Tidigare

Tidigare tillfälliga utställningar på Sundsvalls museum.

Så ända in i ullen

Ullen är fantastisk! Den är både mjuk, varm, slitstark och hållbar. Hos tidigare generationer sågs ullen som en tillgång. Det naturliga och ekologiska materialet togs om hand och användes gång på gång.

Idag ökar åter intresset för ull. I utställningen kan du uppleva ullens renässans genom att själv karda, spinna, tova, sticka, brodera och skapa i ull. Här finns även fotografier och föremål som berättar om ullens historia och siar om dess framtid.

29 februari 2020 – 7 mars 2021 (Barkassen plan 1)

Konstinjektion Ⅲ – Utblick

För tredje gången visas delar av Region Västernorrlands konstsamling i en utställning under rubriken Konstinjektion. Denna gång presenteras de allra senaste inköpen som gjordes i projektet ”Storköp av regional konst”.

Våren 2020 valde Region Västernorrland att stötta bild- och formkonstnärer genom att avsätta 250 000 kronor av den årliga konstbudgeten till konstinköp. Konstnärer boende i Västernorrland bjöds in att presentera fem verk i valfri teknik. Totalt kom det in 79 ansökningar, från 46 kvinnor och 33 män, spridda över hela länet. Ur ansökningarna valdes 26 konstnärer för inköp.

Inköpen hade stor variation i teknik och motiv, och utställningen bjuder på samma variation. Det innebär en blandning av form och bildverk, motiv som är föreställande och hämtade från naturen till abstrakta kompositioner, skulpturer formade av helt skilda material med mångfald av uttryck. Verken varierar också i storlek, från mindre grafiska verk till stora målningar.

Utställningen visar en bredd med varierande uttryck och ger en bild över vad som pågår och är under utveckling bland konstnärer i det regionala konstlivet.

10 oktober 2020 – 3 januari 2021 (Galleriet)

Non Grata

Åke Ericsons fotoutställning skildrar livssituationen hos några av de tolv miljoner romer som bor i Europa. Hans mål med den här fotoserien är att gå bortom klichébilden av romerna. Han vill inte bara visa förtrycket och misären som många romer lever i. Han vill också berätta om de romer som är integrerade i det europeiska vardagslivet. Medan han fotograferade i Europa började fattiga romer från Rumänien och Bulgarien att tigga på gatorna i hans hemstad Stockholm. Han hoppas att hans bilder kan hjälpa dig att förstå varför.

10 oktober 2020 – 3 januari 2021 (Magasinsgatan)

Spår Ⅱ – Nic Langendoen

Nic Langendoen är en nederländsk-svensk bildkonstnär (f. 1944) verksam sedan drygt 50 år. Efter studier vid Konstakademin i Rotterdam, Nederländerna, lockade det norrländska landskapet honom till Sverige och har hållit honom kvar.

De livfulla och färgintensiva målningarna som du får uppleva i utställningen är en del av Langendoens konstnärskap som bygger på hans starka relation till naturen.

27 juni – 20 september 2020 (Magasinsgatan)

KONST19 – Sundsvalls kommuns konstinköp 2019

Sundsvalls kommun visar ett urval av sina konstinköp. Konst som placeras ut på kommunala arbetsplatser samt i offentliga miljöer runt om i Sundsvall. Inköpen speglar dels den lokala konstscenen dels den regionala och nationella.

27 juni – 20 september 2020 (Galleriet)

Elev 20

Elev 20 är en utställning som är skapad av elever från Bredsands skola, Sundsvalls Kulturskola, Skvaderns gymnasieskola och Ålsta folkhögskola.

Konceptet med en utställning av elever har genomförts på Sundsvalls museum under många år, under olika namn och i samarbete med olika skolor. Tanken är att de unga konstnärerna ska få plats och synlighet på Sundsvalls museum. Genom det vill vi uppmuntra dem att fortsätta sitt konstnärskap och visa på olika möjligheter för det.

4 maj – 5 juni 2020 (Magasinsgatan och Galleriet)

Trinidad Carrillo

Mellan dröm och verklighet. Med färg, form och drömmar i vardagen experimenterar Trinidad Carrillo med ljus och låter den fotografiska konsten sväva in i vårt medvetande.

Blandningen av Sverige och Peru kanske är en av anledningarna bakom Carrillos magiska realism. Tänk Gabriel García Marquez och Marc Chagall. En sydamerikansk författare och en konstnär med östeuropeiskt ursprung, båda fast förankrade i det magiska och det realistiska, samtidigt.

Trinidads arbeten är där någonstans, mitt emellan. Det liknar inte något annat inom den fotografiska konsten. Visst går det att se spår i hennes konst av storheter som Josef Frank, men Carrillo har utvecklat en helt egen och särpräglad stil, där fantasin tillåts ta stor plats.

1 februari – 19 april (Magasinsgatan och Galleriet)

Party i Jajce

Utställningen är min reaktion på det ytliga konsumtionssamhället som växte fram efter kriget på Balkan under 1990-talet. Förberedelserna inför projektet innebar att fotografera med lång exponeringstid. Platserna och rummen förblev tydliga men människorna blev suddiga på grund av sina rörelser. Fotografierna stämmer väl överens med festernas totala ytlighet.

Aldin Popaja

Jajce

Jajce är en liten stad i mellersta Bosnien. Under kriget byttes styret av staden mellan alla tre fientliga sidor vid flera tillfällen. Detta har påverkat staden. På det temat har Aldin Popaja under flera år arbetat med projektet ”Urbicid – berättelse om Jajce”.

Jajce är en stad med mycket historia. Här har till exempel Bosniens sista kung, Stjepan Tomasevic, levt och begravts och 1943 utropade ”Tito”, ledaren av den jugoslaviska rebellrörelsen, Jugoslaviens självständighet i Jajce.

Efter kriget realiserade Popaja utställningen. Samhällets karaktär i anslutning till kriget var anpassad till den billiga konsumtionen. Ytlighet, billig tillfredsställelse, eufori på lokala fester och barer blev hans inspiration.

9 november 2019 – 9 februari 2020 (Barkassen plan 1)

Sjömannens och andra minnen

Mina arbeten utgår från egna och andras minnen och berättelser. Jag har valt att i teckning och måleri gestalta de som saknar fotografisk dokumentation. Jag attraheras av processen kring att föreställa sig, det driver mitt arbete och bildar mitt material.

Karin Laaja

Utställningen består av målningar av minnen. Verken som presenteras illustrerar konstnären Karin Laajas minnesbilder från barndomen i Finland.

Karin Laaja är verksam i Umeå, men har sina rötter i Vasa, Finland. Hon flyttade till Umeå 1982 för att studera konst och ett par år senare till Malmö för studier vid Konsthögskolan. Utöver det egna konstnärskapet har hon undervisat på Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Umeå konstskola.

19 oktober 2019 – 5 januari 2020 (Magasinsgatan)

[F]acts of Violence

Utställningen visar utdrag från verk under utveckling som tar upp frågor runt psykologiskt, socialt eller fysiskt våld och viktigast av allt dess efterverkningar. Elana Katzs fokus är påtagligt riktat mot minnet; det assimilerade minnet; det raderade minnet; det dissocierade minnet och det ”korrekta” manifesteringarna av minnet; alla relaterade till våldsincidenter och dess konsekvenser.

Elana Katz är en konceptuell konstnär som primärt arbetar med konstformen ”Performance Art”. Katzs arbete utmanar kulturella konventioner, granskar kritiskt komplexiteten som finns inom motsägelser och vill på så sätt skapa en upplevelse där det förmodade läggs åt sidan.

Elana Katz har studerat i New York och Berlin och är sedan 2008 bosatt i Berlin.

19 oktober 2019 – 5 januari 2020 (Galleriet)

Solfjädrar och pampuscher

Accessoarer och kläder har alltid varit ett sätt att uttrycka sig. Antingen för att sticka ut eller för att passa in. Som så mycket annat går modet i vågor och en accessoar från 1800-talet kan idag uppfattas lika modern som den gjorde då, medan andra upplevs som hopplöst ute.

Ur museets samlingar

De äldsta föremål som vi visar är fickur och snusdosor från 1700-talet och de nyaste är skor från 1960-talet. De ger en inblick i en svunnen tid och en bild av de människor som bott och verkat i Sundsvallsområdet. En del föremål har berättelser knutna till sig medan många saknar utförligare historik.

Solfjädrar gjorda av exklusiva material som ben och pärlemor, med detaljrika motiv, visar att de var en symbol för status. Förutom att svalka sig med, kunde olika rörelser med solfjädern användas som ett kodspråk för till exempel en fröken som diskret ville förmedla meddelanden till sin tilltänkte.

En pampusch är en sorts galosch. Vi visar bland annat en stövlett med gummisula – både praktisk och moderiktig på samma gång. Du hittar mer om Solfjädrar och pampuscher på digitaltmuseum.se.

Välkommen att upptäcka vackra detaljer, tidlös formgivning och några besynnerliga ting!

25 september 2019 – 21 mars 2021 (Magasinsvåningen)

Sluta kasta Freud i ansiktet på mig jag får så dålig hy av honom

Se världen ur Miss Universums ögon. Modig som få och med ett självförtroende på topp tar sig Catti Brandelius alter ego an omvärlden. Självinsikt och hämningar lyser med sin frånvaro. Eller så struntar hon bara i vad andra tycker. Kritik mot dåtida och nutida samhällsordningar och normer, trender och jantelag ackompanjeras av budskapet; Var dig själv och våga ta plats!

Videokonstverk

Utställningen visar fyra videokonstverk ur museets och kommunens konstsamling skapade av Catti Brandelius. Det genomgående budskapet är ”Var den du är och stå för det!”

I utställningen vill vi skapa interaktion och delaktighet. För besökaren kommer det att finnas möjlighet att uttrycka sig vid varje konstverk. Det kommer också att finnas QR-koder som länkar till intervjuer eller annat extramaterial.

Om konstnären

Stockholmsbaserade Catti Brandelius är performancekonstnär som arbetar med flera olika konstformer och uttryck, till exempel text, teckning, screentryck, poesi, popmusik och video.
Brandelius konstnärskap och uttryck handlar om feministisk kamp, men är klädd i en lättsam och humoristisk anda. Hon ser kritiskt både på konstvärlden och på flera olika aspekter av samhället. Konstnärskapet är lättsamt, speciellt och med mycket intelligent samhällskritik.

Catti Brandelius är en konstnär som arbetar normkritiskt genom att ifrågasätta rådande samhällsordning och normer. Den här utställningen är ett sätt att lyfta normkritik.

Om Miss Universum

Ett av Catti Brandelius alter ego är Miss Universum. Brandelius Miss Universum vänder på begreppen om hur en skönhetsmiss ska vara. Hon lider av storhetsvansinne, är högljudd, krävande och vill förändra världen så att den ska behaga henne, och inte tvärtom.

8 mars – 20 oktober 2019 (Barkassen plan 1)

Vittnesmål – Paul Hansen

Vi talar ibland om bilder som om de vore fysiska ting. Föremål som allt snabbare produceras av liten linsförsedd manick i allt högre upplösning. Men för mig har bilder inte särskilt mycket med vare sig kameror eller teknik att göra. Kameror är förstås nödvändiga verktyg, men de är bara det; verktyg.

This benefit of seeing… can come only if you pause a while, extricate yourself from the maddening mob of quick impressions ceaselessly battering our lives, and look thoughtfully at a quiet image… the viewer must be willing to pause, to look again, to meditate.

Dorothea Lange

Jag instämmer med Dorothea Langes vackra ord som hon uttryckte för över femtio år sedan. För mig handlar bilder, när jag fotograferar likaväl som när jag betraktar dem, om att se. Att stanna upp ett litet slag, att tillåta ögonblicket framför dig att bli en del av ditt här och nu.

Bilder är så mycket mer än trycksvärtiga fyrkanter mellan raderna i en dagstidning eller klickvänliga ljusplattor på en skärm. De är skärvor av förfluten tid som oavsett personliga ingångsvärden, förkunskaper, utbildning, ålder eller bakgrund mer kan betraktas som fönster in till andra människors verklighet.

Fotografierna du ser i utställningen här i Sundsvall är tagna de senaste fem-sex åren, några så sent som i år. De speglar mitt arbete som nyhetsfotograf där stora nyhetshändelser inte sällan utspelar sig bortom landets gränser – dominerade av krig och kriser men även kretsar kring mänskliga möten av väldigt olika slag.

Auschwitzöverlevaren Hédi Fried, stenkastaren Yassir Arafat i Gaza, Zinaida Filippjeva i Ukrainska frontstaden Kamjanka, Greta Thunberg på marsch i Stockholm. Renskötarparet Juhan Aslat Siri och Marja Skum i Ammarnäs. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Som fotograf på en tidning är det en ständig utmaning att visuellt komprimera och destillera komplexa skeenden på hundradelar av en sekund. Färden mot den utopiska ”bra bilden” är ryckig, osäker och kantad av tvivel. Var? Hur? När? Vem? Varför?

Om jag en dag lyckas vara på rätt plats, välja rätt objektiv, rikta den åt rätt håll i rätt tid och trycka av när det händer, (vad nu ”det” är) och skicka iväg bilderna till redaktionen är det omedelbart dags att börja arbeta mot nästa publicering. Journalister skriver varje dag i nyhetsflodens brusande flöde och reportaget som de kanske riskerat livet för att genomföra, eller som tog flera år att producera, sedimenteras raskt bort i den dagliga rapporteringen. Att ges möjligheten att vaska fram några av de senaste årens berättelser och sammanställa dem på det här viset känns därför som en stor ynnest. Skildringarna får lov att andas lugnare och vila i sitt ämne.

För mig är många av berättelserna en yttersta manifestation av disfunktionaliteten hos maktens män. Det är oftast män, de som bygger murar i avsikt att forma en skarp gräns mellan vi och dom och därigenom skapa en mörk plats där rädslan för den andre kan omvandlas till skarp politisk ammunition.

Jag har tematiserat bildberättelserna i olika former. Vissa färdas långt och länge över tid och rum medan andra är mer koncentrerade till ämne och plats.

Men det du kommer att uppleva är i realiteten en enda lång homogen berättelse. Alla bildberättelserna har en minsta gemensam nämnare:

Det kunde lika gärna ha varit du.

Paul Hansen, Stockholm juni 2019

Om Paul Hansen

Paul Hansen (f. 1964) är bildjournalist och arbetar sedan 2000 hos Dagens Nyheter. Född och uppvuxen i Partille har han nu sin bas i Stockholm med hela världen som arbetsfält. Efter utbildning vid Poppius journalistskola har han sedan 1989 arbetat både som frilansfotograf och som anställd vid några av Sveriges största nyhetsredaktioner. Hansens arbete har belönats med flera internationella och nationella priser, bland annat World Press Photo och Årets Fotograf i Sverige nio gånger.

29 juni – 29 september 2019 (Magasinsgatan och Galleriet)

Påsar och galgar

Handeln i Sundsvall är under ständig förändring. Butiker kommer och går. Möt dåtidens påsar och galgar i museets öppna magasin tillsammans med fotografier från handeln i Sundsvall.

Är du född 1920 kommer du att känna igen butikerna som finns på både påsarna och galgarna. Är du född 1980 blir det sannolikt svårare med igenkänningsfaktorn. Men du kanske har sett produkterna i din mormor eller farfars garderob?

Bli en del av historien

Utställningen är skapad i ett levande format och vi hoppas att du som tar del av den också vill berätta din historia. Påsar och galgar – ett halvt sekel av minnen ger flera möjligheter för dig att dela din historia och dina minnen med andra besökare.

19 december 2018 – 15 september 2019 (Skonerten plan 1)

Grafikern och grafiken

Sundsvallskonstnären Ulla-Carin Winter gästspelar på museet. Hon har botaniserat i vår konstsamling och gjort ett tematiskt urval med grafiken som utgångspunkt. Av ungefär 1000 grafiska verk har hon valt ut ett 30-tal konstverk från 24 konstnärer.

Det har varit otroligt intressant att få gå igenom denna skattkista av grafisk konst som Sundsvalls museum har i sina samlingar. Jag har hittat hur många guldkorn som helst och urvalet har inte varit lätt.

I de bilder som presenteras finns stora kontraster i uttryckssätten. Konstnärerna behärskar till fullo sin tryckteknik, gör medvetna val och kan därmed ge bilden det uttryck och innehåll de eftersträvar. En investering av tid, känsla och funderingar, konstnärens intention är äkta.

Bilderna bär en egen berättelse med ett fullständigt engagemang. Konstnärerna är hantverksskickliga men tekniken är bara ett ändamål för berättandet, de grafiska teknikerna kan ge unika uttryck som inte går att få på annat sätt.

Motiven beskriver djuren, landskapen, människan och de föremål hon omger sig med. En del med ett expressionistiskt uttryck, andra skildrar en vardaglighet vi kan känna igen oss i och några är en poetisk viskning i djup svärta.

Ulla-Carin Winter

29 mars – 1 september 2019 (Barkassen plan 3)

DESIGN 19

Examensprojekt från Institutionen för design på Mittuniversitetet, Grafisk design & kommunikation 180 hp och Industridesign 180 hp.

En examensutställning om hur design kan göra skillnad. Studenterna från Grafisk design har i sina arbeten tagit utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling, och studenterna från Industridesign har i samarbete med företag och organisationer utvecklat designlösningar som möter behovet av nya produkter och tjänster.

Under våren har studenterna fördjupat sig vetenskapligt och kreativt i frågor om bland annat plast i vården, ergonomiska gitarrer, jämställdhet, växter i rumsmiljö, spelberoende, individanpassade glasögon, matsvinn, autonoma fordon, kvinnosjukdomar, feminism, ätbara insekter, hemlöshet, pink washing, rosor, mens, cirkulär design och begagnad elektronik.

24 maj – 4 juni 2019 (Magasinsgatan och Galleriet)

Elev 19

Elev 19 är en utställning skapad av elever vid Skvaderns gymnasieskola, Ålsta folkhögskola, Sundsvalls Kulturskola och Bredsands skolas fritidshem. Temat för årets utställning är scenkonst, med anledning av Scenkonstbiennalen som just nu pågår i Sundsvall.

Konceptet med en utställning av elever har genomförts på Sundsvalls museum under många år, under olika namn och i samarbete med olika skolor. Tanken är att de unga konstnärerna ska få plats och synlighet på Sundsvalls museum. Genom det vill vi uppmuntra dem att fortsätta sitt konstnärskap och visa på olika möjligheter för det.

3 maj – 19 maj 2019 (Magasinsgatan)

Tänk på trappor och stegar

I en av våra utställningslokaler går en trappa går rakt igenom rummet. Gästcurator Barbro Björk har skapat en utställning i denna speciella lokal, där byggnadsritningar, skulpturer, teckningar, grafik, fotografi, film och en gobeläng visar på olika gestaltningar av trappor och stegar med särskild medverkan av skulptör Corinne Ericson.

Besökaren kan sedan låta temat växa vidare i minnen från trappor i barndomen, i andra länder, i drömmar och fantasier samt i tankar om trappor och stegar i dagens Sundsvall.

Trappa

En trappa, eller en stege, kan leda upp till himlen eller ner i mörkaste källarvrå. En trappa kan vara en pampig statussymbol, som den i Hotel Knaust. En trappa kan också leda upp till Gud och himlen som i Jakobs dröm i Gamla testamentet, illustrerad i Dorés bibel. Äldre trappor utomhus kan vara monumentala stentrappor upp till tempel eller nationalbibliotek. Men en trappa kan också vara en enkel trätrappa, som snabbt blir varm och skön att sitta på i vårsolen!

Stege

En stege hjälper sotarna upp till skorstenen. En stege är eldarens medel att komma ner till pannan i eldrummet på ett ångfartyg. Jägaren tillverkar en stege upp till älgpassets plattform. Barn snickrar stöd för fötterna upp till sin trädkoja. Exemplen kan bli hur många som helst och det är en rikedom!

Medverkande konstnärer

Jordi Arkö, Torsten Billman, Maja Braathen, Gustave Doré, Sergej Eisenstein, Corinne Ericson, Mats Eriksson, Elisabet Hasselberg Olsson, Oskar Ohlson, Carl Magnus, Hannu Taina och Jukka Vänttinen.

16 februari – 19 maj 2019 (Galleriet)

Genius Loci – Anastasia Savinova

Anastasia Savinova (1988) är utbildad arkitekt men verkar idag som konstnär. Med sin bakgrund inom arkitektur, hyser Savinova stark kärlek till konstruktion och byggnadskonst.

Platsen

I varje del av project Genius Loci skapar Anastasia Savinova ett visuellt arkiv, ett koncentrat av kärnan och känslan av platsen. Som stadsflanör och bergsvandrare vandrar hon, andas in platsernas luft och försöker att visualisera den. Gator och berg passerar, möten på gatan och i naturen är en rik källa till visuell information, såsom former, färger och texturer; på samma gång innehåller alla miljöer hon möter något okroppsligt.

Atmosfären

Romarna trodde att varje plats hade en skyddsande – en genius loci; i modernt språkbruk syftar genius loci på den speciella atmosfären hos en plats, och hur den upplevs. Genom att sammanfoga flera fotografier skapar Savinova kollage som skapar något helt nytt tillsammans. Varje verk är uppbyggt av ett flertal bilder av byggnader och landskapsformer som är äkta och autentiska för ett studerat område. Dessa verk bevarar minnet och platsens ande.

26 januari – 14 april 2019 (Magasinsgatan)

Fundamenta – Björn Gimstedt

Vi lever i en tid av förenkling. Det som inte kan förklaras på hundrafyrtio tecken går bort. Det som är för komplext och som inte har den dramaturgi på gott och ont som samtiden kräver. Vi håller på åsikter som vore de fotbollslag och förlöjligar våra motståndare så de blir lätta att avfärda.

Jag tror på ordning och reda i retoriken. Att ibland backa och se på våra tankebyggen, bli varse de glidningar i betydelse och logiska tankehopp som även de mest vällovliga föreställningar kan vila på. Är något alltid rätt är det antagligen ett cirkelbevis.

Jag tror på tvivel. Att inse att våra tankemodeller är just modeller som lyfter fram enskildheter. Det kan ha sina poänger att hålla sig med flera synsätt. Enkelspåriga förklaringar ser nog världen mer som vi vill att den ska vara, än som den verkligen är.

Detta är utgångspunkten för min utställning Fundamenta vars avsikt (det teoretiska anslaget till trots) är att vara Konst utan anspråk på logisk stringens.

Den är snarare associativa visualiseringar av mitt inre Twitterflöde de senaste åren.

Björn Gimstedt

Med denna inriktning blir Björn Gimsteds utställning med skulpturer, målningar och foto i stora format en visuell upplevelse.

17 november 2018 – 17 februari 2019 (Barkassen plan 1)

1918

En exposé genom en unik samling fotografier från Första världskriget. Vi visar bilder från Balkan, västfronten, luften och krigsslutet. Fotografierna är ett starkt dokument om en samtid som påverkade en nutid. 1918 tystnade kanonerna och när dimman hade lagt sig trädde en helt annan värld fram.

Stereobilder

Stereobilderna är tagna av firman Jules Richard. Bilderna är ett sammelsurium av platser, människor och vapenslag. Det gör den här samlingen speciell, den ger en enhetligare bild. Vanligen var sådana här fotouppdrag specifikt inriktade på något. Kameran var en ny teknisk skapelse, men snabbt insåg de krigande makterna vikten av att inte tillåta fri fotografering av fasorna. Firmor som Richard gjorde jobbet.

Fotografierna visar många ögon på unga män som inte alltför sällan uttrycker den sorg de känner. De kval de står inför, som det kompani franska soldater som sitter i bivack i morgonljuset inför slaget vid Somme eller de skojfriska tyska soldaterna på Balkan, som i själva tyngden av fångenskap vet att de har klarat sig.

27 oktober 2018 – 27 januari 2019 (Galleriet)

Flora supersum – Lena Granefelt

Kan växter tänka? Äta, kriga, dö? Och vad känner de i så fall när de förbereder sig för utslocknandet?

Lena Granefelts bilder är poetiska undersökningar av växternas liv efter blomning och frösättning. I sitt senaste projekt Flora supersum (supersum av latin undgå att dö, fortsätta att leva) har hon fotograferat fröställningar, kapslar och baljor som alla bär livet och döden i samma gestalt. Spikklubba och frossört, kråkvicker och lejongap kämpar för sin arts överlevnad. Den starkaste – den med det mest finurliga sättet att sprida sina frön på – överlever. Här råder det som Karl Marx kallade bellum omnium contra omnes – ett allas krig mot alla.

Trädgården blir en krigsskådeplats, ett slagfält.

Men den är också en plats som erinrar om ett annat slags skönhet. Frön, embryonala stadier eller extrema förfallsstadier som vissnande och förruttnelse brukar ju sällan visas i flora och trädgårdsböcker fast de är lika typiska för växten som blomprakt och utslagna blad. Varför? Beror det på människors rädsla för döden, den som gör att vi missar dess ljusa löfte? Mitt i förgängelsen frodas ju hoppet och framtiden.

Lena Granefelt kommenterar själv sina bilder med orden:

Jag ser det som en önskan att sätta ljus på något vi inte annars uppmärksammar, det i vår kultur så föraktade åldrandet, ”fas tre”, det som kommer efter den så ihärdigt dokumenterade perioden av knopp och blom.

6 oktober 2018 – 5 januari 2019 (Magasinsgatan)

Mijjen tïjje daelie! – Vår tid är nu!

Unika samiska föremål och hantverk i samarbete med Birger Nordin.

Utställningen visar cirka 100 moderna och antika föremål som tenn- och pärlbroderier, rotslöjd, skinnarbeten, kåsor, skrin, knivar, stavar och Hattas renar.

2 juli – 25 november 2018 (Skonerten plan 1)

KVINNAN

En skildring av kvinnans många ansikten genom livet med lekfullhet, humor, allvar och mänsklighet. Utställningen visar delar av museets samling av svensk samtidskonst med kvinnan i fokus.

En kärleksförklaring till alla våra mödrar

KVINNAN skildrar våra odödliga mödrar bärande livets bekymmer hur strävsamt det än är och märkta av tidens härjningar. Med bibehållen glans i blicken, berättandes historier, brister de ut i skratt.

Det är kvinnorna, de gamla kvinnorna, som bär samhället och skänker lugn. Kvinnor som är rakryggade, kvinnor som är starka, slagfärdiga, fårade och orubbliga. Kvinnor som är tanter och gummor. Kvinnor som vill berätta någonting för oss.

17 februari – 28 oktober 2018 (Barkassen plan 1)

Hekate – Åsa Ersmark

I en svampbemängd tallskog uppstår ett möte med Gudinnan Hekate.

Tillsammans med tillhörande objekt visar utställningen den nya filminstallationen Hekate Rising. I en månbelyst säng inspirerad av månscenen i ”De älskande” av Louis Malle förbyts innebörden av en kvinnas skönhet. Filmens enda skådespelare sover, drömd om, utomhus på en drömsk äng.

I en bilddriven hyllning till analog film, poesi och psykedelia återuppväcks Gudinnan Hekate. En psykedelisk kärlekshistoria om oändlig kärlek sprungen ur en feminin och förhistorisk kraft.

30 juni – 7 oktober 2018 (Galleriet)

Drömmen om staden

Med motiv och konstnärliga diskussioner berör vi spänningen mellan stad och land. Under året visar vi verk ur museets konstsamling med fokus på drömmen om staden.

Längtan till och från staden

Staden är en fysisk förtätning av hus. Så tillvida liknar staden ”landets” by, men skillnaden är avsevärd. Där byns innebyggare ofta har varit på platsen i generationer så är staden befolkade av tillresta, av migranter.

Staden är ofta manifesterad i geografi och arkitektur, i hus och parker. Staden har gator och täthet, som ger en känsla av värme och närhet. I by och på landet så kan avstånden verka långa, ytor är öppna, terrängen fri, men stadens känsla av värme är i byn ofta äkta värme.

Många beskriver ensamheten i en större stad. Känslan av att vara helt ensam bland tusentals människor. Inte sällan övergår drömmen om staden till en dröm om landet. En dröm som oftast stannar vid just en romantiserad dröm.

17 mars – 23 september 2018 (Barkassen plan 3)

Gränslöst – Linda Lasson

Linda Lasson är textilkonstnär som med svart tråd broderar på olika material som renskinn, näver, mark och armeringsdukar. Hon vill med sin textilkonst ge naturen en röst och skildra en plundrande samtid.

Broderi och teknik

Linda har levt i de jämtländska fjällen, nära den samiska kulturen som har påverkat henne både som människa och konstnär. Hennes berättelser om ett exploaterat Norrland och en undanträngd urbefolkning är en arketypisk nutidspoesi uttryckt i broderi. Ett broderi som vibrerar av renaste urkraft; trolltrumman, den heliga björnen, nåjdernas kraftmätning i det flammande norrskenet.

Tekniskt arbetar hon med fina stygn i olika riktningar, med olika täthet och längd och ibland i lager på lager för en tredimensionell effekt.

9 juni – 16 september 2018 (Magasinsgatan)

Made in Sundsvall 2 – DESIGN 18

Examensprojekt från Mittuniversitetets program Industridesign och Grafisk design och kommunikation.

18 maj – 27 maj 2018 (Magasinsgatan och Galleriet)

Made in Sundsvall 1

Elev- och examensarbeten från Sundsvalls kulturskola, Höglundaskolan, Skvaderns Gymnasieskola och Ålsta folkhögskola.

Sundsvalls kulturskola

Kulturskolans bildelever visar en del av de arbeten de jobbat med under året. Bildeleverna är indelade i fem olika grupper, Nyskapare, Grund 1, Grund 2, Fortsättning och Fördjupning. Arbetena består av målningar, skulpturer, mobiler och grafik. Bildlärare är Kerstin Malmberg och Sara Norlin.

Höglundaskolan

160 elever i årskurs 8 har arbetat med temat kamp. De uttrycker sina tankar och erfarenheter kring kamp med fotografi och collage.

Skvaderns Gymnasieskola

Estetiska programmet – Bild och Forminriktningen. Årskurs 3.

Utifrån en djupdykning i Frida Stéenhoffs liv och kamp för kvinnors rättigheter, presenterar eleverna från Skvaderns Gymnasieskola sina reflektioner runt temat “kamp”. De visar foto, skulptur och grafiska verk.

Ålsta folkhögskola

Konststudenter från Ålsta folkhögskola – Konstlinjen har fördjupat sig i olika inriktningar och uttryckssätt. De visar verk skapade med inspiration från temat kamp.

26 april – 13 maj (Magasinsgatan och Galleriet)

Monica Englund – Livstycken

Ett konstnärskap om att förstå sig själv och världen bättre. Vad det här livet egentligen handlar om.

Fotografi

Monica Englund föddes i Sundsvall 1935 och växte upp i Skellefteå. Vid elva års ålder fick hon en kamera. Efter det har inte många dagar passerat utan att hon haft en kamera i händerna. Efter studier vid Berghs och diverse reklamjobb kom Monica från 1960 att jobba professionellt med fotografi. Inledningsvis med dokumentär-, street- och teaterfoto men även närbilder av växter och kollagearbeten.

Projekt

Utställningen lyfter fram bildserien Livstycken som tar sin början i 1960-talet och som fortfarande pågår. Här ingår en hel del ”streetphotography” och många bilder på barn. Andra projekt inom fotografin inkluderar dokumentation av födslar under 1970-talet, närstudier av växter, ”Persefonetid”, från 1980 och framåt och under 1990-talet relationen till hennes far, ”Adtendere”, som betyder ”sträcka sig mot” på latin.

Kollage

När hennes livskamrat, fotografen Lars Johansson, 2001 går ur tiden monterar Monica motvilligt ner det analoga mörkrummet och börjar åter klippa och klistra. Kollagen kallar hon ”Mina Madrigaler, besök i okända rum”. Där dyker hennes far upp igen, men även hennes mor och Monica själv.

Tekniker

De tekniker Monica Englund har använt sig av är analogt fotografi, det gamla ädelförfarandet gummitryck, där ingen tryckpress förekommer, men många penslingar, lager på lager. Samt att klippa, klistra och använda akvarellfärg.

3 februari – 15 april 2018 (Magasinsgatan och Galleriet)

Konst för barn

Med humor och värme möter man barnen och eggar deras fantasi, genom kärleksfulla, barnsliga, roliga och ibland allvarliga bilder.

Utställningen visar verk av några av Sveriges främsta barnboksillustratörer. Det är Per Gustavsson (Augustpris nominerad 2017), Helena Lunding Hultqvist, Sara Lundberg (Augustpristagare 2017), Pia Niemi, Pernilla Stalfelt, Anders Sunesson och Stina Wirsén.

Konst för barn är en vandringsutställning som blivit möjlig genom samarbete inom SKY (Sveriges konstföreningar i Y-län) med bidrag från Landstinget Västernorrland. Utställningen anordnas av Sundsvalls konstförening i samarbete med Sundsvalls museum.

26 januari – 4 februari 2018 (Barkassen plan 2)

Tecken

Många konstverk bär musik, trots att de är ljudlösa. Det finns rörelse och dynamik som på ett påtagligt sätt visar hur närvarande tecken är i konsten.

Tillsammans med designern Niklas Fagerholm har vi tittat på det dolda och osagda i museets egen konstsamling. Utställningen tar avstamp i en av modernismens första och främsta filmer; Diagonalsymfoni av Viking Eggeling och tar dig på en exposé ända fram till NUG:s Teritorial pissing.

5 april 2017 – 25 februari 2018 (Barkassen plan 3)

OCKUPERA – Art Performance

I november 2017 bjöd vi in till två veckor med performancekonst. Parallellt växte också utställningen OCKUPERA fram.

Tolv konstnärer, svenska och internationellt verksamma, deltog med sina verk för att sätta fokus på performance som konstnärligt uttryck. Utställningen visar dokumentation av de framträdanden som ägde rum samt lämningarna av två performanceverk. OCKUPERA innehåller även andra verk av de deltagande konstnärerna samt videoverk ur museets samlingar.

Performance 1

Lördag 28 oktober inleddes OCKUPERA med en performancekväll där konstnärerna Cecilia Germain (Umeå), Maja Melsted och Michael Cedlind (Stockholm) samt Norrländsk Information bestående av Jan K Persson (Härnösand), Nic Langendoen (Umeå) och Mats Wikström (Luleå) medverkade.

Performance 2

Torsdag 2 november genomfördes den andra performancekvällen. Damir Nikšić (Bosnien) framförde två performance varav en pågick under större delen av dagen och där resultatet visas i utställningen. Edith Marie Pasquier (London) framförde sin performance direkt i utställningslokalen, där lämningar av den finns kvar.

Performance 3

Tisdag 7 november genomfördes den tredje performancekvällen. De deltagande konstnärerna var Sophie Erlandsson (Stockholm), Ann Rosén (Stockholm) samt Lisa W Carlson och Staffan Westerlund (Härnösand).

28 oktober 2017 – 4 februari 2018 (Barkassen plan 1)

100% Kamp – Sveriges historia

Mänskliga rättighetskamper i Sverige nu och då.

Rättighetskampernas Sverige

Rättighetskamperna har varit och är många i den svenska historien och samtiden. 100 % kamp – Sveriges historia berättar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har kämpat och de som fortfarande kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom olika teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung.

Rättigheter

100 % kamp – Sveriges historia skildrar rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersöker vad som händer när rättigheter tas för givna och berättar om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människors liv. Här ges plats till dem som arbetar för allas rösträtt, för rätten att kunna bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras. Kan det vara just vem som helst? Du och jag? Utställningen berättar bland annat om Sidsjöns sjukhus, ett mentalsjukhus i Sundsvall med verksamhet mellan åren 1943-1993.

Kamper

Det är viktigt att veta att rättigheter inte kommer av sig själv, utan är resultat av människors kamp. Att rättigheter inte kan tas för givna. Att rättigheter kan hotas och begränsas. Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära. Kamper för rättigheter är en del av historien. Men de är inte över. Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

Utställningsproduktion

Utställningen är producerad av projektet Heterogena kulturarv med tillägg från Västmanlands läns museum och Sundsvalls museum. 100 % kamp – Sveriges historia är ett samarbete mellan Västmanlands läns museum, Regionmuseet Kristianstad, Historiska museet och Sundsvalls museum. Arbetet stöds och finansieras av Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

14 oktober 2017 – 14 januari 2018 (Magasinsgatan och Galleriet)

Ållateatern Sweden och konsten

Ållateatern förmedlar delar av museets konstsamling med olika audiovisuella uttryck där konsten blir en överraskande lek.

Ållateatern Sweden har under några månader arbetat med delar av museets konstsamling. Av 40 verk har de valt ut 9 till sin utställning. Teatern har tolkat konsten med egna berättelser, dikter och andra skapande uttrycksformer. Resultatet är en levande utställning full med överraskningar. En upplevelse med fantastiska berättelser som uttrycks genom färg, ord, poesi, teater, audiovisuell teknik, ljud och ljus.

8 april – 15 oktober 2017 (Barkassen plan 1)

Mormor, mor och jag sydde

Sundsvallshistoria genom ett nålsöga. En donation sprider ljus över husmorsepoken, industrihistorien och textilier av ull, olja och trä.

Utställningen visar barnkläder skänkta av Lena Eklöf Viklund gjorda av hennes mormor och mamma. Donationen speglar väl den gemensamma historien för många människor. Lenas släkthistoria är en del av Sundsvalls industrihistoria.

Dagens textilier och kläder tillverkas på ett sätt som belastar miljö och hälsa. Finns det alternativ?

Med Mormor, mor och jag sydde kliver du för första gången in i vårt öppna magasin. Tillsammans med barnkläderna och andra föremål ur museets samlingar kan du följa utvecklingen från självhushåll till konsumtionssamhälle.

10 juni 2017 – 24 november 2018 (Skonerten plan 1)

Balans och provokation

Samtida konst från Burma/Myanmar. Den moderna konstscenen i Burma, även kallat Myanmar, befinner sig, i likhet med resten av landet, i och inför stora förändringar. Efter 50 år av militärdiktatur och instängdhet har en stark dynamisk konstscen vuxit fram i takt med den politiska utvecklingen. I utställningen visar konstnärerna The Maw Naing, Kolatt, Yadanar Win och Ma Ei de konstnärliga uttryck som blivit framträdande för landets konstscen – balans och provokation.

Utställningen har tagits fram av Joachim Granit, konstnärlig ledare på Färgfabriken, och Nathalie Johnston, curator verksam i Yangon, Burma.

10 juni – 24 september 2017 (Magasinsgatan och Galleriet)

Made in Sundsvall – Part Two

Examensprojekt från Mittuniversitetets program Industridesign, Grafisk design och kommunikation, Möbel- och byggnadshantverk och Bildjournalistik.

19 maj – 28 maj 2017 (Magasinsgatan och Galleriet)

Made in Sundsvall – Part One

Elev- och examensarbeten från Sundsvalls kulturskola, Höglundaskolan, Skvaderns Gymnasieskola och Sundsvalls konstskola.

Sundsvalls kulturskola

Kulturskolans bildelever visar några av de arbeten de jobbat med under året. Verken utgår från olika teman som Mina proportioner, Pumpor, Törnrosa, Bruksföremål, Stadens torg, Förändring, Tornet, Animerade filmer.

Höglundaskolan

Årskurs 8
Tillsammans med konstnären Björn Gimstedt har Höglundaskolans elever deltagit i projektet Skapande skola. De har inspirerats av Björns konst i järn och av delvis återvunnet material. Samarbetet har resulterat i konst av chipspåsar.

Skvaderns Gymnasieskola

Estetiska programmet – Bild och Forminriktningen
Årskurs 3
Med det tankeväckande temat “Shit – jag är nästan vuxen” presenterar eleverna från Skvaderns Gymnasieskola olika tekniker som foto, måleri och teckningar.

Sundsvalls konstskola KOMS

Andraårselever från Sundsvalls konstskola har fördjupat sig i olika inriktningar och uttryckssätt. De visar film, foto, måleri, teckning och tredimensionella verk.

28 april – 14 maj 2017 (Magasinsgatan och Galleriet)

 

TILLSTÅND av Kerstin Lindström

Kerstin Lindströms arbeten tar form i skulpturer, installationer och performance. Enskilt och i samarbete med andra. Arbetsprocesserna är ofta långsamma med inslag av textila material eller tekniker. Materialen ger associationer till vardag och kropp.

en utställning
om tid som passerar och sparas
om trådar som kröks och färgas
om skikt som viks och lagras

4 februari – 16 april 2017 (Magasinsgatan)

Printing a Princess av Maria Lagerborg

Printing a Princess är titeln på utställningen, men Trycka Tuvstarr kan den också kallas. Utställningen baseras på Helge Kjellins saga från 1913 om den söta prinsessan Tuvstarr. Fylld av mod och värme vill hon ut och kämpa i världen. Men istället förlorar hon allt och förvandlas till en tuva gräs vid en tjärn i skogen.

John Bauers bilder av den nakna prinsessan på resa med älgen Skutt är välkända. De har utnyttjats både till schamporeklam och miljöpropaganda, varit ämne för konst, feminism, genus och medievetenskap. Kanske är hon en av de flickor som haft mest inflytande i svensk populär kultur före Pippi Långstrump.

Med film, animationer och träsnitt berättar Maria Lagerborg sagan på ett annat sätt. Träsnittets alla stadier som tryck, skuren stock och i rörelse bär berättelsen. Det handlar om mycket mod, vilja och skog.

4 februari – 16 april 2017 (Magasinsgatan)

Se Uppleva Återskapa

Hur ser och uppfattar barn konst? Vad berättar en målning eller en skulptur? Vad väcker konstverket för associationer, minnen, tankar och känslor. Förskolebarn i 3-5 årsåldern har tagit del av verk som varierar i teknik och konstnärligt uttryckssätt. De har fått se, uppleva, leka och återskapa egna verk. Utställningen blandar barnens berättelser och upplevelser med konstverk ur museets samling.

12 november 2016 – 19 mars 2017 (Barkassen 3 tr)

100% Kamp – Rättighetskämpar

Om kamper i Västernorrlands län. För jämlikhet och mångfald i det lilla och i det stora, i det förflutna och i vår samtid.

Kan vem som helst bli en rättighetskämpe? Ur ett samtida och historiskt perspektiv berättas om kamper för mänskliga rättigheter i Västernorrland.

Rättighetskämpar

Möt Frida Stéenhoff, verksam i Sundsvall, som var en av grundarna till den moderna feminismen i Sverige och ständigt väckte debatt om prostitution, barnbegränsning, rösträtt, samkönad kärlek och aborträtt.

Bodaborg

När tvångssteriliseringarna var som mest omfattande under mitten av nittonhundratalet larmade läraren Ingrid Johansson om övergrepp vid Bodaborgs sinnesslöanstalt.

Ådalen

Ta del av händelserna i Ådalen 1931 och se den fana som bars i första ledet vid dödsskjutningarna.

Protest

Pia Boija protesterade mot rasistiska budskap på torget i Örnsköldsvik och blev Årets Västernorrlänning 2015.

16 april 2016 – 12 mars 2017 (Barkassen 1 tr)

Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden

100 % Kamp är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Historiska museet och Sundvalls museum. Utställningen är en del av projektet “Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden”. Arbetet stöds av Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Hela världen brinner!

En utställning om mod och rädsla utifrån Astrid Lindgrens krigsdagböcker 1939-45.

I samband med andra världskrigets utbrott 1939 börjar Astrid Lindgren skriva dagbok. Hon bor med sin man och sina två barn i Stockholm. Hon är ännu inte uppburen författare. Arbetet med att skildra krigets fasor i dagböckerna 1939-45 lägger grunden till hennes starka civilkurage och roll som opinionsbildare senare i livet.

Hela Världen Brinner tar avstamp i krigsdagböckerna, men uppmärksammar även de i vår tid stora frågorna: Kommer vår värld någonsin att sluta brinna? Varifrån kommer ondska? Barn och vuxna vittnar. De som flydde från infernon till Sverige för länge sedan, de som anlänt nyligen. Allvaret i utställningens tema utesluter inte Astrid Lindgrens varma humor.

15 oktober 2016 – 15 januari 2017 (Magasinsgatan)

Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs i samarbete med Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Vi gör det för barnen

En utställning om flyktingmottagning i Sundsvall under hösten 2015

Hösten 2015 tvingade krig och förföljelse fler än någonsin att söka asyl i Sverige. Snart stod det klart att det inte fanns husrum för alla. Sundsvalls kommun svarade på Migrationsverkets nödrop och ordnade fram 319 evakueringsplatser i tre idrottshallar. En slags fristad Sundsvall. När dagarna blev till veckor var provisoriska pappväggar allt som skilde de nödställda familjerna från varandra. Fotografen Svanthe Harström och journalisten Olof Axelsson fick en unik inblick i en vardag av oro och sysslolöshet – men också av tacksamhet och hopp – i ett vakuum av väntan. Den gemensamma nämnaren var: Vi gör det för barnen.

15 oktober 2016 – 15 januari 2017 (Magasinsgatan och Galleriet)

Utställningen är producerad av Sundsvalls museum och Sundsvalls kommun i samarbete med Olof Axelsson och Svanthe Harström.

Post Scriptum Christer Strömholm

Post Scriptum är en omfattande retrospektiv utställning över Christer Strömholms konstnärskap med både klassiska och sällan tidigare visade fotografier. 

Att arbeta med fotografisk bild är för mig ett sätt att leva. När jag tänker efter och ser noga på mina bilder så är de alla, på sitt speciella sätt, ingenting annat än självporträtt, en del av mitt liv. Christer Strömholm 1983

Christer Strömholm (1918-2002) arbetade nästan uteslutande med svartvitt fotografi och återkommande teman var döden, livet, det privata och vännerna.

8 juni –  25 september 2016 (Magasinsgatan och Galleriet)

Utställningen är producerad av Fotografiska i samarbete med Joakim och Jakob Strömholm.

Made in Sundsvall

Elevarbeten och examensprojekt från en rad utbildningar i Sundsvallsområdet. Du får möta närområdets framtida kreatörer och de utbildningar de genomgår från grundskola till universitet.

Arbeten av elever från Nivrenaskolan, Västermalms gymnasium, Skvaderns gymnasium och Sundsvalls konstskola.

29 april-15 maj 2016 (Magasinsgatan och Galleriet)

Examensprojekt från Mittuniversitetets program; Grafisk design och kommunikation, Industridesign och Bildjournalistik.

20 maj-29 maj 2016 (Magasinsgatan och Galleriet)

The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise.

Ingrid Bergman (1915-1982) var en skådespelerska som gick sin egen väg. Hon ville bredda gränserna för skådespeleriet som konstform och hantverk, var en rakryggad förespråkare av jämställdhet och mångfald och kritisk till systemet och kändiskulturen. Utställningen vill inspirera andra att våga gå sin egen väg, bryta normer och följa sin inre moraliska kompass. I utställningen visas bland annat 60 fotografier av Robert Capa, Lennart Nilsson och Gordon Parks, grafik av Andy Warhol och filmer från olika faser av skådespelerskans liv samt filmkläder.

Andra sidans sköna diva

Ingrid Bergman och Stöde. I juli 1937 gifte sig Ingrid Bergman och Aron Petter Lindström i Stöde kyrka. Årets kändisbröllop inte bara i Västernorrland utan kanske i hela Sverige. En ung kvinna utanför rampljuset. Fotografier, vykort, brev och telegram, meddelande och noteringar som med sin personliga och nära ton tecknar en annan sida av henne än den som filmstjärna.

13 februari – 17 april 2016 (Magasinsgatan och Galleriet)

 

Lars Ahlin och Arne Jones – ett livslångt samtal om konst

De båda konstnärerna från Medelpad, författaren Lars Ahlin och skulptören Arne Jones, en duo i svenskt litteratur- och konstliv som kom att få stort inflytande över sin samtid. Utställningen handlar om hur en nära och intensiv vänskap färgar och utvecklar två individuella konstnärskap och tillsammans med konstkritikern Ulf Linde förändrade de synen på konst.

17 oktober 2015 – 24 januari 2016 (Galleriet)

Matti Kallioinen – Homunculus

Homunculus är en liten, av människan tillverkad, varelse. Ursprunget är medeltida och har alkemistisk anknytning. I denna rumsinstallation bjuds vi in i vad som skulle kunna vara den grotta som Platon refererar till i sin dialog Staten. En grotta där betraktaren sitter fastkedjad med ryggen mot grottöppningen och tittar på det skuggspel som utspelar sig mot den inre väggen. Vi ser inte verkligheten bortom skuggorna, men vi kan ana den. Rörelsen, energin, musiken och de små ljusglimtarna är våra ledtrådar och med dem som avstamp kan vi med fantasins hjälp skapa oss vår bild av det vi inte ser.

10 oktober 2015 – 10 januari 2016 (Magasinsgatan)

Tom Hunter – Unheralded Stories

Tom Hunter har i över 20 år gestaltat människor och händelser i sina hemkvarter East Hackney, London. Det är husockupanter, brottsoffer och miljöer bekanta för lokalbefolkningen men okända för övriga världen. Samtidigt bottnar motiven i något universellt. Samma öden återfinns runt om i världen. Fotografierna framställs inspirerade av klassiska tableauxmålningar vilket skapar en stämning av mystik och tradition.

24 juni – 20 september 2015 (Galleriet)

Margareta Klingberg – Bärmarker

Margareta Klingberg har följt bärplockare från arbetsplatser i norra Sverige till deras hemtrakter i Thailand, Polen, Ukraina och Litauen. Utställningen handlar om säsongvis migration och Norrlands inland som transnationell terräng. Utställningen visar cirka 70 fotografier samt dokument och objekt från en samtida gästarbetsplats med oförutsägbara villkor.

24 juni – 13 september 2015 (Magasinsgatan)

Made in Sundsvall

Under maj visas sju elevutställningar på Sundsvalls museum. Alla utbildningarna återfinns i Sundsvallsområdet och ger en bild av Sundsvall som en kreativ grogrund för de som är intresserade av design, konst och fotografi. I en första omgång fokuserar vi på gymnasieutbildningar samt studieförberedande utbildning där vi visar verk från Sundsvalls konstskola, Skvaderns gymnasium, Västermalms IVS-program och Västermalms Fordonsprogram. I en andra omgång ligger fokus på universitetsutbildningar där examensprojekt visas från Mittuniversitetets tre program Grafisk design och kommunikation, Industridesign samt Bildjournalistik.

Avslutningsutställning

Sundsvalls konstskola 25.4-17.5

Sundsvall och konsten

IVS Västermalm 4.5-17.5

Fordonspoesi

Västermalms gymnasieskola 4.5-17.5

Drömmar

Skvaderns gymnasieskola 4.5-17.5

Master Works

Bildjournalistik Mittuniversitetet 16.5-31.5

Designprojekt

Industridesign Mittuniversitetet 23.5-31.5

Kultur Sundsvall

Grafisk design Mittuniversitetet 23.5-31.5

25 april – 31 maj 2015 (Magasinsgatan, Galleriet, Barkassen 1 tr)

Nepenthes Laughing

Tuija Lindströms kraftigt uppförstorade bilder av köttätande växter är en hyllningskör till naturens uppfinningsrikedom och förödande skönhet. De stora utskrifterna är inte fotografier i traditionell mening, utan inskanningar där fotografen via kraftig uppförstorning av motiven kommer dem så nära att uttrycket blir en slags organisk abstraktion snarare än en naturalistisk återgivning. De sköra växterna med sina destruktiva egenskaper viskar om naturens och i förlängningen livets förgänglighet.

7 mars – 19 april 2015 (Galleriet)

From Back Home

From Back Home är en stark berättelse om ett Sverige fjärran från storstaden. I fokus står landsbygden av idag skildrad av fotograferna Anders Petersen och JH Engström. Motiven är hämtade från fotografernas egen hembygd i Värmland. Fotografierna är tagna på 2000-talet och är dels en skildring av svensk landsbygd men kanske framförallt en spegling av fotografernas egen bakgrund och sin egen bild av sitt ursprung, av sig själva.

7 februari – 12 april  2015 (Magasinsgatan)

Lajos Flesser Målningar

I Lajos Flessers målningar finns fragmentariska figurer med ett dramatiskt innehåll. Människor och djur dansar fram i gnistrande kolorit i en rymd ofta fylld med svävande fjärilar. Han målar i olja med palettknivar vilket skapar en reliefartad textur. Lajos Flesser växte upp i Ungern och kom till Sverige 1953.

17 januari – 8 mars 2015 (Barkassen 1 tr.)

Kontakt

Sundsvalls museum

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.