Gudmundstjärn

Gamla-mangårdsbyggnaden, Gudmundstjärn.

Djupt in i den norrländska skogen ligger Gudmundstjärn. Skogshemmanet med anor från 1700-talet.

Gudmundstjärn är ett välbevarat skogsjordbruk. Här hittar du en vacker gårdsmiljö med boningshus, ladugård, bagarstuga, spånhyvel, smedja och vattensåg.

Sommar på Gudmunstjärn

Vardagar 1 juli – 9 augusti klockan 11.00-16.00

Träffa museets sommarvärdar som berättar om husen, folket och livet på gården. Utställning och visningar.

Skogsdag

Lördag 29 juni klockan 11.00-15.00

En dag med många aktiviteter och visningar samt servering.

Bondens marknad

Söndag 1 september klockan 11.00-15.00

Besök

Husen är öppna för allmänheten under sommartid och då finns även husdjur på bete. Vill du bli visad husen andra tider under året bokar du besöket med Gudmundstjärns intresseförening. Vintertid skottas inte gården men med skidor eller snöskor går det att röra sig i området.

Ta med picknickkorgen!

Det finns inga möjligheter att köpa fika, så passa på att ta med egen matsäck och slå er ner någonstans i de vackra omgivningarna. Tips! Nere vid sjön finns en grillplats med vindskydd, men glöm inte kol eller ved och tändstickor.

Besök på egen hand

Det går bra att besöka Gudmundstjärn även när det är obemannat. Njut av naturen, ströva runt bland husen och låt miljöerna tyst berätta sin historia.

Hitta hit

Väg 86 till Indal, där ifrån är det väl skyltat.

Ett skogshemman från självhushållens tid

Gudmundstjärn var ett av de sista riktiga självhushållen i vårt land där nästan allt som behövdes för överlevnaden producerades på gården. Så sent som på 1940-talet var det bara ett fåtal saker som köptes utifrån. Fem generationer i rakt nedstigande led bodde här och för varje ny generation tillkom ett antal nya hus för olika ändamål. Som mest fanns här ett 30-tal byggnader.

I området hittar du:

  • Ett 20-tal bevarade hus
  • Skyltar med fotografier och kartor om platsens historia.
  • Vandringsleder
  • Skogsstigar
  • Vindskydd

Boka en visning åt din klass. Låt Gudmunstjärns historia vägleda och ge förståelse för skogsbygdernas människor.

Tider att boka: september-oktober, tisdag-torsdag klockan 10.00-14.00

För mer information och bokning skicka e-post till Ulrika Stenbäck.

Kontakt

Sundsvalls museum Friluftsmuseerna

060-19 12 00

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.