början.

Tider att boka: september-oktober, tisdag-torsdag klockan 10.00-12.00

För mer information och bokning skicka e-post till Ulrika Stenbäck.

Kontakt

Sundsvalls museum Friluftsmuseerna

060-19 12 00

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.