Byggnadsvårdsdag

Interiör, tak, fönster och måleri. Bernska huset, Storgatan.

Välkommen till en dag med Sundsvalls stenstad i centrum!

Stenstans historia och värden

Sundsvall blev nyligen utnämnd till Sveriges vackraste stad. Stadens arkitektur med dekorativa fasader, vackra parker och esplanaden var avgörande för denna utmärkelse.

Vi på Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun vill tillsammans med några av länets kulturmiljöaktörer och konsulter uppmärksamma dessa värden. Därför bjuder vi in dig som äger, förvaltar eller har annan verksamhet eller koppling till stadens kulturvärden till en eftermiddag med visningar och föreläsningar!

Medarrangör: Byggnadsvårdsföreningen.

Möt utställare inom restaurering och byggnadsvård

16.00-19.00

På Lars Ahlins torg står utställare aktiva inom restaurering och byggnadsvård i länet. Här kan du få råd kring bygglov och tillstånd gällande restaurering och konservering. Fri entré.

Deltagare

 • B.R.A Kulturmåleri
 • Bjerking AB
 • BW Måleri
 • Bygglovsavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret
 • Byggnadsvårds Mitt
 • Contexto AB
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Medelpadsarkiv
 • Mittkonservator
 • MK Tapetserarverkstad
 • Sundsvalls Byggnadsvård AB
 • Sundsvalls museum
 • Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Träakademin
 • Tyréns
 • Västernorrlands museum

Med antika förebilder

12.00-12.45

Anders Stjernberg, Bjerkings AB, gör en arkitekturhistorisk resumé och presenterar Stenstan som resultat av det sena 1800-talets motivvärld.

Sundsvall ödelades av en stor brand 1888. Den nya staden återuppfördes i sten, enligt kontinentala ideal. De klassiska förebilderna kommer från en rad historiska epoker, och idag har Sundsvall en unik kulturmiljö att bevara och utveckla.

Boka biljett »

Arkitektur, makt och identitet

16.00-16.30

Stenstans betydelse för Sundsvall

Sundsvalls stenstad är en stor del av Sundsvalls identitet och varumärke. Hur kan vi tillsammans fortsätta att utveckla staden och ta vara på dess kulturhistoriska värden?

Introduktion och välkommen med Jonas Walker, direktör Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Arkitektur, makt och identitet

Om bilder, ornamentik och skyltar på fasaden. Stenstans fasader är rikt dekorerade. Bilder och motiv berättar om byggherrarnas verksamheter, butikernas inriktning eller om de antika förebilderna. Vad berättar de och hur kan vi beakta dessa värden när vi ska skylta i stenstan?

Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie vid Sundsvalls museum, arbetar med kulturmiljöfrågor i kommunen och rådgivning inför bygglov och restaureringsärenden.

Boka biljett »

Antikvariska undersökningar – syfte och vinster

16.30-16.50

Antikvariska förundersökningar, färgundersökning och putsanalyser ger bästa förutsättningen för ett bra arbete och effektivare bygglovshantering. För att kunna ta hänsyn till byggnadens kulturvärden och säkerställa dem inför framtiden måste du känna din byggnad. Felaktiga beslut kostar för mycket både för fastighetsägaren och kulturarvet.

Anette Lund, Contexto AB, är antikvarisk konsult med lång erfarenhet av arbete med Stenstans bebyggelse.

Boka biljett »

Vikten av att värna om originalet

17.00 -17.20

Vid restaureringar och renoveringar påverkas byggnadernas kulturvärden. Förändringar kan göras varsamt eller vara förvanskande. Kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhället där allt vi gör påverkar både den enskilda och det allmänna. Så vad bör du tänka på innan du byter fönster, borrar alltför många hål i natursten eller tilläggsisolerar?

Anders Stjernberg, Bjerking AB, är byggnadsingenjör och byggnadsantikvarie med lång erfarenhet av förändringsprocesser kopplade till 1800-talets byggnadstradition.

Boka biljett »

Bevara antikvariskt måleri i Stenstan

17.30-17.50

Sundsvalls stenstad är rikt dekorerad med måleri i trapphus, lägenheter och hotellfoajéer. Några byggnader har sina originalmålningar bevarade. Hur bevarar du måleri som är över 100 år gammalt? Vad ska du tänka på?

Eva Körberg och Lotta Näckter, Mittkonservator AB, har stor erfarenhet av konserveringsarbete på bland annat Hedbergska huset, Knaust, Thuressonska och Bernska huset.

Boka biljett »

Dokumentation av tillstånd och åtgärder på fasader

18.00-18.20

Vad är en dokumentation? Vad är en kartering? Hur kan den underlätta planeringen och beräkningen av åtgärden? Vilka verktyg och metoder finns för att samla och visualisera information om måleri, puts och sten i och på fasader?

Anne Braun, konservator vid Västernorrland museum, har en specialinriktning inom muralt och arkitekturbundet måleri samt sten.

Boka biljett »

Människor i husen

18.30-18.50

I den här föreläsningen får du veta mer om några människor som bodde i Sundsvall under 1800-talet och framåt. Vad kan arkiven avslöja? Du får en inblick i några av arkivens skatter. Du får även handfasta tips om vilka arkiv du kan söka i och hur du kan forska vidare på egen hand.

Johan Brännström, arkivassistent vid Medelpadsarkiv, Sundsvalls museum.

Boka biljett »

Kontakt

Johanna Ulfsdotter Byggnadsantikvarie

070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Kulturmagasinet

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Öppettider

måndag-torsdag klockan 10-19
fredag klockan 10-18
lördag-söndag klockan 11-16

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.