Unga romska röster

Illustration med texten Unga romska röster i grönt, blått och rött.

Utställningsperiod: 6 februari 2021 – 31 oktober 2021

Utställningen Unga romska röster är ett samarbete mellan Sundsvalls museum och samordnare för nationella minoriteter i Sundsvalls kommun, för att belysa romska ungdomars situation.

Under hösten 2020 införde Sundsvalls museum och Sundsvalls kommuns samordnare för nationella minoriteter ett samarbete kring projektet Unga romska röster.

Under några månader har Samantha Selimovic och Ramiz Idic arbetat i projektet. Projektets syfte var att ta fram kunskap om, analysera och belysa romska ungdomars situation utifrån deras egna berättelser och dess problembilder.

Projektet är en förlängning av Åke Ericsons utställning Non Grata inom ramen för kommunens ungdomspott.

Projektet tar fram kunskap och analyserar och belyser romska ungdomars situation och vardag utifrån deras egna berättelser. Viktiga frågor som projektet lyfter är hur ungdomarna själva beskriver sin situation och vilka problembilder som kan skönjas utifrån deras egna erfarenheter av skola, arbete och fritid.

Många besökare berördes av Åke Ericssons fotografiska utställning Non Grata och vi ville på något sätt fånga upp det engagemanget, berättar Lejla Porovic, Sundsvalls museum.

Det är de unga som är framtiden. Och vi vill ge dem en plats på museet. Vi tror att både utställningen och boken kan bidra till att förebygga diskriminering, stärka demokrati och mänskliga rättigheter, och utgöra en plattform för frågor som rör identitet, oavsett om du besöker Sundsvalls museum som privatperson eller om du besöker oss tillsammans med din skolklass.

Resultatet av projektet presenteras i utställningen på Sundsvalls museum och i bokform.

Kontakt

Kulturmagasinet

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Lejla Porovic Enhetschef Kultur, Utställningar och program

070-100 08 46

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.