Vill du förfesta med oss?

Kottplockning med luftballong, 19 mars 1957.

Utställningsperiod 30 januari 2021 – 10 oktober 2021.

Sebastian Mügge skapar ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage som tar hela utställningsrummet i besittning och undersöker Sundsvalls skiftande identitet utifrån ett både samtida och historiskt perspektiv. Verket producerar konstnären på plats med ritkol, direkt på museets väggar.

Stad i förändring

Grundtanken är att skapa ett omfattande, fantasieggande och ytterst detaljrikt tidsdokument som gestaltar en stad i förändring genom att innefatta både officiellt bildmaterial och djupt personliga berättelser av ett större antal Sundsvallsbor.

Sebastian Mügge utgår från Sundsvalls museums samlingar och arkiv samt ett urval av visuellt material med anknytning till Sundsvall som han hittar på sociala medier för att på så sätt inkludera en representation av högst olika röster.

Identitet

Utställningen är en utforskning av både det gemensamma kulturarvet i form av väl dokumenterade berättelser i offentliga samlingar samt sociala mediers betydelse för samtidskulturen och identitetsbyggande.

Verket kommer att återspegla olika individers intresseområden, inspirera andra besökare att förhålla sig till materialet och upptäcka både slående samband och olikheter.

Vad är viktigt och relevant att delas? Hur kan vi lära oss hantera det extrema informationsflödet som vi dagligen utsätts för och hur kan Sundsvalls identitet gestaltas med konstnärliga medel?

Sebastian Mügge (född 1981 i Bonn, Tyskland) utexaminerades från Umeå konsthögskola 2011 och bor i Kristianstad. Sebastian arbetar främst med storskaliga skulpturala installationer och experimentell teckning.

Projekten brukar resultera i akribiskt förberedda platsspecifika verk där kaos och ordning är två avgörande ingredienser. Gestaltningarna väver ofta samman historiska skeenden med samtiden där frågor som identitet och hur konflikter och kriser påverkar våra vardagsliv undersöks på ett lekfullt och humoristiskt sätt.

För mer information om konstnären besök sebastianmuegge.com.

Kontakt

Kulturmagasinet

060-19 18 00

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Olof Ahlström Projektledare Konstnärlig gestaltning

070-187 17 44

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.