ARTefakt

svartvit

Utställningsperiod: 27 mars 2021 – 12 september 2021

Undersökande projekt med konstnärerna Staffan Westerlund, Helena Byström och Sonia Hedstrand. Ett samarbete med Region Västernorrland.

ARTefakt är resultatet av konstnärerna Helena Byströms, Sonia Hedstrands och Staffan Westerlunds arbete med Sundsvalls museums samlingar. De har ur ett konstnärligt perspektiv tagit sig an museets föremålssamling, fotoarkiv och dokumenterade skildringar av livsöden i Sundsvalls historia.

Projektet har initierats tillsammans med Region Västernorrland och belyser aktuella samhällsfrågor med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv genom att låta konstnärerna fritt gestalta ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv utifrån konsten, samtiden och det egna skapandet.

Konstnären Staffan Westerlund.

Foto: © Staffan Westerlund.

Jag heter Staffan Westerlund, lever och verkar i Härnösand sedan början av 1980-talet. Jag växte upp i Arjeplog, Norrbotten, vilket präglar mitt konstnärliga arbete än idag. Närheten till naturen och landskapet som var en ständig möjlighet. Politiken var också ständigt närvarande.

Under mitt konstnärskap har jag arbetat med en mängd olika uttryck genom åren även om måleriet alltid varit basen. Idag är det måleri som är huvudsaken vilket präglas av ett lekfullt, intuitivt sökande där improvisation, narrativt och abstrakt får spela med varandra.

Mina verk i den här utställningen har hämtat inspiration från ett antal fotografier ur museets samlingar som visar bussar och bussinteriörer. Bilder som starkt påminde om min egen barndoms bussresor. Jag har också lånat idéer från Frisendahls olika verk som finns i samlingarna.

Till besökarna vill jag förmedla en slags gåtfullhet och spänning som jag själv såg i fotografierna, frågor som kan väckas om vad som egentligen pågår, om hur allt hänger ihop.

Mitt arbete med de två andra konstnärerna har varit okomplicerat och lättsamt. På grund av pandemin har vi inte hunnit träffas så mycket och arbetet har utförts mest enskilt, på var sitt håll. Våra uttryck är inspirerande olika så jag tror att utställningen kan upplevas både spännande och rik.

Kontakt

Kulturmagasinet

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Olof Ahlström Projektledare Konstnärlig gestaltning

070-187 17 44

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.