Nolby högar

Väg till utställningsplatsen, Nolby högar.

Ta dig tid och besök Nolby högar, en fornminnesplats med en av Sveriges största gravhög.

Njut av landskapet och utsikterna. Spåren från tidigare generationer är särskilt tydliga här: gravhögar, husgrunder, vägar och en runsten vittnar om tidigare liv.

Fornstigen tar dig till gravhögar från järnåldern, en gammal prästgårdstomt och Kvissle kapellruin. Du kan också uppleva platsen där en järnåldersgård har legat.

Skyltarnas berättelser ger området liv och du får veta mer om områdets spännande historia.

Stigen är cirka 1,7 kilometer.

Storhögarna är gravar byggda under järnåldern på 350 - 500-talet.

Storhögarna reser sig mäktiga och monumentala. Gravarna, uppförda under järnåldern 350 – 500-talet, skulle imponera. Vilka som ligger begravda här vet ingen. Kanske en mäktig och viktig person tillsammans med sina finaste saker? Från den högsta högens topp har man fin utsikt över området. Foto: David Schreiner, Sunsvalls museum.

Utställningen hittar du vid Nolby högars informationsplats. Den berättar om områdets långa historia. Hur landhöjningen förändrat landskapet och hur platsen använts av människor under flera tusen år.

Från utställningen kan du titta ut över trakten och fundera över hur det en gång sett ut.

Vy över utställningsplatsen, Nolby högar.

I Nolby hittar du spännande spår efter det förflutna. Foto: David Schreiner, Sundsvalls museum.

Utställningsproduktion

Utställningen är designad av arkitekt Birgitta Larsson, landskapsarkitekt Bengt Schibbye och formgivare Björn Ed. Den grafiska designen står Jonas Lindkvist för och Margareta Bergvall har skrivit texterna.

Informationsplats och utställning

Både informationsplats och utställning är anpassad för rörelsehindrade. Skylttexterna är på svenska och engelska.

Toalett

Toalett finns och är anpassad för rörelsehindrade. Tillgänglig under vår, sommar och höst.

Vintertid

Parkering, informationsplats och fornstig snöröjs och sandas inte under vintern. Toaletten är låst.

Nya E4

Trafikplats Nolby, 223, via Tunavägen in i samhället Nolby. Följ skylt Nolby högar in på Gamla vägen.

Gamla E4, väg 562

Följ skyltning in mot Nolby, Tunavägen. Följ skylt Nolby högar från Tunavägen in på Gamlavägen.

Karta över området Nolby Högar.

Välkommen till Nolby Högar. Foto: Lantmäterikontoret

Kontakt

Sundsvalls museum

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.