Samlingar

Klappträ med snidad dekor av blommor och blad och årtalet 1867. Kort bräda med handtag, förr använd för att efter sköljning av tvätt banka den tills det mesta vattnet pressats ur, ofta på klappbryggor ute i vattnet.

Sundsvalls museums samlingar omfattar fynd från gravfältet i Högom, föremål från skogsindustrin och stadens historia samt svensk samtidskonst.

Samlingen speglar regionens utveckling och industrihistoriska kulturarv från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Sundsvall växte under denna tid från en liten trästad till en ståtlig stenstad och området blev ett av landets rikaste och tätaste sågverksdistrikt.

Föremålen beskriver vardag och fest med anknytning till personer som levt och verkat i staden. Från ett enkelt arbetarkök till den rika träpatronens matsal. Utställningarna I industrialismens spår och Staden som förvandlade sig visar en del av föremålen.

Högom

Övre delen av svärdet från utgrävningarna av gravfältet i Högom.

Foto: Sundsvalls museum Fotoarkivet

De arkeologiska fynden från utgrävningarna av gravfältet i Högom tillhör samlingens äldsta föremål, daterad till Mellannorrlands folkvandringstid 500 efter Kristus. Utställningen Hövdingen i Högom visar fynd från hövdingens grav med personliga tillhörigheter som svärd, pilspetsar, förgyllda knappar och guldringar.

Sedan museets start 1956 har konstsamlingen växt genom inköp och donationer. Samlingen innehåller svensk konst från slutet av 1800-talet fram till idag med inriktning mot norrländska konstnärer. Barbro Sprinchorn, Maja Braathen, Kalle Hedberg och Bengt Lindström är särskilt rikligt representerade.

Carl Frisendahl

Målningen Notre Dame Olja ca 1925 och skulpturen Leda

Foto: David Schreiner, © Carl Frisendahl 2017

1967 fick museet en omfattande donation med verk av skulptören Carl Frisendahl (1886-1948). Hans skisser, målningar och skulpturer utgör en stor del av museets samling. En av Frisendahls mest kända skulpturer, Det sittande vildsvinet, hittar du i Badhusparken vid Selångersån tillsammans med fyra andra av hans verk.

Läs mer om Carl Frisendahl på digitaltmuseum.se.

Du får gärna skänka föremål till våra samlingar. För att ett föremål ska vara intressant ska den lokala anknytningen och historien kring föremålet vara känd. En samlingsgrupp beslutar, från antagen policy, om museet tar emot föremål eller inte. Möjligheten är begränsad på grund av utrymmesskäl.

För information om vår insamling av föremål, konst och fotografiskt material ta del av vår insamlingspolicy.

Delar av museets samlingar hittar du via vår bilddatabas på digitaltmuseum.se.

Kontakt

Pia Hoxell Intendent

060-19 18 08, 073-270 95 81

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.